AVIZ!
Vizualizări: 6212 / Publicat: 16-12-2016, 10:03 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE  

INFORMEAZĂ

privind susţinerea tezelor de doctor în economie la Specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitateîn cadrul Şedinţei secţiei „Politici financiare şi monetare”:

-          cu tema “Perfecţionarea administraţiei fiscale în Republica Moldova în contextual armonizării cu standardele Uniunii Europene”, competitor la titlul științific - Vragaleva Veronica, (conducător dr. hab., prof. univ.  Stratan Alexandru);

-          cu  tema „Managementul strategic - factor determinant pentru dezvoltarea activităţii instituţiilor de microfinanţare din Republica Moldova” competitor la titlul științific - Popa Viorica, (conducător dr. hab., conf.univ. Catan Petru).

Şedinţa va avea loc la 26 decembrie 2016, ora 13:00, în bir. 209, str. Ion Creangă, 45, INCE.