AVIZ SSP
Vizualizări: 208 / Publicat: 25-05-2023, 11:54 /

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ 

în cadrul Seminarului Științific de Profil al INCE 

 

  A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ”STRATEGII INVESTIȚIONALE DE MODERNIZARE A SECTORULUI VITIVINICOL”

 

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

 

pretendent la titlul științific – IAȚIȘIN Tatiana  

conducător științific – dr., conf. cerc. TIMUȘ Angela

  

ședința va avea loc la

6 iunie 2023 ora 14:00 

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


AVIZ SSP
Vizualizări: 675 / Publicat: 5-05-2023, 08:59 /

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ 

în cadrul Seminarului Științific de Profil al INCE 

 

  A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ”POLITICI MANAGERIALE DE DIMINUARE A EXCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – HEGHEA Ecaterina 

conducător științific – dr., conf.cerc. ROJCO Anatolii

 

 ședința va avea loc la

18 mai 2023 ora 11:00 

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


AVIZ SSP
Vizualizări: 912 / Publicat: 13-04-2023, 08:02 /

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ 
în cadrul Seminarului Științific de Profil al INCE 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ” Managementul investițiilor în sectorul energiei regenerabile al Republicii Moldova”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – NASALCIUC Irina 

conducător științific – dr., conf.cerc. TIMUȘ Angela

ședința va avea loc la

27 aprilie 2023 ora 14:00 

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


AVIZ!
Vizualizări: 685 / Publicat: 1-03-2023, 11:28 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ

 

PRIVIND EXAMINAREA ÎN CADRUL SECŢIEI

 ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

 

  A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ” STRATEGII INVESTIȚIONALE DE MODERNIZARE A SECTORULUI VITIVINICOL”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – IAȚIȘIN Tatiana 

conducător științific – dr., conf. cerc. TIMUȘ Angela

 

ședința va avea loc la

7 martie  2023 ora 10:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45 


AVIZ!
Vizualizări: 537 / Publicat: 23-01-2023, 09:23 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ

privind examinarea în cadrul ședinței extinse a secțiilor  
CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

ȘI

CERCETĂRI SOCIALE ȘI NIVELUL DE TRAI  

 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ”POLITICI MANAGERIALE DE DIMINUARE A EXCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – HEGHEA Ecaterina 

conducător științific – dr., conf. cerc. ROJCO Anatolii

 

ședința va avea loc la

1 februarie 2023 ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45 


AVIZ!
Vizualizări: 421 / Publicat: 23-01-2023, 07:26 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ

 

privind examinarea în cadrul ședinței extinse a secțiilor  
CERCETĂRI FINANCIARE ȘI MONETARE

 

ȘI

CERCETĂRI SOCIALE ȘI NIVELUL DE TRAI  

 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE

 ” MANAGEMENTUL INVESTIȚIILOR ENERGIEI REGENERABILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – NASALCIUC Irina 

conducător științific – dr., conf. cerc. TIMUȘ Angela

 

ședința va avea loc la

1 februarie 2023 ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


AVIZ!
Vizualizări: 533 / Publicat: 17-11-2022, 10:33 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN SOCIOLOGIE


 ”DIFERENȚIERI SOCIODEMOGRAFICE ALE FERTILITĂȚII

ÎN REPUBLICA MOLDOVA”


specialitatea 543.01 – Sociologia populației și procese demografice  

pretendent la titlul științific – GRIGORAȘ Ecaterina 

conducător științific – dr. hab., conf., cercet. GAGAUZ Olga


ședința va avea loc la

16 decembrie 2022 ora 14:00

bir. 309, str. Ion Creangă, 45

Teza de doctor este accesibilă aici.
Rezumatul tezei de doctor este accesibil aici.


AVIZ!
Vizualizări: 703 / Publicat: 6-06-2022, 07:13 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ 
în cadrul Seminarului Științific de Profil al INCE 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE


 ”PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI COMPETITIVITĂȚII
EXPORTURILOR MOLDOVENEȘTI”


specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – FALĂ Victoria 

conducător științific – mem. cor. al AȘM, dr.hab., prof. univ.,

STRATAN Alexandru


ședința va avea loc la

4 iulie 2022 ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


AVIZ!
Vizualizări: 738 / Publicat: 11-05-2022, 06:10 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței Consiliului ştiinţific specializat DH 521.03-22-2 A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT IN ȘTIINȚE ECONOMICE

 EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI SECTORULUI AGRICOL ÎN CONDIȚIILE INDUSTRIEI 4.0

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate 

 

competitor la titlul științific – dr. conf. AMARFII-RAILEAN NELLI 

consultant ştiinţific – dr. hab, conf. cercet. PERCIUN RODICA

 

Ședinţa va avea loc pe data de 25 mai 2022, ora 13:00

Ședința va avea loc cu prezența fizică cab. 209, etajul 2, str. Ion Creangă, 45) și on-line Platforma ZOOM https://us06web.zoom.us/j/82877939133?pwd=Q...nh0Y09iWi81dz09

Conferința: 828 7793 9133
Codul de acces: 4321


AVIZ!
Vizualizări: 999 / Publicat: 24-01-2022, 17:20 /
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE
informează privind susţinerea publică
în cadrul ședinței comune a secțiilor
„CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT” și „ANALIZE ȘI PROGNOZE”
A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE ECONOMICE
”PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI COMPETITIVITĂȚII EXPORTURILOR
MOLDOVENEȘTI”
specialitatea 521.03 – Economie și management
în domeniul de activitate
Pretendent la titlul științific: Victoria FALA
Conducător științific: dr. hab, prof., mem.cor. al AȘM, Alexandru STRATAN
Ședința va avea loc pe data de 02 februarie 2022, ora 9:00
Ținând cont de situația epidemiologică actuală, ședința se va desfășura atât cu prezența fizică
(INCE, bir. 209, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

informează privind susţinerea publică

în cadrul ședinței comune a secțiilor

„CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT” și „ANALIZE ȘI PROGNOZE” 

 

A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE ECONOMICE

PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI COMPETITIVITĂȚII EXPORTURILOR MOLDOVENEȘTI

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate

Pretendent la titlul științific: Victoria FALA

Conducător științific: dr. hab, prof., mem.cor. al AȘM, Alexandru STRATAN

 Ședința va avea loc pe data de 02 februarie 2022, ora 9:00 

Ținând cont de situația epidemiologică actuală, ședința se va desfășura atât cu prezența fizică (INCE, bir. 209, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line