AVIZ!
Vizualizări: 936 / Publicat: 11-05-2022, 06:10 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței Consiliului ştiinţific specializat DH 521.03-22-2 A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT IN ȘTIINȚE ECONOMICE

 EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI SECTORULUI AGRICOL ÎN CONDIȚIILE INDUSTRIEI 4.0

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate 

 

competitor la titlul științific – dr. conf. AMARFII-RAILEAN NELLI 

consultant ştiinţific – dr. hab, conf. cercet. PERCIUN RODICA

 

Ședinţa va avea loc pe data de 25 mai 2022, ora 13:00

Ședința va avea loc cu prezența fizică cab. 209, etajul 2, str. Ion Creangă, 45) și on-line Platforma ZOOM https://us06web.zoom.us/j/82877939133?pwd=Q...nh0Y09iWi81dz09

Conferința: 828 7793 9133
Codul de acces: 4321


AVIZ!
Vizualizări: 1170 / Publicat: 24-01-2022, 17:20 /
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE
informează privind susţinerea publică
în cadrul ședinței comune a secțiilor
„CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT” și „ANALIZE ȘI PROGNOZE”
A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE ECONOMICE
”PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI COMPETITIVITĂȚII EXPORTURILOR
MOLDOVENEȘTI”
specialitatea 521.03 – Economie și management
în domeniul de activitate
Pretendent la titlul științific: Victoria FALA
Conducător științific: dr. hab, prof., mem.cor. al AȘM, Alexandru STRATAN
Ședința va avea loc pe data de 02 februarie 2022, ora 9:00
Ținând cont de situația epidemiologică actuală, ședința se va desfășura atât cu prezența fizică
(INCE, bir. 209, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

informează privind susţinerea publică

în cadrul ședinței comune a secțiilor

„CERCETĂRI ÎN ANTREPRENORIAT” și „ANALIZE ȘI PROGNOZE” 

 

A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE ECONOMICE

PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI COMPETITIVITĂȚII EXPORTURILOR MOLDOVENEȘTI

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate

Pretendent la titlul științific: Victoria FALA

Conducător științific: dr. hab, prof., mem.cor. al AȘM, Alexandru STRATAN

 Ședința va avea loc pe data de 02 februarie 2022, ora 9:00 

Ținând cont de situația epidemiologică actuală, ședința se va desfășura atât cu prezența fizică (INCE, bir. 209, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line

 


AVIZ!
Vizualizări: 1497 / Publicat: 30-08-2021, 08:43 /

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor.

Candidat: CUJBA Rodica

Conducător științific: CATAN Petru, dr. hab., prof. univ.

Consultant științific: DICUSAR Alexandru, dr.hab., prof. univ., mem. cor. al AȘM

Consiliul științific specializat: D 521.03-21-26

Tema tezei: Organizarea și autoorganizarea sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare în Republica Moldova. Aspecte sinergetice

Specialitatea 521.03. – Economie și management în domeniul de activitate

data: 30 septembrie 2021, ora 10:00

Local: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (cab. 209, etajul 2, str. Ion Creangă, 45) și on-line Google Meet https://teams.microsoft.com/dl/launcher/lau...ressPrompt=true   

  

Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică și pe pagina ANACEC (https://anacec.md/).

 


AVIZ!
Vizualizări: 1744 / Publicat: 17-03-2021, 07:16 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței Seminarului Științific de Profil

A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT IN ȘTIINȚE ECONOMICE

EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI SECTORULUI AGRICOL

ÎN CONDIȚIILE INDUSTRIEI 4.0

 

specialitatea 521.03 – Economie și management

în domeniul de activitate

competitor la titlul științific – dr. conf. Amarfii-Railean Nelli

 

consultant ştiinţific – dr. hab, conf. cercet. Perciun Rodica

 

ședinţa va avea loc pe data de 15 aprilie 2021, ora 14:00

Ținând cont de situația epidemiologică actuală,

ședința va avea loc cu prezența fizică obligatorie a președintelui SSP, secretarului științific SSP și  pretendentului la titlul științific (cab. 209, etajul 2, str. Ion Creangă, 45) și on-line

 


AVIZ!
Vizualizări: 1834 / Publicat: 17-02-2021, 13:47 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței comune a Centrului de Cercetări Demografice și a

Secției Cercetări Sociale și Nivelul de Trai

 

A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE SOCIOLOGICE

ABORDAREA CROSS-SECTORIALĂ A DEZAVANTAJELOR TINERILOR ÎN PROCESUL DE TRANZIȚIE LA VIAȚA DE ADULT

 specialitatea 541.02  Structura socială, instituții și procese sociale

competitor la titlul științific – Mariana CRÎȘMARU

conducător științific – dr. hab, conf. cercet. Olga GAGAUZ

 Ședința va avea loc pe data de 02 martie 2021, ora 10:00

Ținând cont de situația epidemiologică actuală,

ședința se va desfășura atât cu prezența fizică (INCE, bir. 309, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line

 


Concursului proiectelor științifice doctorale pentru anul 2021
Vizualizări: 1842 / Publicat: 22-01-2021, 10:22 /

Consorțiul Academic Universitar ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DEMOGRAFICE anunță demararea Concursului proiectelor științifice doctorale pentru anul 2021 pentru următoarele programe de doctorat:

521.03 Economie și management în domeniul de activitate;

521.04. Marketing și logistică

521.06. Comerț și managementul calității mărfurilor

522.01 Finanțe;

522.02. Contabilitate; audit; analiză economică

523.01. Cibernetică și informatică economică

272.01. Merceologia și expertiza produselor alimentare

Dosarele întocmite conform Metodologiei de organizare a competiției proiectelor științifice în cadrul Școlii doctorale Științe Economice și Demografice, pentru repartizarea granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat,  vor fi prezentate la biroul Consiliului Școlii doctorale  până la 10 februarie 2021.

Selectarea proiectelor pentru participarea la Concursul granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat anunțat de MECC se va efectua in baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor  superioare de doctorat, ciclul III,  în cadrul Scolii Doctorale  Științe Economice și Demografice.

Ordin - ordin.pdf [351.88 Kb] (copieri: 470)
Metodologia - anexa-1-metodologia-de-organizare-a-competiciei-proiectelor-tiincifice.docx [29.08 Kb] (copieri: 520)


Componența comisiilor de îndrumare
Vizualizări: 1726 / Publicat: 15-11-2020, 11:38 /
Componența comisiilor de îndrumare, Școala doctorală în științe economice și demografice componenca-comisiilor-de-ndrumare-2020_2021-anul-i-iv.docx [29.5 Kb] (copieri: 400)
AVIZ!
Vizualizări: 2179 / Publicat: 10-11-2020, 13:55 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței comune a Centrului de Cercetări Demografice și a

Secției Cercetări Sociale și Nivelul de Trai

 

A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE SOCIOLOGICE

DIFERENȚIERI SOCIODEMOGRAFICE ALE FERTILITĂȚII

ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

 

specialitatea 543.01  sociologia populației și procese demografice

competitor la titlul științific – Ecaterina GRIGORAȘ

conducător științific – dr. hab, conf. cercet. Olga GAGAUZ

 

Ședința va avea loc pe data de 20 noiembrie 2020, ora 14:00

Ținând cont de situația epidemiologică actuală,

ședința se va desfășura atât cu prezența fizică (INCE, bir. 309, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line

 


AVIZ!
Vizualizări: 2309 / Publicat: 22-09-2020, 13:09 /

ADMITEREA din  anul 2020 la studiile superioare de doctorat la Universitatea de Stat din  Moldova este organizată  în 11 Școli Doctorale, fondate de USM, și în 8 școli doctorale, create de mai multe consorții naționale, aflate actualmente sub auspiciul USM.

În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, sub egida USM se va desfășura concursul pentru ocuparea a 110 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, inclusiv, 66 - la școlile doctorale ale USM și 44 – în cele ale consorțiilor naționale (Ordin nr.968 din 11 septembrie 2020  al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator).

Concursul pentru studii superioare de doctorat în regim cu taxă se va organiza la programele de doctorat autorizate de ANACEC.

IMPORTANT: Admiterea la studiile superioare de doctorat în cadrul școlilor doctorale de la USM este organizată de Consiliul Științific al USM în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobată pe 18 martie 2020.  

IMPORTANT : Admiterea  la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul consorțiilor naționale administrate de USM se organizează în următoarele Școlii doctorale:

v  Matematică și Știința Informației

v  Științe Fizice

v  Științe Chimice și Tehnologice

v  Științe Biologice

v  Științe Geonomice

v  Științe Umaniste

v  Științe Juridice, Politice și Sociologice

v  Științe Economice și Demografice

Admiterea se va desfășura conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014), Regulamentului instituțional de organizare și  desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III.

Candidații depun dosarele cu toate actele scanate on-line la adresa: [email protected]

Copia diplomei de master  legalizata la notar în original se depune la semnarea contractului de studii.

Concursul de admitere se organizează on-line la nivelul fiecărei școli doctorale pentru fiecare program de doctorat și constă în susținerea unui interviu de  specialitate.

Informatii la tel. 022727140. mob. 069236766

Vezi:   

Lista granturilor doctorale validate de MECC, înaintate la concursul de admitere la studii superioare de doctoratcu finanțare bugetară în cadrul scolilor doctorale ale consorțiilor naționale administrate de Universitatea de Stat din Moldova: lista-granturilor-inintate-la-concurs-20.doc [36.5 Kb] (copieri: 516)

Calendarul admiterii: calendarul-de-desfsurare-a-admiterii-la-studii-de-doctorat.docx [14.25 Kb] (copieri: 546)
Cerere: cerere-de-nscriere.docx [16.33 Kb] (copieri: 518)
Fisa de inscriere: fisa-de-inscriere.docx [19.82 Kb] (copieri: 518)

Anexa 1: anexa-1.docx [16.55 Kb] (copieri: 482)

Anexa 2: anexa-2.docx [15.81 Kb] (copieri: 484)

Actele necesare pentru admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III: actele-necesare-pentru-admitere-la-doctorat.docx [16.84 Kb] (copieri: 509)Programul ședințelor comisiilor de îndrumare
Vizualizări: 2258 / Publicat: 9-09-2020, 08:28 /

Programul ședințelor comisiilor de îndrumare pentru susținerea proiectelor de doctorat, referatelor științifice și atestării studenților - doctoranzi programul-sedintelor-comisiilor-de-indrumare-toamna-2020.docx [28.15 Kb] (copieri: 730)