Concursului proiectelor științifice doctorale pentru anul 2021
Vizualizări: 1573 / Publicat: 22-01-2021, 10:22 /

Consorțiul Academic Universitar ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DEMOGRAFICE anunță demararea Concursului proiectelor științifice doctorale pentru anul 2021 pentru următoarele programe de doctorat:

521.03 Economie și management în domeniul de activitate;

521.04. Marketing și logistică

521.06. Comerț și managementul calității mărfurilor

522.01 Finanțe;

522.02. Contabilitate; audit; analiză economică

523.01. Cibernetică și informatică economică

272.01. Merceologia și expertiza produselor alimentare

Dosarele întocmite conform Metodologiei de organizare a competiției proiectelor științifice în cadrul Școlii doctorale Științe Economice și Demografice, pentru repartizarea granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat,  vor fi prezentate la biroul Consiliului Școlii doctorale  până la 10 februarie 2021.

Selectarea proiectelor pentru participarea la Concursul granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat anunțat de MECC se va efectua in baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea studiilor  superioare de doctorat, ciclul III,  în cadrul Scolii Doctorale  Științe Economice și Demografice.

Ordin - ordin.pdf [351.88 Kb] (copieri: 418)
Metodologia - anexa-1-metodologia-de-organizare-a-competiciei-proiectelor-tiincifice.docx [29.08 Kb] (copieri: 459)


Componența comisiilor de îndrumare
Vizualizări: 1471 / Publicat: 15-11-2020, 11:38 /
Componența comisiilor de îndrumare, Școala doctorală în științe economice și demografice componenca-comisiilor-de-ndrumare-2020_2021-anul-i-iv.docx [29.5 Kb] (copieri: 341)
AVIZ!
Vizualizări: 1916 / Publicat: 10-11-2020, 13:55 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

 

INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

în cadrul ședinței comune a Centrului de Cercetări Demografice și a

Secției Cercetări Sociale și Nivelul de Trai

 

A TEZEI DE DOCTOR IN ȘTIINȚE SOCIOLOGICE

DIFERENȚIERI SOCIODEMOGRAFICE ALE FERTILITĂȚII

ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

 

specialitatea 543.01  sociologia populației și procese demografice

competitor la titlul științific – Ecaterina GRIGORAȘ

conducător științific – dr. hab, conf. cercet. Olga GAGAUZ

 

Ședința va avea loc pe data de 20 noiembrie 2020, ora 14:00

Ținând cont de situația epidemiologică actuală,

ședința se va desfășura atât cu prezența fizică (INCE, bir. 309, str. Ion Creangă, 45), cât și on-line

 


AVIZ!
Vizualizări: 2034 / Publicat: 22-09-2020, 13:09 /

ADMITEREA din  anul 2020 la studiile superioare de doctorat la Universitatea de Stat din  Moldova este organizată  în 11 Școli Doctorale, fondate de USM, și în 8 școli doctorale, create de mai multe consorții naționale, aflate actualmente sub auspiciul USM.

În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, sub egida USM se va desfășura concursul pentru ocuparea a 110 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, inclusiv, 66 - la școlile doctorale ale USM și 44 – în cele ale consorțiilor naționale (Ordin nr.968 din 11 septembrie 2020  al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator).

Concursul pentru studii superioare de doctorat în regim cu taxă se va organiza la programele de doctorat autorizate de ANACEC.

IMPORTANT: Admiterea la studiile superioare de doctorat în cadrul școlilor doctorale de la USM este organizată de Consiliul Științific al USM în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobată pe 18 martie 2020.  

IMPORTANT : Admiterea  la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul consorțiilor naționale administrate de USM se organizează în următoarele Școlii doctorale:

v  Matematică și Știința Informației

v  Științe Fizice

v  Științe Chimice și Tehnologice

v  Științe Biologice

v  Științe Geonomice

v  Științe Umaniste

v  Științe Juridice, Politice și Sociologice

v  Științe Economice și Demografice

Admiterea se va desfășura conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014), Regulamentului instituțional de organizare și  desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III.

Candidații depun dosarele cu toate actele scanate on-line la adresa: doctorat.consortii20@gmail.com

Copia diplomei de master  legalizata la notar în original se depune la semnarea contractului de studii.

Concursul de admitere se organizează on-line la nivelul fiecărei școli doctorale pentru fiecare program de doctorat și constă în susținerea unui interviu de  specialitate.

Informatii la tel. 022727140. mob. 069236766

Vezi:   

Lista granturilor doctorale validate de MECC, înaintate la concursul de admitere la studii superioare de doctoratcu finanțare bugetară în cadrul scolilor doctorale ale consorțiilor naționale administrate de Universitatea de Stat din Moldova: lista-granturilor-inintate-la-concurs-20.doc [36.5 Kb] (copieri: 469)

Calendarul admiterii: calendarul-de-desfsurare-a-admiterii-la-studii-de-doctorat.docx [14.25 Kb] (copieri: 497)
Cerere: cerere-de-nscriere.docx [16.33 Kb] (copieri: 468)
Fisa de inscriere: fisa-de-inscriere.docx [19.82 Kb] (copieri: 468)

Anexa 1: anexa-1.docx [16.55 Kb] (copieri: 434)

Anexa 2: anexa-2.docx [15.81 Kb] (copieri: 429)

Actele necesare pentru admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III: actele-necesare-pentru-admitere-la-doctorat.docx [16.84 Kb] (copieri: 458)Programul ședințelor comisiilor de îndrumare
Vizualizări: 1951 / Publicat: 9-09-2020, 08:28 /

Programul ședințelor comisiilor de îndrumare pentru susținerea proiectelor de doctorat, referatelor științifice și atestării studenților - doctoranzi programul-sedintelor-comisiilor-de-indrumare-toamna-2020.docx [28.15 Kb] (copieri: 648)


Programul evaluărilor anuale. Studii superioare de doctorat, ciclul III (anul universitar 2019-2020)
Vizualizări: 2096 / Publicat: 24-08-2020, 06:33 /
Programul poate fi descărcat aici: program-eval.20-doctorat-1.pdf [209.18 Kb] (copieri: 521)


Dispoziție cu privire la organizarea activităților didactice în instituțiile de învățământ superior
Vizualizări: 2166 / Publicat: 26-03-2020, 10:13 /
Dispoziție cu privire la organizarea activităților didactice în instituțiile de învățământ superior: organizarea-activ-did.pdf [417.97 Kb] (copieri: 758)


Componența comisiilor de îndrumare
Vizualizări: 2269 / Publicat: 5-03-2020, 12:27 /

Componența comisiilor de îndrumare a Școlii doctorale în Științe Economice și Demografice: componenca-comisiilor-de-ndrumare-2019_2020-anul-i-iv.docx [29.42 Kb] (copieri: 622)


AVIZ!
Vizualizări: 3118 / Publicat: 20-11-2019, 14:21 /

Școala Doctorală Științe Economice și Demografice

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică

a tezei de doctor în științe economice cu tema:

„ GESTIUNEA VALORII – INSTRUMENT DE REDRESARE A ÎNTREPRINDERII ÎN SITUAŢIE DE CRIZĂ”

Program de doctorat  521.03 – Economie și management în domeniu de activitate

Candidat: BEȘLIU Iurie

Conducător științific: dr., conf.univ. TCACI Carolina

 

Data susținerii: 20 decembrie 2019, ora 13.00

Locul: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

MD-2028, mun. Chișinău, str. Academiei, 3/2, Sala Polivalentă.

Teza de doctorat și rezumatul pot fi consultate on-line la: www.cnaa.md, www.edu.asm.md, www.ince.md și la Biblioteca Republicană Tehnico-Științifică, str. Ion Creangă, 45 et.2. 

 

Teza de doctorat și rezumatul pot fi vizualizate aici: 

Teza: teza-besliu.pdf [5.85 Mb] (copieri: 2636)
Rezumatul în limba engleză: rezumat-besliu-en.pdf [869.49 Kb] (copieri: 681)
Rezumatul în limba română: rezumat-besliu-ro.pdf [1.03 Mb] (copieri: 655)
 

Competențele candidatului pot fi vizualizate aici:

CV: cv-besliu.pdf [306.52 Kb] (copieri: 1043)
Lista publicațiilor: lista-publicatiilor-besliu.pdf [70.43 Kb] (copieri: 616)

Informațiile privind membrii Comisiei de susținere publică a tezei pot fi vizualizate aici: membrii-comisiei-informatie.pdf [1.29 Mb] (copieri: 1021)


AVIZ!
Vizualizări: 3252 / Publicat: 4-06-2019, 06:04 /

ȘCOALA DOCTORALĂ

ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DEMOGRAFICE


INFORMEAZĂ 

PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ

ÎN CADRUL COMISIEI DE INDRUMARE EXTINSA  

a tezei de doctor în științe economie

 

GESTIUNEA VALORII – INSTRUMENT DE REDRESARE A ÎNTREPRINDERII ÎN SITUAŢIE DE CRIZĂ”

specialitatea 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT

în domeniul de activitate

 

elaborată de BEȘLIU Iurie  

conducător ştiinţific – dr., conferențiar  TCACI Carolina

 

ședinţa va avea loc la 14 iunie 2019, ora 10:00 

bir. 209, str. Ion Creangă, 45