Pagina principală » Secţia Analize și prognoze

Secţia Analize și prognoze
Vizualizări: 16304

Secţia analize și prognoze

 

Activitatea secţiei Analize și prognoze este organizată pe câteva direcţii de bază:


 • Prognozarea indicatorilor macroeconomici;
 • Evaluarea competitivității naționale. Investigarea dezechilibrelor macroeconomice naţionale şi a căilor de depăşire a acestora;
 • Evaluarea impactului politicilor macroeconomice asupra dezvoltării economiei naţionale.

 

Proiecte internaționale:

Elaborarea Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030 în colaborarea cu BIS și suportul financiar al Agenției pentru Cooperare Internațională a Germaniei  (GIZ). Perioada implementării: 2020.


Elaborarea Raportului de evaluare intermediară a impactului implementării SNAIPE 2016-2020. Finanțat de către GIZ în cadrul Proiectului “Consiliere a Guvernului Republicii Moldova în politici economice“. Perioada implementării: 2020.


Development and side effects of remittances in the CIS countries: the case of Republic of  Moldova. Technical Report, Migration Policy Centre, CARIM-East Research Report, 2013/25 (http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-RR-2013-25.pdf). Perioada implementării: 2013.


Proiecte instituționale:

15.817.06.04A  “Analiza şi prognozarea indicatorilor  macroeconomici ai Republicii Moldova”. Conducător de proiect: dr. Cara Oleg. Perioada implementării 2015-2018.

Etapa  a. 2019: „Dezvoltarea metodei de estimare a produsului potențial din perspectiva elaborării prognozei macroeconomice pe termen mediu”. Conducător: dr. Timuș Angela.


11.817.08.35 A „Prognozarea şi monitorizarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova”. Conducător de proiect:: dr. Toacă Zinovia. Perioada implementării 2011-2014.


11.817.08.27F „Modernizarea funcţionării sistemului statistic din Republica Moldova în contextul racordării  la sistemul european”. Conducător de proiect: dr. Şuşu-Ţurcan Aurelia. Perioada implementării 2011-2014.

 

Proiecte în cadrul programelor de stat:

16.00420.08.03A „Diagnosticarea nivelului competitivităţii Republicii Moldova şi evaluarea progreselor în valorificarea oportunităților oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (ZLSAC) cu Uniunea Europeană”. Conducător de proiect: dr. hab., conf. univ., Stratan Alexandru. Perioada implementării 2017-2018.


15.858.06.01A “Diagnosticarea nivelului competitivităţii Republicii Moldova în scopul facilitării procesului integrării sale regionale şi europene ” . Conducător de proiect: dr. hab., conf. univ., Stratan Alexandru. Perioada implementării 2015-2016.

 

Proiecte pentru tinerii cercetători:


19.80012.08.11A “Reintegrarea economică și socială a migranților reveniți din Republica Moldova”. Conducător de proiect: dr., Ianioglo Alina. Perioada implementării 2019.


11.819.08.06A “Diagnosticarea potenţialului competitiv al economiei naţionale. Abordare multifactorială”.  Conducător de proiect: dr. hab., conf. univ., Stratan Alexandru. Perioada implementării 2011-2012.

 

Alte  studii:


Rapoartele de evaluare a competitivității și a impactului implementării matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova pentru anii 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Rapoartele au fost evaluate și aprobate anual în cadrul Consiliului pentru Competitivitate.


Buletinul trimestrial socio-economic „Tendinţe în Economia Moldovei” (Rezultatele  studiului pot fi accesate urmând linkul https://ince.md/ro/activitatea-iefs/publicacii/met/);

Politica comercială a Republicii Moldova: provocări şi perspective ale opţiunilor de integrare în uniunea vamală Rusia-Kazahstan_Belarus vs. semnarea Acordulul de comerţ liber aprofundat si comprehensiv cu Uniunea Europeană. (Rezultatele  studiului pot fi accesate urmând linkul https://ince.md/uploads/files/1387867963_studiu-ro.pdf);


Reexporturile în Republica Moldova. Recomandările elaborate ca urmare realizării studiului au fost aplicate, împreună cu cele formulate de Ministerul Economiei ș.a. instituţii de resort la modificarea ordinului nr. 346 din 24.12.2009 al Serviciului Vamal al Republicii Moldova referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale (ordinul nr. 140 din 10.04.2012) (Rezultatele  studiului pot fi accesate urmând linkul https://ince.md/ro/noutci-i-evenimente/mese...ca-moldova.html).

 

Analiza performantelor exportului Republicii Moldova prin prisma regimurilor preferențiale de comerț / M. Chistruga, V. Clipa, A. Fala ; Acad. de Științe a RM, Inst. de Economie, Finanțe și Statistica.

 

Analiza competitivității naționale prin prisma indicatorilor de performanta a exporturilor / V. Clipa, M. Pelivan, A. Fala ; coord. A. Stratan ; Acad. de Stiinte a Moldovei, Inst. de Economie, Finanțe si Statistica. - Chisinau : IEFS, 2011. - 66 p. : tab. + Anexe. - Bibliogr.: p. 55-56. (Rezultatele  studiului pot fi accesate urmând linkul https://ince.md/ro/activitatea-ince/publica...porturilor.html).

 

Contribuții la elaborarea documentelor de dezvoltare națională și locală:

 • Elaborarea metodologiei de evaluare a impactului intermediar și ex-post al Strategiei Naționale pentru Atragerea Investițiilor și Promovarea Exporturilor 2016-2020. Metodologia a fost aprobată în cadrul Consiliului pentru Competitivitate.
 • Rapoartele de evaluare a competitivității și a impactului implementării matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova pentru anii 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Rapoartele au fost evaluate și aprobate anual în cadrul Consiliului pentru Competitivitate.
 • Metodologia de evaluare a competitivității și a impactului implementării matricei de politici pentru îmbunătățirea competitivității Republicii Moldova. Metodologia a fost aprobată în cadrul Consiliului pentru Competitivitate.
 • Elaborarea Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (2014-2020);
 • Strategia de Dezvoltare Social-economică pentru raionul Fălești 2013-2020 și Planul de acțiuni al Strategiei (Strategia poate fi accesată urmând linkul http://adrnord.md/public/files/strategii_r...e_2013-2020.pdf);
 • Strategia de dezvoltare integrată a raionului Rezina 2014-2020 și Planul de acțiuni al Strategiei (Strategia poate fi accesată urmând linkul http://www.adrcentru.md/pageview.php?l=ro&...zina-2013-2020/);
 • Strategia de dezvoltare integrată a raionului Leova 2015-2020 și Planul de acțiuni al Strategiei (Strategia poate fi accesată urmând linkul http://www.leova.md/index.php?pag=news&...d=1159&l=ro);
 • Strategia de dezvoltare integrată a raionului Ialoveni pentru 2014-2020 și Planul de acțiuni al Strategiei (Strategia poate fi accesată urmând linkul https://il.md/wp-content/uploads/2019/04/ST...I_2014-2020.pdf);
 • Oportunități investiționale în raionul Rezina (Publicația poate fi accesată urmând linkul https://consiliu.rezina.md/docs/doc71.pdf).

 

Colaborarea internațională:

Prezentarea rezultatelor științifice organizației internaționale FocusEconomics.

 

Șef secție: Victoria Fala, cercetător științific.

Email: [email protected].