Pagina principală » Complexul editorial » Publicații periodice » Conferințe » Simpozionul Științific Internațional al Doctoranzilor ”Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, 25 iunie 2021