RECENZIE la monografia dnei Olga BUZU „Стоимостная оценка недвижимого имущества: понятия, реальность, перспективы” » Institutul Naţional de Cercetări Economice

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-ştiinţifică, Categoria „B”
2013: Revista Numarul 1:
Full PDF Download [13.94 Mb] Downloads: 7546

 
RECENZIE la monografia dnei Olga BUZU „Стоимостная оценка недвижимого имущества: понятия, реальность, перспективы”
Paper in PDF [154.21 Kb] Downloads: 365
Views: 2980
Authors: Vladimir GUTU, doctor habilitat în sociologie, profesor universitar, Consultant al Direcţiei Îmbunătăţiri funciare şi fond funciar din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
Evaluarea bunurilor imobile ca activitate profesionistă independentă a apărut în Republica Moldova relativ nu demult. Ea este relativ nouă şi pentru ţările cu economie de piaţă dezvoltată. Numeroasele teorii ale valorii, apariţia noilor categorii de gândire şi opinii vorbesc despre actualitatea lucrării. Criza economică ce a afectat economia multor ţări, a arătat necesitatea dezvoltării noţiunilor de bază, atitudinilor şi metodelor de evaluare a economiei neuniforme şi pieţei instabile.
Keywords: Olga BUZU