RECENZIE la monografia „Restructurare, dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar” elaborată de Petru ŢURCANU, Natalia MOCANU, Anatolie SPIVACENCO » Institutul Naţional de Cercetări Economice

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-ştiinţifică, Categoria „B”




2013: Revista Numarul 1:
Full PDF Download [13.94 Mb] Downloads: 8503

 
RECENZIE la monografia „Restructurare, dezvoltare şi creştere economică în sectorul agrar” elaborată de Petru ŢURCANU, Natalia MOCANU, Anatolie SPIVACENCO
Paper in PDF [173.47 Kb] Downloads: 343
Views: 2574
Authors: Alexandru STRATAN, doctor habilitat în economie, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică
Schimbările, ce au avut loc în ultimii ani, demonstrează existenţa unui progres în sfera majorării investiţiilor şi sporirii relative a eficienţei economice a sectorului agrar. Această tendinţă nu poartă, însă, un caracter stabil. Majoritatea indicatorilor ce caracterizează dezvoltarea sectorului agrar sunt în descreştere.
Keywords: Petru ŢURCANU, Natalia MOCANU, Anatolie SPIVACENCO.