FINANCIAL STABILITY OF AN OPEN ECONOMY IN THE CONDITIONS OF AN EXOGENOUS CRISIS » Institutul Naţional de Cercetări Economice

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-ştiinţifică, Categoria „B”
2017: Revista Numarul 4:
Full PDF Download [2.79 Mb] Downloads: 1112

 
FINANCIAL STABILITY OF AN OPEN ECONOMY IN THE CONDITIONS OF AN EXOGENOUS CRISIS
Paper in PDF [435.07 Kb] Downloads: 320
Views: 2323
Authors: Piotr KOMOROWSKI, PhD, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Faculty of History and Social Sciences Department of Finance, Poland
Sustenabilitatea financiară a unei economii deschise este o problemă foarte actuală și complexă. În condițiile globale actuale, fluxul de capital, al oamenilor, al muncii, al bunurilor materiale etc. sunt controlate într-o foarte mică măsură de către țări, iar direcția lui depinde de factorii exogeni. Astfel de condiții permit transferul liber al proceselor economice în cadrul economiei globalizate. Aceste procese pot genera efecte positive dezirabile sau efecte negative nedorite asupra economiei țării. În aceste condiții, este important ca economia internă și sistemul financiar să reziste proceselor destabilizatoare, în special intensității lor specifice în timpul unei crize. Având în vedere faptul că procesele inițiale de criză se răspândesc pe piețele financiare și afectează, în primul rând, sistemul financiar, rezistența la destabilizare este cel mai important amortizator de securitate pentru economia reală de a menține creșterea economică. Prin urmare, sustenabilitatea sistemului financiar într-o economie deschisă în timpul unei crize reprezintă un factor crucial pentru stabilitatea întregii economii.
Acest articol țintește rolul sistemului financiar al unei economii în absorbția proceselor externe de criză. Se analizează cursul specific al unui fenomen de criză economică în condițiile globale. Identificarea corectă a evoluției crizei este esențială pentru construirea rezilienței economiei la efectele crizei.
Keywords: criză, ciclu de criză, sustenabilitate financiară, rețea de siguranță, sistem financiar, contagiune de criză, transmiterea crizei.