THE INCREASE OF PROFIT BY OPTIMIZING THE PRODUCTION STRUCTURE OF LIMITED LIABILITY COMPANIES » Institutul Naţional de Cercetări Economice

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-ştiinţifică, Categoria „B”
2017: Revista Numarul 4:
Full PDF Download [2.79 Mb] Downloads: 1145

 
THE INCREASE OF PROFIT BY OPTIMIZING THE PRODUCTION STRUCTURE OF LIMITED LIABILITY COMPANIES
Paper in PDF [494.57 Kb] Downloads: 334
Views: 996
Authors: Vitalie IGNAT, PhD, Associate Professor, State Agrarian University of Moldova
Tatiana BUJOR, PhD, Associate Professor, State Agrarian University of Moldova
Alexandru NISTIRIUC, PhD, Associate Professor, State Agrarian University of Moldova
Sergiu COVALI, University Lecturer, State Agrarian University of Moldov
În condițiile relațiilor de piață în activitatea exploatațiilor agricole crește considerabil rolul profitului ca o categorie economică complicată, de marimea căruia depind nu numai rezultatele anului de gestiune, dar și ritmul de dezvoltare a întreprinderii în continuare. Scopul cercetării constă în studierea influenței optimizării structurii de producție asupra majorării profitului.  Problema sporirii profitului în literatura știintifică este studiată de către mulți savanți, printre care: L. Zahiu, L. Kulikov, D. Parmacli, N. Volkova, însă majorarea acestuia prin optimizarea structurii de producție a S.R.L. nu este abordată. De aceea a fost întreprinsă o încercare de a soluționa o astfel de problemă, utilizând metoda modelării matematice, alcătuind modelul economico-matematic, în care într-un calcul unic se ia în considerație multitudinea de factori ce influențează asupra structurii de producție a exploatațiilor agricole. În acest context, au fost studiate mai multe modificații ale modelelor matematice și îndeosebi ale savanților M. Braslaveț și R. Kravcenko, în baza cărora a fost elaborat modelul care corespunde condițiilor de funcționare a obiectului de cercetare – S.R.L. „Regis-Agro”. Conform restricțiilor modelului economicomatematic, a funcției obiectiv și a informației de intrare a fost formulată problema concretă și soluționată la calculator. Analizând datele obținute, am constatat că structura de producție optimă va permite gospodăriei să majoreze profitul cu 80,2% față de media anilor 2011-2016. 
Keywords: mărimea profitului, optimizarea structurii de producție, program de producție, metode economico-matematice de modelare, active curente, structura producției, metode matematice.