RURAL WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN MACEDONIA AND MOLDOVA: COMPARATIV STUDY » Institutul Naţional de Cercetări Economice

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-ştiinţifică, Categoria „B”
2017: Revista Numarul 4:
Full PDF Download [2.79 Mb] Downloads: 1112

 
RURAL WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN MACEDONIA AND MOLDOVA: COMPARATIV STUDY
Paper in PDF [405.67 Kb] Downloads: 316
Views: 1086
Authors: Dumitru STRATAN, PhD Student, Szent Istvan University, Hungary
Aleksandra ANGELOSKA, PhD Student, Szent Istvan University, Hungary
Nikola M. TRENDOV, PhD Student, Szent Istvan University, Hungary
Importanța dimensiunii de gen în dezvoltarea antreprenoriatului este extrem de semnificativă, luând în considerare faptul că femeile reprezintă factorul-cheie în gospodăriile acestora; ele contribuie la soluționarea problemei șomajului și joacă un rol important in dezvoltarea socială a comunității rurale. Comportamentul și caracteristicile femeilor din mediul rural din Europa de Sud-Est sunt similare sub aspectul mediului de afaceri și abordării întreprinderilor. Principala particularitate comună este natura și dimensiunea afacerilor, care în majoritatea cazurilor se referă la afaceri în domeniul agriculturii. Scopul articolului este de a prezenta asemănările și deosebirile profilului femeilor antreprenoare din mediul rural din Republica Moldova și Macedonia, ca țări postsocialiste. Pentru realizarea scopului acestui studiu, au fost colectate date primare și secundare. Datele primare au fost obținute ca rezultat al utilizării chestionarelor și focus grupurilor cu femeile care desfășoară activități antreprenoriale în mediul rural în Republica Moldova și Macedonia. Rezultatele cercetării sugerează similarități ale activității femeilor antreprenoare din mediul rural în ambele țări, caracterizate prin modele tradiționale de business, cărora le lipsește inovația sau o strategie bine definită.
Keywords: femei din mediul rural, antreprenoriat, Macedonia, Moldova.