DYNAMICS OF THE FOREIGN TRADE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN TERMS OF LASPEYRES INDICATORS » Institutul Naţional de Cercetări Economice

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-ştiinţifică, Categoria „B”
2017: Revista Numarul 4:
Full PDF Download [2.79 Mb] Downloads: 1145

 
DYNAMICS OF THE FOREIGN TRADE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN TERMS OF LASPEYRES INDICATORS
Paper in PDF [672.28 Kb] Downloads: 486
Views: 2245
Authors: Alexandru CEBAN, PhD Student, Scientific Researcher, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova 
Analiza comerțului exterior permite determinarea potențialelor piețe pentru export, principalii parteneri comerciali, precum și cele mai importante mărfuri exportate / importate, nivelul de participare a unei țări la comerțul mondial, precum și gradul de competitivitate a țării pe piața internă și externă, fapt ce determină actualitatea temei cercetate. În lucrare este prezentată analiza comerțului exterior al Republicii Moldova, observat prin intermediul indicatorilor Laspeyres, pentru a determina evoluțiile recente și pentru a identifica cele mai competitive produse sau sectoare care ar influența dezvoltarea noilor dimensiuni ale sistemului național de comerț. Lucrarea a fost elaborată pe baza următoarelor metode de cercetare: metoda indicelui Laspeyres, analiza și sinteza care au permis elaborarea concluziilor și metoda comparativă pentru compararea principalilor parteneri și produse comerciale.
Rezultatele cercetării demonstrează o ușoară redresare a economiei naționale, în timp ce exporturile și importurile sunt într-o creștere modestă. În același timp, se remarcă o creștere a exporturilor către alte țări (cu excepția țărilor CSI și UE), care au potențialul de a deveni viitori parteneri strategici pentru Republica Moldova.
Keywords: comerț exterior, import, export, indicatori Laspeyres, economie, Republica Moldova.