YOUTH HEALTH AND HEALTH-RISK BEHAVIOUR » Institutul Naţional de Cercetări Economice

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-ştiinţifică, Categoria „B”
2017: Revista Numarul 4:
Full PDF Download [2.79 Mb] Downloads: 1145

 
YOUTH HEALTH AND HEALTH-RISK BEHAVIOUR
Paper in PDF [832.78 Kb] Downloads: 338
Views: 2580
Authors: Olga GAGAUZ, PhD, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova
Irina PAHOMII, Scientific Researcher, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova
Acest articol prezintă rezultatele cercetării privind dinamica indicatorilor principali ai sănătății tinerilor din Republica Moldova pentru anii 2006-2016. Ratele mortalității, prevalența infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), fumatul, consumul de alcool și droguri sunt selectați ca indicatori principali ai sănătății tinerilor. Studiul se bazează pe datel Biroului Național de Statistică și analiza secundară a diferitor cercetări selective.
În pofida faptului că indicatorii de sănătate a tinerilor au cunoscut o îmbunătățire treptată în ultimii 20 de ani, aceștia rămân mai nesatisfăcători decât în țările economic dezvoltate. Se mențin diferențele semnificative între sexe și pe medii de reședință, tinerii din mediul rural fiind mai expuși la factorii de risc care le afectează sănătatea. Accidente, răniri, căderi, intoxicații și sinuciderea sunt principalele cauze de deces ale tinerilor. Comportamentul de risc specific bărbaților tineri a determinat faptul că aproape două treimi din decesele bărbaților se datorează acestor cauze, în timp ce la femei mai puțin de jumătate. În ciuda scăderii incidenței HIV/SIDA în rândul tinerilor, persistă diferența de gen, se atestă o situație nefavorabilă în ceea ce privește  prevalența prin ITS, în special sifilis și gonoree.
Bunăstarea ca factor al comportamentului cu risc pentru sănătate are o semnificație contradictorie. Astfel, cea mai mare proporție de fumători printre bărbați este înregistrată în chintilă inferioară, iar în rândul femeilor în cea superioară. Ponderea adolescenților – consumatori curenți de alcool – este mai mare pentru adolescenții din familii cu un nivel ridicat de bunăstare, dar și pentru cei din familiile sărace. 
Keywords: tineret, sănătate, mortalitate, morbiditate, comportament de risc pentru sănătate.