THE DYNAMIC OF SOME COMPETITIVENESS INDICATORS: REPUBLIC OF MOLDOVA VERSUS OTHER STATES IN THE REGION » Institutul Naţional de Cercetări Economice

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-ştiinţifică, Categoria „B”
2018: Revista Numarul 1:
Full PDF Download [3.26 Mb] Downloads: 1807

 
THE DYNAMIC OF SOME COMPETITIVENESS INDICATORS: REPUBLIC OF MOLDOVA VERSUS OTHER STATES IN THE REGION
Paper in PDF [592.54 Kb] Downloads: 288
Views: 1341
Authors: Zinovia TOACA, PhD, Associate Professor,Academy of Economic Studies of Moldova
Zaharia OLARESCU, Scientific Researcher,National Institute of Economic Research, Republic of Moldova
Competitivitatea reprezintă o caracteristică esențială a economiei contemporane. Scopul cercetării constă în tratarea capacității economiei Republicii Moldova de a fi competitivă prin prisma productivității muncii, remunerării angajaților, costului unitar al muncii. Studiul se bazează pe analiza informației din anii 2000-2016 prezentate de Biroul Național de Statistică referitor la Valoarea Adăugată Brută, fondul de salarizare, numărul angajaților și numărul de ore de lucru pe economia națională și pe ramuri. A fost utilizată informația statistică a țărilor incluse în analiza comparativă.
Studiul relevă că productivitatea joasă a muncii determină salariile mici în economia națională. Cea mai joasă productivitate, respectiv și cea mai proastă remunerare a muncii se atestă în agricultură. Costul unitar al muncii, ce determină corelația dintre productivitatea muncii și salarizare, are un ritm mai avansat de creștere în servicii, ceea ce pune la îndoială justificarea majorării salariilor în unele activități, care depășesc cu mult ritmurile de creștere a productivității muncii. Evoluția acestui indicator este relativ satisfăcătoare în industrie și agricultură. Republica Moldova continuă să rămână pe unul din ultimele locuri printre țările din regiune în ceea ce privește productivitatea muncii și salariul mediu lunar pe economie.
Competitivitatea reprezintă o caracteristică esențială a economiei contemporane. Scopul cercetării constă în tratarea capacității economiei Republicii Moldova de a fi competitivă prin prisma productivității muncii, remunerării angajaților, costului unitar al muncii. Studiul se bazează pe analiza informației din anii 2000-2016 prezentate de Biroul Național de Statistică referitor la Valoarea Adăugată Brută, fondul de salarizare, numărul angajaților și numărul de ore de lucru pe economia națională și pe ramuri. A fost utilizată informația statistică a țărilor incluse în analiza comparativă.
Studiul relevă că productivitatea joasă a muncii determină salariile mici în economia națională. Cea mai joasă productivitate, respectiv și cea mai proastă remunerare a muncii se atestă în agricultură. Costul unitar al muncii, ce determină corelația dintre productivitatea muncii și salarizare, are un ritm mai avansat de creștere în servicii, ceea ce pune la îndoială justificarea majorării salariilor în unele activități, care depășesc cu mult ritmurile de creștere a productivității muncii. Evoluția acestui indicator este relativ satisfăcătoare în industrie și agricultură. Republica Moldova continuă să rămână pe unul din ultimele locuri printre țările din regiune în ceea ce privește productivitatea muncii și salariul mediu lunar pe economie.
Keywords: productivitatea muncii, costul muncii, salariu mediu pe economie, costul unitar al muncii, Produsul Intern Brut la Paritatea Puterii de Cumpărare.