STRATIFICATION AND ECONOMIC INEQUALITY: EMPIRICAL EVIDENCE » Institutul Naţional de Cercetări Economice

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-ştiinţifică, Categoria „B”
2018: Revista Numarul 1:
Full PDF Download [3.26 Mb] Downloads: 2213

 
STRATIFICATION AND ECONOMIC INEQUALITY: EMPIRICAL EVIDENCE
Paper in PDF [643.73 Kb] Downloads: 339
Views: 2504
Authors: Ludmila MALCOCI, PhD, Professor Researcher, Sociology and Social Psychology Centre, Political and Juridical Research Institute of the ASM, Republic of Moldova
Victor MOCANU, PhD, Associate Professor,Sociology and Social Psychology Centre,Political and Juridical Research Institute of the ASM, Republic of Moldova
Scopul de bază al cercetării este de a analiza legăturile dintre stratificare și diferite forme ale inegalității, a identifica rolul inegalității economice în stratificarea socială și formarea clasei de mijloc în contextul Republicii Moldova. Studiul se bazează pe datele Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice ale Biroului Național de Statistică pentru anii 2011-2016. Rezultatele cercetării demonstrează că, în pofida creșterii economice din ultimii ani în Republica Moldova, inegalitatea economică este încă destul de mare și se bazează pe distribuția inegală a bunurilor și serviciilor, polarizând societatea într-un număr mare de oameni săraci și un număr foarte mic de oameni bogați, clasa de mijloc fiind doar în faza incipientă de formare. Inegalitatea economică se manifestă prin discrepanțele dintre diferite regiuni, zone urbane și rurale, pe sexe, grupe de vârstă, dimensiunile familiei etc. Pentru a reduce inegalitatea economică, este nevoie de o abordare integrată bazată pe redistribuirea veniturilor prin impozitarea progresivă (cei mai bogați plătesc impozite mai mari decât cei săraci); dezvoltarea și implementarea politicilor sociale incluzive pentru creșterea accesului grupurilor celor mai dezavantajate de populație la serviciile de bază și la cele sociale și creșterea responsabilităților sociale ale companiilor cu privire la standardele de viață și calitatea vieții angajaților lor.
Keywords: stratificare socială, inegalitate economică, inegalitate socială, venit, consum.