UTILIZING INTELLECTUAL CAPITAL ON COMPANY PERFORMANCE IMPROVEMENT (A CASE STUDY IN HOSPITALITY, RESTAURANT AND TOURISM SUB SECTOR COMPANIES LISTED IN IDX) » Institutul Naţional de Cercetări Economice

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-ştiinţifică, Categoria „B”
2018: Revista Numarul 2:
Full PDF Download [2.59 Mb] Downloads: 773

 
UTILIZING INTELLECTUAL CAPITAL ON COMPANY PERFORMANCE IMPROVEMENT (A CASE STUDY IN HOSPITALITY, RESTAURANT AND TOURISM SUB SECTOR COMPANIES LISTED IN IDX)
Paper in PDF [605.87 Kb] Downloads: 236
Views: 1236
Authors: Ismi ALAWIYAH, Gunadarma University Jakarta, Indonesia
Emmy INDRAYANI, PhD, Gunadarma University Jakarta, Indonesia
Euphrasia Suzy SUHENDRA, PhD, Professor, Gunadarma University Jakarta, Indonesia
În prezent, condițiile de afaceri nu s-ar putea baza doar pe activele fizice, însă gestionarea capitalului
intelectual ca activ necorporal este importantă pentru îmbunătățirea performanței financiare și câștigarea
concurenței pe piață. Din acest motiv, acest studiu își propune să demonstreze efectul semnificativ al
indicatorilor de capital intelectual, respectiv HCE, SCE, RCE și CEE asupra performanței financiare a
companiilor, reprezentate prin marja de profit net (NPM) și rentabilitatea capitalului propriu (ROE).
Obiectele observate în acest studiu sunt companii care își desfășoară activitatea în domeniul activității
hoteliere, restaurantelor și turismului. Perioada de observație cuprinde anii 2010-2014. În calitate de date
de cercetare au fost alese datele secundare din situațiile financiare anuale ale societăților-eșantioane,
publicate în Bursa de Valori din Indonezia sau pe site-ul oficial al companiei, în timp ce colectarea datelor
a fost realizată prin metoda literaturii și a documentației. După aplicarea eșantionării raționale
intenționate, unsprezece companii eligibile au fost selectate ca obiecte de cercetare.
Acest studiu a folosit testul statistic descriptiv, testul de presupunere clasic și testul de semnificație
cu regresia datelor din panou, care au fost analizate cu ajutorul Eviews 8.0. Rezultatul a arătat că, în
același timp, indicatorii capitalului intelectual au o influență semnificativă asupra NPM și ROE. NPM este
afectat de HCE și RCE, în timp ce ROA și ROE au fost afectate semnificativ de SCE și CEE.
În prezent, condițiile de afaceri nu s-ar putea baza doar pe activele fizice, însă gestionarea capitaluluiintelectual ca activ necorporal este importantă pentru îmbunătățirea performanței financiare și câștigareaconcurenței pe piață. Din acest motiv, acest studiu își propune să demonstreze efectul semnificativ alindicatorilor de capital intelectual, respectiv HCE, SCE, RCE și CEE asupra performanței financiare acompaniilor, reprezentate prin marja de profit net (NPM) și rentabilitatea capitalului propriu (ROE).Obiectele observate în acest studiu sunt companii care își desfășoară activitatea în domeniul activitățiihoteliere, restaurantelor și turismului. Perioada de observație cuprinde anii 2010-2014. În calitate de datede cercetare au fost alese datele secundare din situațiile financiare anuale ale societăților-eșantioane,publicate în Bursa de Valori din Indonezia sau pe site-ul oficial al companiei, în timp ce colectarea datelora fost realizată prin metoda literaturii și a documentației. După aplicarea eșantionării raționaleintenționate, unsprezece companii eligibile au fost selectate ca obiecte de cercetare.
Acest studiu a folosit testul statistic descriptiv, testul de presupunere clasic și testul de semnificațiecu regresia datelor din panou, care au fost analizate cu ajutorul Eviews 8.0. Rezultatul a arătat că, înacelași timp, indicatorii capitalului intelectual au o influență semnificativă asupra NPM și ROE. NPM esteafectat de HCE și RCE, în timp ce ROA și ROE au fost afectate semnificativ de SCE și CEE.
Keywords: capital intelectual, HCE, SCE, RCE, CEE, NPM, ROA, ROE.