FINANCIAL SECURITY OF A SMALL OPEN ECONOMY IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION » Institutul Naţional de Cercetări Economice

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-ştiinţifică, Categoria „B”
2018: Revista Numarul 2:
Full PDF Download [2.59 Mb] Downloads: 1031

 
FINANCIAL SECURITY OF A SMALL OPEN ECONOMY IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Paper in PDF [440.21 Kb] Downloads: 330
Views: 2457
Authors: Piotr KOMOROWSKI, PhD, Associate Professor, Department of Finance, Institute of Sociology Faculty of History and Social Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
În condițiile globalizării economiilor, problema stabilității financiare care este o condiție pentru
securitatea economică a statului, a dobândit o semnificație deosebită și este o problemă foarte actuală.
Scopul articolului este de a determina importanța rolului stabilității financiare pentru menținerea
securității economice și a creșterii economice și de a valida rolul Instituției Rețelei de Siguranță în
menținerea stabilității. Cercetarea prezentă este o continuare și un rezumat al cercetărilor anterioare cu
privire la stabilitatea sistemului financiar și funcționarea rețelei de siguranță. Metodologia acestei
cercetări a inclus analiza literaturii de specialitate și a rapoartelor de afaceri, precum și analiza datelor
macro și microeconomice privind funcționarea piețelor și a sistemelor financiare. Rezultatele obținute
evidențiază importanța structurii instituționale a rețelei de siguranță, reglementarea adecvată și
supravegherea eficientă ca factori cheie pentru menținerea stabilității financiare, care este o condiție
pentru securitatea financiară pe termen lung.
În condițiile globalizării economiilor, problema stabilității financiare care este o condiție pentrusecuritatea economică a statului, a dobândit o semnificație deosebită și este o problemă foarte actuală.Scopul articolului este de a determina importanța rolului stabilității financiare pentru menținereasecurității economice și a creșterii economice și de a valida rolul Instituției Rețelei de Siguranță înmenținerea stabilității. Cercetarea prezentă este o continuare și un rezumat al cercetărilor anterioare cuprivire la stabilitatea sistemului financiar și funcționarea rețelei de siguranță. Metodologia acesteicercetări a inclus analiza literaturii de specialitate și a rapoartelor de afaceri, precum și analiza datelormacro și microeconomice privind funcționarea piețelor și a sistemelor financiare. Rezultatele obținuteevidențiază importanța structurii instituționale a rețelei de siguranță, reglementarea adecvată șisupravegherea eficientă ca factori cheie pentru menținerea stabilității financiare, care este o condițiepentru securitatea financiară pe termen lung.
Keywords: securitate financiară, securitate economică, securitate națională, globalizare, rețea de siguranţă.