FERTILITY DYNAMICS IN SWEDEN, SPAIN, THE CZECH REPUBLIC AND UKRAINE: A COHORTE PERSPECTIVE » Institutul Naţional de Cercetări Economice

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-ştiinţifică, Categoria „B”
2018: Revista Numarul 2:
Full PDF Download [2.59 Mb] Downloads: 1037

 
FERTILITY DYNAMICS IN SWEDEN, SPAIN, THE CZECH REPUBLIC AND UKRAINE: A COHORTE PERSPECTIVE
Paper in PDF [447.18 Kb] Downloads: 326
Views: 2267
Authors: Elena SOLDAN, Master Student, Academy of Economic Studies of Moldova
Olga GAGAUZ, PhD, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova
Prezentul studiu are scopul de a explora dinamica fertilității pe cohorte în Suedia, Spania, Republica
Cehă și Ucraina. Amânarea și recuperarea fertilității sunt analizate din perspectiva identificării diferențelor în
cadrul acestui proces și impactului asupra descendenței finale a cohortei. Studiul este bazat pe Human Fertility
Database care oferă date de înaltă calitate, comparabile și detaliate pentru analiza procesului de amânare și
recuperare a nașterilor. Ca instrument principal a fost utilizat modelul de referință propus de Sobotka, Zeman,
Lesthaeghe și Frejka. Rezultatele arată că divergențele în descendența finală a cohortelor feminine născute în
anii 1970 sunt determinate de diferențele în recuperarea nașterilor amânate. Suedia și Republica Cehă, pentru
care este specific un grad mai înalt de recuperare a nașterilor amânate, se evidențiază printr-o descendență
finală a cohortelor mai înaltă decât în țările cu un indice de recuperare mai slab (Spania și Ucraina).
Descendența finală mai scăzută a cohortelor din anii 1970, comparativ cu cohorta din 1960, este determinată și
de gradul variat de recuperare în funcție de rangul nașterilor. Fertilitatea scăzută în Ucraina a fost influențată
de reducerea recuperării, în special a celei de-a doua nașteri, în timp ce în Spania această este determinată și
de creșterea numărului de femei care către sfârșitul perioadei reproductive nu au născut nici un copil. Datorită
politicilor care încurajează egalitatea de gen și disponibilitatea serviciilor de îngrijire a copiilor de înaltă
calitate, Suedia are o recuperare ridicată a nașterilor de rangul doi și trei. Recuperarea scăzută a nașterilor
amânate în Spania este rezultatul persistenței sarcinii duble pentru femeile născute în anii 1970 și a pieței forței
de muncă rigide. O tranziție reușită către economia de piață și accesibilitatea serviciilor de îngrijire a copilului
a permis Republicii Cehe să aibă o recuperare mai mare a nașterilor de rangul doi, decât în Ucraina.
Prezentul studiu are scopul de a explora dinamica fertilității pe cohorte în Suedia, Spania, RepublicaCehă și Ucraina. Amânarea și recuperarea fertilității sunt analizate din perspectiva identificării diferențelor încadrul acestui proces și impactului asupra descendenței finale a cohortei. Studiul este bazat pe Human FertilityDatabase care oferă date de înaltă calitate, comparabile și detaliate pentru analiza procesului de amânare șirecuperare a nașterilor. Ca instrument principal a fost utilizat modelul de referință propus de Sobotka, Zeman,Lesthaeghe și Frejka. Rezultatele arată că divergențele în descendența finală a cohortelor feminine născute înanii 1970 sunt determinate de diferențele în recuperarea nașterilor amânate. Suedia și Republica Cehă, pentrucare este specific un grad mai înalt de recuperare a nașterilor amânate, se evidențiază printr-o descendențăfinală a cohortelor mai înaltă decât în țările cu un indice de recuperare mai slab (Spania și Ucraina).Descendența finală mai scăzută a cohortelor din anii 1970, comparativ cu cohorta din 1960, este determinată șide gradul variat de recuperare în funcție de rangul nașterilor. Fertilitatea scăzută în Ucraina a fost influențatăde reducerea recuperării, în special a celei de-a doua nașteri, în timp ce în Spania această este determinată șide creșterea numărului de femei care către sfârșitul perioadei reproductive nu au născut nici un copil. Datorităpoliticilor care încurajează egalitatea de gen și disponibilitatea serviciilor de îngrijire a copiilor de înaltăcalitate, Suedia are o recuperare ridicată a nașterilor de rangul doi și trei. Recuperarea scăzută a nașteriloramânate în Spania este rezultatul persistenței sarcinii duble pentru femeile născute în anii 1970 și a pieței forțeide muncă rigide. O tranziție reușită către economia de piață și accesibilitatea serviciilor de îngrijire a copiluluia permis Republicii Cehe să aibă o recuperare mai mare a nașterilor de rangul doi, decât în Ucraina.
Keywords: fertilitate pe cohorte, amânare, recuperare, rangul nașterilor, Suedia, Spania, Republica Cehă, Ucraina.