BENEFITS FOR ADULT EDUCATION AND LEARNING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT » Institutul Naţional de Cercetări Economice

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-ştiinţifică, Categoria „B”
2018: Revista Numarul 2:
Full PDF Download [2.59 Mb] Downloads: 1038

 
BENEFITS FOR ADULT EDUCATION AND LEARNING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Paper in PDF [562.31 Kb] Downloads: 326
Views: 2264
Authors: Martyna KAWIŃSKA, PhD, Associate Professor, Institute of Sociology Faculty of Historical and Social Sciences, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw Poland
Scopul lucrării constă în descrierea rolului educației în cadrul conceptului de îmbătrânire activă ca
fenomen care stimulează și determină dezvoltarea durabilă. Deliberările prezentate sunt, în principal, de
natură teoretică, bazate pe analiza literaturii de specialitate și datelor statistice. Concluzia principală a
studiului se rezumă la faptul că educația sistemică și pe termen lung este o oportunitate și garanție pentru
îmbătrânirea activă, favorizează incluziunea socială a unui individ și creează condiții pentru dezvoltarea
durabilă.
Scopul lucrării constă în descrierea rolului educației în cadrul conceptului de îmbătrânire activă cafenomen care stimulează și determină dezvoltarea durabilă. Deliberările prezentate sunt, în principal, denatură teoretică, bazate pe analiza literaturii de specialitate și datelor statistice. Concluzia principală astudiului se rezumă la faptul că educația sistemică și pe termen lung este o oportunitate și garanție pentruîmbătrânirea activă, favorizează incluziunea socială a unui individ și creează condiții pentru dezvoltareadurabilă.
Keywords: educația adulților, îmbătrânire, dezvoltare, învățarea pe tot parcursul vieții, participare.