MORTALITY FROM EXTERNAL CAUSES OF DEATH IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA » Institutul Naţional de Cercetări Economice

„ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE”


Revistă teoretico-ştiinţifică, Categoria „B”
2018: Revista Numarul 2:
Full PDF Download [2.59 Mb] Downloads: 1038

 
MORTALITY FROM EXTERNAL CAUSES OF DEATH IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Paper in PDF [654.76 Kb] Downloads: 348
Views: 2313
Authors: Irina PAHOMII, National Institute for Economic Research, Republic of Moldova
Vitalie ȘTÎRBA, Master Student, National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Republica Moldova se situează printre țările cu un nivel înalt al mortalității prin cauze externe de
deces, pentru bărbați aceasta fiind mai înaltă de 2,6 ori decât în țările Europei de Vest, iar pentru femei de
1,5 ori. Scopul studiului a constituit analiza tendințelor mortalității prin cauze externe de deces și estimarea
contribuției acesteia la formarea diferenței în speranța de viață la naștere între anii 2000-2014. Studiul se
bazează pe datele din Human Cause-of-Death Database și datele cu privire la populația rezidentă.
Rezultatele cercetării demonstrează că mortalitatea prin cauze externe de deces în perioada 2000-2014
stagnează, iar în grupele de vârstă 20-24 și 25-29 ani este înregistrată o creștere a ponderii deceselor prin
cauze externe. Un nivel mai înalt al mortalității prin cauze externe de deces este specific pentru bărbați.
Cauzele externe de deces explică 20% din creșterea totală a speranței de viață la naștere pentru bărbați și
puțin peste 9% pentru femei. Mortalitatea prin cauze externe de deces este caracterizată de o structură mult
mai tânără comparativ cu mortalitatea generală. Pentru bărbați peste 80% din decesele înregistrate în
grupul de vârstă 15-19 ani revin deceselor prin cauze externe, principalele cinci subgrupuri ale cauzelor
externe de deces fiind: suicidul și autovătămări intenționate, alte accidente și efecte întârziate ale
accidentelor, accidente de transport, alte accidente afectând respirația, otrăvirea accidentală prin și la
expunerea la alte substanțe. Pentru femei se evidențiază alte cauze principale: alte accidente și efecte
întârziate ale accidentelor, alte accidente afectând respirația, suicidul și autovătămări intenționate,
accidente de transport, agresiune. Mortalitatea bărbaților pentru diferite subgrupuri ale cauzele externe de
deces este de patru ori mai mare decât cea observată în cazul femeilor.
Republica Moldova se situează printre țările cu un nivel înalt al mortalității prin cauze externe dedeces, pentru bărbați aceasta fiind mai înaltă de 2,6 ori decât în țările Europei de Vest, iar pentru femei de1,5 ori. Scopul studiului a constituit analiza tendințelor mortalității prin cauze externe de deces și estimareacontribuției acesteia la formarea diferenței în speranța de viață la naștere între anii 2000-2014. Studiul sebazează pe datele din Human Cause-of-Death Database și datele cu privire la populația rezidentă.Rezultatele cercetării demonstrează că mortalitatea prin cauze externe de deces în perioada 2000-2014stagnează, iar în grupele de vârstă 20-24 și 25-29 ani este înregistrată o creștere a ponderii deceselor princauze externe. Un nivel mai înalt al mortalității prin cauze externe de deces este specific pentru bărbați.Cauzele externe de deces explică 20% din creșterea totală a speranței de viață la naștere pentru bărbați șipuțin peste 9% pentru femei. Mortalitatea prin cauze externe de deces este caracterizată de o structură multmai tânără comparativ cu mortalitatea generală. Pentru bărbați peste 80% din decesele înregistrate îngrupul de vârstă 15-19 ani revin deceselor prin cauze externe, principalele cinci subgrupuri ale cauzelorexterne de deces fiind: suicidul și autovătămări intenționate, alte accidente și efecte întârziate aleaccidentelor, accidente de transport, alte accidente afectând respirația, otrăvirea accidentală prin și laexpunerea la alte substanțe. Pentru femei se evidențiază alte cauze principale: alte accidente și efecteîntârziate ale accidentelor, alte accidente afectând respirația, suicidul și autovătămări intenționate,accidente de transport, agresiune. Mortalitatea bărbaților pentru diferite subgrupuri ale cauzele externe dedeces este de patru ori mai mare decât cea observată în cazul femeilor.
Keywords: cauze externe de deces, structură, discrepanțe, contribuție.