Pagina principală » Conferinţa Internaţională 2022

Conferinţa Internaţională 2022
Vizualizări: 3303
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (INCE)
Vă invită să participaţi la
Conferinţa Internaţională Ştiinţifico-Practică
"CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”
Ediţia a XVI-a, 12-13 octombrie 2022

COMITETUL ŞTIINŢIFIC:
Preşedinte:
STRATAN Alexandru, membru corespondent al AȘM, dr. hab., prof., director, INCE, RM

Vice-preşedinte:
GAGAUZ Olga, dr. hab., conf. cercet., vicedirector pentru activitate științifică, INCE, RM

BELOSTECINIC Grigore, academician al AȘM, rector, ASEM, RM
GURSKII Vasilii, dr.hab., director, Institutul de Economie, Academia Națională de Științe din Belarus
CHIVU Luminiţa, dr., prof., director general INCE, Academia Română
VIEHE, Karl William, B.A., M.A., J.D., M.L.T., Washington, D.C., SUA
ALBU Lucian-Liviu, acad., director general, Institutul de Prognoză Economică, Academia Română
VASILE Valentina, dr., director adjunct, Institutul de Economie Naţională, Academia Română
LINDE Ņina, dr., conf. univ., director, Institutul de Economie, Academia de Științe din Letonia
MANOLE Alexandru Lucian, dr., prof., rector, Universitatea ARTIFEX din București, România
TESELEANU George, prof., dr, membru titular,  Academia de Științe Tehnice din România
IORDAN Mărioara, dr., director adjunct, Institutul de Prognoză Economică, Academia Română
NEMAN Muradli, dr., prorector, Universitatea de Stat de Economie din Azerbaidjan
GOJAEVA Elmira, dr., conf. univ., Universitatea de Stat de Economie din Azerbaidjan
GRINGS Michael, dr., prof., Universitatea Martin Luther Halle-Wittenberg, Germania
DINGA Emil, dr., prof., Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare ”Victor Slăvescu”, România
MARIN Constantin, dr., director, Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare ”Victor Slăvescu”, România
URSU Ana, dr., director, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală, România
ILIAŞ Nicolae, dr., prof., Universitatea din Petroșani, România
BLYZNIUK Viktoria, dr. hab., Institutul de Economie și Prognoze, Academia Națională de Știință din Ucraina
COBZARI Ludmila, dr. hab., prof. univ., Decan ASEM, RM
ŞAVGA Larisa, dr., hab., prof. univ., rector UCCM, RM
VASA Laszlo, dr., prof., Universitatea Szent Istvan, Ungaria
MIHAI Costică, dr., prof. univ., Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, România
KURILO Irina, dr.hab., Institutul de Demografie și Cercetări Sociale ”M.Ptuha”, Academia Națională de Știință din Ucraina
CIOBANU Ghenadie, dr., prof., Universitatea ARTIFEX din București, România
KOMOROWSKI Piotr, dr., conf. univ., Universitatea Cardinal Ștefan Wyszyński din Varșovia, Polonia
NIKOLOV Dimitre, dr., prof., director, Institutul de Economie Agrară, Bulgaria
ALEXANDRI Cecilia, dr., director, Institutul de Economie Agrară, Academia Română
GAVRILESCU Camelia, dr., Institutul de Economie Agrară, Academia Română
PARMACLI Dmitrii, dr., hab., prof. univ., USC, RM
MOVILEANU Pavel, dr., hab., doctor honoris causa, UASM, RM
ULIAN Galina, dr., hab., prof. univ., USM, RM
GANEA Victoria, dr. hab., prof. univ., USM, RM
PERCIUN Rodica, dr. hab., conf. cercet., INCE, RM
BAJURA Tudor, dr. hab., profesor, INCE, RM
TIMUŞ Angela, dr., conf. cercet., INCE, RM
BUCIUCEANU-VRABIE Mariana, dr., conf. cercet., INCE, RM
COLESNICOVA Tatiana, dr., conf. cercet., INCE, RM

VINOGRADOVA Natalia, dr., conf. cercet., INCE, RM
ROJCO Anatolii, dr., conf. cercet., INCE, RM
IORDACHI Victoria, dr., conf. cercet., INCE, RM

COMITETUL ORGANIZATORIC:
Preşedinte:
STRATAN Alexandru, membru corespondent al AȘM, dr. hab., prof., director INCE

Vice-preşedinte:
TIMUŞ Angela, dr., conf. cercet., INCE

GAGAUZ Olga, dr. hab., conf. cercet., vice-director INCE
POPA Nicolae, cercet. șt., vice-director INCE
PERCIUN Rodica, dr. hab., conf. cercet., INCE
POPA Viorica, dr., INCE
COLESNICOVA Tatiana, dr., conf. cercet., INCE
VINOGRADOVA Natalia, dr., conf. cercet., INCE
NOVAC Alexandra, dr., conf. cercet., INCE
IANIOGLO Alina, dr., INCE
BORDIAN Elena, director BRTŞ, INCE
IAŢIŞIN Tatiana, drd., cercet. șt., INCE
LUCAŞENCO Eugenia, drd., cercet. șt., INCE
FALĂ Victoria, drd., cercet. șt., INCE
CIOBANU Mihail, drd., cercet. șt., INCE
TABAC Tatiana, drd., cercet. șt., INCE
GRAPA Catalina, CE, INCE

SECŢIUNILE CONFERINŢEI:
 
Denumirea secţiunilor
Persoanele responsabile
1. Antreprenoriatul, ameliorarea competitivității și
strategii de relansare a economiilor naționale
Dl. Alexandru Ceban
[email protected]
mob.: (+373) 68186903, fix: (+373 22) 50 11 35
2. Economia rurală și sporirea rezilienței sectorului
agroalimentar
Iaţişin Tatiana
[email protected]
mob.: (+373) 68844409, fix: (+373 22) 50 11 10
3. Economia circulară, digitalizare și finanțe Popa Viorica
[email protected]
mob.: (+373) 79979997, fix: (+373 22) 50 11 35
4. Protecția socială a populației în contextul provocărilor actuale Ciobanu Mihail
[email protected]
mob.: (+373) 69806129, fix: (+373 22) 50 11 04 
5. Procesele demografice și sustenabilitatea
socioeconomică
Tabac Tatiana
[email protected]
mob.: (+373) 68251155, fix: (+373 22) 50 11 40

DATE IMPORTANTE:

 Aplicația pentru conferință, va include obligatoriu:
- titlul articolului;
- numele şi prenumele autorului/ autorilor;
- gradul ştiinţific și afilierea instituţională;
- rezumatul articolului în max. 250 cuvinte (va conține actualitate, scop, metode de
cercetare, rezultate)
- e-mail, ID ORCID al autorului/autorilor.
 15  iunie 2022
 Prezentarea articolului  final 
 30  septembrie  2022

  • Articolele vor fi publicate în culegerea materialelor la conferință, volum cu cod ISBN și DOI.
  • Culegerea și articolele vor fi incluse în biblioteca electronică IBN cu Acces Deschis pe site-ul
  • Limbile de lucru ale conferinței sunt: română, engleză şi rusă.
  • Cheltuielile de cazare şi transport vor fi suportate de către participanţi.
  • Conferința se va desfășura în format mixt (cu prezența fizică și on-line).

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A ARTICOLELOR

TITLUL ARTICOLULUI (Bold, Centrat, Font 12).
Un interval
Prenumele NUMELE 1 autorului (autorilor), titlul ştiinţific şi instituţia (Bold, Dreapta, Font 12), cu Notă în
subsol la prima pagina a articolului (Font 10)
Un interval
REZUMATUL în limba engleză, maxim 250 de cuvinte, (Cursiv, Font 12). Rezumatul va conţine: actualitate,
scop, metode de cercetare, rezultate.
Cuvinte-cheie, 6-8 cuvinte, în limba engleză (Cursiv, Stânga, Font 12).
JEL classification (Cursiv, Stânga, Font 12).
CZU identificator (Cursiv, Stânga, Font 12).
Un interval
CONȚINUTUL ARTICOLULUI pe 8-10 pagini, format A4, Times New Roman, Font 12.
Aranjarea în pagină: Sus, Jos, Stânga, Dreapta: 2,0 cm; Interval: 1,0 cm; Alineat: 1,25 cm.
Ecuaţiile, formulele şi simbolurile vor fi centrate pe pagină și vor fi numerotate consecutiv, cu un interval înainte
şi după fiecare ecuaţie.
Fotografiile, desenele şi tabelele vor fi numerotate consecutiv şi centrate pe pagină, separate de text printr-un
interval.
  • Denumirea tabelelor va fi poziționată deasupra, iar denumirea figurilor, fotografiilor și desenelor dedesubt.
  • Sursa va fi indicată de desubt. În cazul figurilor, fotografiilor și desenelor imediat după denumire.
  • Nu se admit tabele / figuri scanate.
Un interval
BIBLIOGRAFIA se va redacta în stilul APA, va include numele, iniţiala prenumelui, anul, titlul, editura/jurnalul, paginile, DOI. În text, se vor indica referințele bibliografice în paranteze rotunde care vor include numele autorului și anul publicației. Exemple: (De Mooij, 2017), (Armour & Cumming, 2008), (Liao et al., 2008), (Hinde, 1998; Pullum, 2004).

Armour, J., & Cumming, D. (2008). Bankruptcy Law and Entrepreneurship. American Law and Economics Review, 10(2), 303-350.

De Mooij, M. (2017). Comparing dimensions of national culture for secondary analysis of consumer behavior data  of  different  countries.  International  Marketing  Review,  34(4),  444-456. https://doi.org/10.1108/IMR-02-2016-0047

Liao, J., Welsch, H., & Moutray, C. (2008). Start-Up Resources and Entrepreneurial Discontinuance: The Case of Nascent Entrepreneurs. Journal of Small Business Strategy, 19(2), 1-16.

 

___________________________
1 ©Maria Popescu, https://orcid.org/0000-0000-0000-0000, [email protected]


VEZI ȘABLONUL ARTICOLULUI