Pagina principală » Despre noi

Despre noi
Vizualizări: 49422

 

Complexul Editorial al INCE a fost creat concomitent cu înregistrarea Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (actualul Institutul Naţional de Cercetări Economice) la 27 iunie 2006.

Activitatea de bază: editarea publicaţiilor periodice şi neperiodice, care cuprind informaţie ştiinţifică de sinteză, expres, analitică, informativă, alte materiale şi lucrări teoretico-ştiinţifice, inclusiv monografii, studii de popularizare a ştiinţei etc., bazându-se pe cererea şi necesităţile interne ale institutului. Întreaga activitate editorială este coordonată de redactorul-şef al CE.

Toate publicaţiile neperiodice ale INCE sunt înscrise în Registrul Naţional (ISBN, CZU) din cadrul Camerei Naţionale a Cărţii, iar cele periodice sunt înregistrate (ISSN) şi recunoscute ca publicaţii ştiinţifice de profil de către CNAA.


cv-sandulescu-alexandru.pdf [259.38 Kb] (copieri: 1678)
cv_-birca-iulita.pdf [206.3 Kb] (copieri: 1765)

Complexul Editorial al INCE editează următoarele reviste ştiinţifice:

  1. Economie şi Sociologie – revistă teoretico-ştiinţifice, fondată în 1953, cu o periodicitate de 3 numere anual, din 2010 – cu o periodicitate de 4 ani, iar din 2011 – in 2 limbi (romana şi engleza), acreditată de către CNAA drept publicaţie ştiinţifică de profil de categoria „B”, ISSN: 1857-4130; iar din anul 2013 este indexată în baza de date DOAJ.
  2.  Creşterea economică în condiţiile globalizării – culegerea de materiale ale conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale anuale a INCE, fondată în 2006.
  3. Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice este o revistă ştiinţifică anuală, fondată în anul 2011.
  4. Tendinţe în Economia Moldovei – culegere editată din anul 2011, 4 numere anual, în limba română şi engleză, cu lansare publică a revistei.

 

De asemenea, Complexul Editorial propune auxiliar servicii de editare  (redactare, tehnoredactare, design etc.) şi servicii poligrafice (tipar, copertare, laminare etc.). Rezultatul este asigurat de o echipă de lucru receptivă la solicitarea clientului, cu experienţă acumulată în decursul anilor în acest domeniu, cu maximă dăruire în realizarea unui produs de calitate înaltă.

 

PRODUSELE DE BAZĂ ale CE: (periodice, neperiodice şi din exterior) sunt:

-                 Reviste;

-                 Culegeri ale conferinţelor;

-                 Cărţi;

-                 Monografii;

-                 Teze;

-                 Autoreferate

-                 Articole de sinteză etc.

 

SERVICII

Pe lângă posibilităţile de editare şi tipărire a lucrării Dvs., Complexul Editorial Vă oferă o gamă largă de produse de promovare şi suport în organizarea activităţii Dvs.:

−         Cărţi de vizită (hârtie 200 g/m2, lucioasă, cu sau fără laminare);

−         Pliante (hârtie 80-200 g/m2, lucioasă, cu sau fără laminare);

−         Postere, afişe, placate publicitare (hârtie format A3, 200 g/m2, lucioasă);

−         Broşuri;

−         Cataloage;

−         Calendare: de buzunar, de perete şi de masă, calendare trimestriale;

−         Felicitări şi invitaţii personalizate;

−         Certificate şi diplome nominalizate;

−         Agende;

−         Borderouri;

−         Dări de seamă anuale;

−         Diverse registre, jurnale;

−         Foi cu antet;

−         Formulare;

−         Ecusoane;

−         Seturi de prezentare pentru conferinţe şi şedinţe de lucru etc.

 

Perfectarea comenzii D-voastră se confirmă prin semnarea unui contract, care prevede toate condiţiile de editare.

Organigrama

Complexului Editorial al INCE

 

 

DATE DE CONTACT

Complexul Editorial, INCE,

mun. Chişinău, MD-2064

str. Ion Creangă, nr. 45, et. 2, bir. 217

www.ince.md,

e-mail: ince@ince.md, bircaiulita@mail.ru

Tel. + 373 22 501 130

Fax. +373 22 743 794