Pagina principală » Secţia Economie Agroalimentară şi Dezvoltare Rurală

Secţia Economie Agroalimentară şi Dezvoltare Rurală
Vizualizări: 16885

Proiecte naționale

- „Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare şi stimulare a competitivităţii agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023”. Conducător de proiect – mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof., Stratan Alexandru. (2020 - 2023)

- „Elaborarea normativelor veniturilor nete în baza tarifelor actualizate de costuri în sectorul agro-alimentar pentru anii 2015 – 2019”. Conducător de proiect – dr. hab., prof., Bajura Fiodor. (2015 - 2019)

- ”Elaborarea politicilor economice de dezvoltare a sectorului agroalimentar în contextul asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova”. Conducător de proiect – dr. Victor Moroz. (2011 - 2014)

 

Proiecte internaționale

- ”‘Leaving something behind’ - Migration governance and agricultural & rural change in ‘home’ communities: comparative experience from Europe, Asia and Africa” (AGRUMIG). Proiect Orizont 2020, finanțat de Comisia Europeană. Rolul INCE în proiect – partener. (2019 - 2021)

- ”The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries” (NAWA). Proiect finanțat de Agenția Națională pentru Schimb Academic din Polonia. Rolul INCE în proiect – partener. (2019 - 2020)

- “Let's Rock the Central, Eastern and Western Europe with Transnational Local Action Groups”. Proiect finanțat de Fondul Visegrad. Conducător de proiect - mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof., Stratan Alexandru. (2018)

- ”Promoting inclusive horticultural value chains in Armenia, Georgia, Kazakhstan and Moldova”. Proiect finanțat de IFAD. Rolul INCE în proiect – partener (2016 - 2017)

- ”Agribusiness association model in V4 countries: a new perspective for Moldova competitiveness”. Proiect finanțat de Fondul Visegrad. Conducător de proiect - mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof., Stratan Alexandru. (2015 - 2016)

- ”European Identity, Cultural Diversity and Political Change” / ”Identitatea europeană, diversitatea culturală şi schimbare politică” (EUinDepth). Proiect PC7, finanțat de Comisia Europeană. Conducător de proiect - mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof., Stratan Alexandru. (2014 - 2017)

- ”Exploring the potential for agricultural and biomass trade in the Commonwealth of Independent States” / „Explorarea potenţialului comerţului agrar şi al biomasei în Comunitatea Statelor Independente” (AGRICISTRADE). Proiect finanțat de Comisia Europeană. Rolul INCE în proiect – partener. (2014 - 2016)

- “Introducing EU standards in Moldova: towards a new model of cooperation and planning”. Proiect finanțat de Fondul Visegrad. Conducător de proiect - mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof., Stratan Alexandru. (2014 - 2015)


Colaborare internațională

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

-          Organizarea întrunirii anuale a rețelei experților în domeniul comerțului agroalimentar din Europa și Asia Centrală (2019)

-          Elaborarea capitolului dedicat politicii comerciale a Republicii Moldova în domeniul produselor agroalimentare pentru publicația ”Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах”

-          Membrii secției - experți în domeniul elaborării politicilor publice în sectorul agrar

IFCN Dairy Network (IFCN)

-          Elaborarea capitolului dedicat Republicii Moldova pentru Raportului internațional anual de analiză a sectorului de lactate.


Șef secție ”Economie agroalimentară și dezvoltare rurală” – Eugenia Lucașenco. Tel: (022) 50 11 35. E-mail: eugenia_lucasenco@yahoo.com