Pagina principală » Funcţii vacante

Funcţii vacante
Vizualizări: 23544 / Publicat: 16-03-2017, 20:17

Institutul Naţional de Cercetări Economice anunţă concurs pentru următoarele posturi ştiinţifice:

 

 Secţia “Politici financiare şi monetare”

Cercetător ştiinţific coordonator – 1

Cercetător ştiinţific – 1

 

Secţia “Analize şi prognoze”

Cercetător ştiinţific coordonator – 1

 

Secţia “Politici de dezvoltare socială”

Cercetător ştiinţific coordonator - 1

 

Centrul de Cercetări Demografice

Şef adjunct centru – 1

Cercetător ştiinţific – 1

 

 

    Condiții pentru participare la concurs:

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef adjunct centru - candidatul trebuie să deţină grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat, sau titlu ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar sau titlu ştiinţific de conferenţiar-cercetător şi/sau titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar, sau titlu ştiinţific de profesor cercetător, vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării şi organizatorică de cel puţin 4 ani şi lucrări de valoare publicate, calităţi profesionale, manageriale şi morale înalte, să cunoască limba de stat şi a limbii engleze.

 

Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific coordonator - studii superioare, aptitudini de cercetare, titlu ştiinţific de conferenţiar universitar/cercetător sau profesor universitar/cercetător, grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat în profilul postului, vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin de 8 ani, lucrări de valoare publicate, autoritate ştiinţifică în domeniul corespunzător, să posede limba de stat a Republicii Moldova, cunoaşterea limbii engleze, programelor şi mijloacelor moderne de comunicare.

 

Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific - studii superioare, aptitudini de cercetare, grad de magistru sau rezidenţiat, vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 3 ani şi rezultate ştiinţifice publicate în revistele ştiinţifice şi de specialitate, să posede limba de stat a Republicii Moldova, cunoaşterea limbii engleze,  programelor şi mijloacelor moderne de comunicare.

 

          Actele necesare pentru înregistrare la concurs sunt:

a) cererea de participare;

b) fişa personală de evidenţă a cadrelor;

c) copia carnetului de muncă;

d) copia buletinului de identitate;

e) copia certificatului de asigurării sociale;

f) copiile diplomelor de licenţă, de magistru sau echivalentele acestora;

g) copii ale diplomei de doctor sau doctor habilitat în domeniul postului, ale diplomei de conferenţiar universitar / cercetător sau profesor universitar / cercetător, precum şi ale altor diplome sau titluri ştiinţifico-didactice ori onorifice;

 h) copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare, cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut;

 i) lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate, vizate de secretarul ştiinţific al institutului - (senatului) sau vicedirector cu activitate ştiinţifică (la solicitare se prezintă şi originalul lucrării, precum şi lucrările prezentate la diferite expoziţii republicane şi internaţionale).

 

Dosarul de concurs urmează a fi depus la adresa: Institutul Național de Cercetări Economice, str. I. Creangă 45, bir. 300, Secția Personal, tel. 50-11-00

Termenul de depunere a actelor nu poate fi mai mic de 1 lună de la data publicării anunţului.