Pagina principală » Funcţii vacante

Funcţii vacante
Vizualizări: 36216 / Publicat: 13-02-2020, 07:00

Anunț de angajare

 

Institutul Naţional de Cercetări Economice anunţă concursul pentru ocuparea funcției de cercetător științific coordonator  în cadrul Secției ”Cercetări în antreprenoriat”.

 

Sarcinile de bază:

- să realizeze lucrări de cercetare științifică în cadrul proiectelor de cercetare ale secției „Cercetări în antreprenoriat”;

- să prezinte în modul stabilit, rezultatele sale științifice sub formă de referate științifice, publicații etc. în reviste științifice de specialitate;

- să prezinte rezultatele științifice obținute în mass-media, la conferințe științifice naționale și internaționale;

- să participe la elaborarea propunerilor de proiect, etc.

 

Cerințe față de candidați:

Pentru ocuparea funcţiei de cercetător ştiinţific coordonator candidatul trebuie să deţină grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat în domeniul economiei, vechime în muncă în sfera științei și inovării de cel puțin 8 ani și lucrări de valoare publicate.

 

Documente necesare pentru prezentare:

  1. curriculum vitae;
  2. lista publicațiilor principale;
  3. copia buletinului de identitate;
  4. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  5. copia carnetului de muncă.

 

Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 24 februarie 2020.

 

Persoanele interesate ne pot contacta la numărul de telefon 022 50-11-09. Actele vor fi depuse la adresa electronică natalia.vinogradova01@gmail.com