Pagina principală » HEGHEA Ecaterina

HEGHEA Ecaterina
Vizualizări: 2057

Poziția: cercetător științific

E-mail: [email protected]

[email protected]


Master în științe economice, specializarea Management, Universitatea  Cooperatist-Comercială din Moldova.

Master în Economie și societate, specializarea Antreprenoriat social și cultural,  Institutul Francofon pentru Administrare și Gestiune, Bulgaria/ Universitatea Lumiere Lyon 2, Franța.

Studii de doctorat la specialitatea 521.03 Economie și management la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” din R. Moldova.

Domeniile de interes științific: politici sociale și de ocupare a forței de muncă, calitatea vieții, excluziunea socială (în special a persoanelor vârstnice), asistența socială comunitară.

 
A participat în calitate de executor la elaborarea studiului științific „Evaluarea tendințelor și elaborarea recomandărilor privind perfecționarea politicilor de reducere a sărăciei în Republica Moldova” (2015-2016). În baza studiului în cauză a fost elaborată Nota informativă „Sărăcia în Republica Moldova 2014” (Certificat de implementare nr.17-6471 din 30.11.2015, eliberat de Ministerul Economiei al Republicii Moldova). Executor al studiului științific „Probleme actuale ale dezvoltării sociale și soluționarea lor în Republica Moldova” (2014-216) în cadrul Acordului de colaborare între Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei de Științe și al Ministerului de Economie al Republicii Moldova și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova din 27 mai 2014 (Certificate de implementare nr.03-01/1202 din 21.12.2016, nr.03-01/1228 din 07.12.2015).

 

Participări în proiecte de cercetare:

 1. Proiectul Program de Stat 20.80009.0807.29 ”Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023)
 2. Proiectul instituțional aplicativ 15.817.06.02A „Elaborarea instrumentarului de măsurare a stabilității financiare a statului” (2015-2018).
 3. „Cercetare privind sărăcia în spațiul rural și impactul politicilor agricole și ocupaționale asupra bunăstării populației rurale în anul 2016 (în contextul elaborării Raportului privind sărăcia și impactul politicilor)”.
 4. Proiectul aplicativ pentru tineri cercetători 16.819.06.15A „Analiza potențialului de clusterizare în Republica Moldova la nivelul sectorului industrial”. 2016-2017.
 5. Proiectul instituțional aplicativ 11.817.08.33 A „Perfecționarea metodologiei și evaluarea nivelelor de sărăcie și excluziune socială în contextul cerințelor UE” (2011-2014).

Cele mai relevante lucrări științifice:

 1. ROJCO, Anatolii; HEGHEA, Ecaterina. Inegalitatea în bunăstarea populației Republicii Moldova: măsurare, evaluare, recomandări de reducere. Institutul Național de Cercetări Economice. – Chișinău: INCE, 2022. 127 p. ISBN 978-9975-3529-3-2.
 2. РОЖКО, Анатолий; ХЕГЯ, Екатерина. Минимальная заработная плата как инструмент социальной защиты: оценка и рекомендации по её повышению в Республике Молдова. In: Știință, educație, cultură . Vol.1, 11 februarie 2022, Comrat. Comrat, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Comrat, 2022, pp. 143-148. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
 3. ROJCO, Anatolii; HEGHEA, Ecaterina. Inegalitatea nivelului și condițiilor de trai ale populației urbane și rurale din Republica Moldova și măsurile de reducere a acesteia. In: Creșterea economică în condițiile globalizării. Ediția 15, Vol.1, 15-16 octombrie 2021, Chișinău. Chisinau, Moldova: INCE, 2021, pp. 324-331. ISBN 978-9975-3529-7-0.
 4. ROJCO, Anatolii; HEGHEA, Ecaterina. Măsurarea inegalității: metodologia calculului și evaluarea principalilor indicatori ai inegalității veniturilor populației Republicii Moldova. In: Creșterea economică în condițiile globalizării. Ediția 15, Vol.1, 15-16 octombrie 2021, Chișinău. Chisinau, Moldova: INCE, 2021, pp. 332-339. ISBN 978-9975-3529-7-0.
 5. ROJCO, Anatolii; IVANOV, Svetlana; HEGHEA, Ecaterina. Bunăstarea populației Republicii Moldova: metodologie, evaluare, principalele direcții de creștere; Institutul Național de Cercetări Economice. – Chișinău : INCE, 2020. – 244 p. ISBN 978-9975-3463-7-5.
 6. HEGHEA, Ecaterina. Identifying the main issues and factors leading to the social exclusion of inactive elderly people in the Republic of Moldova: summary of survey results. In: EcoSoEn. 2020, nr. 3-4, pp. 218-227. ISSN 2587-344X.
 7. HEGHEA, Ecaterina. Social exclusion of the elderly people from the labor market of the Republic of Moldova: summary of survey results. In: Journal of Research on Trade, Management and Economic Development. 2020, nr. 1(13), pp. 113-128. ISSN 2345-1424. https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/106855
 8. HEGHEA, Ecaterina. Evaluate the standard of living of elderly people in the Republic of Moldova with focus on the employed pensioners. In: Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere. Vol.33, 9 noiembrie 2018, Iași, România. Iași, România: Performantica, 2018, pp. 45-49. ISBN 978-606-685-616-4.
 9. РОЖКО, Анатолий; ХЕГЯ, Екатерина; СТРЕМЕНОВСКАЯ, Зоя. Пенсионная реформа 2017 г. в Республике Молдова: оценка основных законодательных инноваций. In: Creșterea economică în condițiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate. Ediția 13, Vol.2, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2018, pp. 274-281. ISBN 978-9975-3202-9-0.
 10. HEGHEA, Ecaterina. Tendințele de participare a lucrătorilor vârstnici pe piața muncii Republicii Moldova. In: Creșterea economică în condițiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă. Ediția 12, Vol.2, 12-13 octombrie 2017, Chișinău. Chisinau, Moldova: Complexul Editorial INCE, 2017, pp. 270-273. ISBN 978-9975-3171-2-2.

 

Distincții:

Deținătoare a Bursei de excelență a Guvernului pentru doctoranzi pe anul 2016 (Hotărârea guvernului Nr. 33 din 01.02.2016).

Deținătoare a Bursei de excelență acordată de Federația Mondială a Savanților (a.s. 2018/2019).

ORCID

Google Scholar