Istoria
Pagina principală » Istoria

Istoria
Vizualizări: 11861


     Institutul National de Cercetări Economice (în continuare – Institut) este o organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării, creată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării” nr.1326 din 14 decembrie 2005 cu modificările ulterioare, prin fuziunea Institutului de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutului Naţional de Economie şi Informaţie al Ministerului Economiei şi Comerţului, având ca organ coordonator Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Economiei, cu forma organizatorico-juridică – instituţie de drept public. 

     Domeniul de activitate al Institutului este efectuarea cercetărilor ştiinţifice de profil economic, financiar, statistic, reformarea sferei sociale şi integrarea Republicii Moldova în circuitul economic mondial, finanţate integral din bugetul de stat.
     Institutul activează în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004. Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, altor acte normative, inclusiv actelor normative ale Academiei de Ştiinţe şi prezentul Statut.

     Scopul principal al activităţii Institutului constă în revitalizarea ştiinţei economice în ţară, ce se va realiza prin organizarea şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate vizând evoluţia proceselor economice şi sociale din ţară, asigurarea unei creşteri economice durabile, atingerea unui nivel de trai decent şi a calităţii vieţii sporite a populaţiei.