Masa rotundă ”Lansarea catalogului proiectelor investiționale de tip model pentru sectorul agricol”
Vizualizări: 64 / Publicat: 27-11-2023, 09:19 /
La data de 1 decembrie 2023, cu începere de la orele 10:00, Secția Economie agroalimentară și dezvoltare rurală din cadrul INCE al ASEM va organiza masa rotundă ”Lansarea catalogului proiectelor investiționale de tip model pentru sectorul agricol”. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Program de Stat ,,Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023” (cifrul – 20.80009.0807.16)

Masa rotundă va avea loc în format hibrid: local & online.

Locația evenimentului: Institutul Național de Cercetări Economice al ASEM, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 45, biroul 309

Acces on-line:
ZOOM:
ID: 826 7280 9511
Cod de acces: 111

Agenda evenimentului poate fi descărcată aici: agenda-masa-rotunda-seadr-1.pdf [421.56 Kb] (copieri: 20)

Masa rotundă "Accesul populației la serviciile de infrastructură socială: probleme și instrumente inovaționale"
Vizualizări: 110 / Publicat: 24-11-2023, 11:56 /
Invitație

La data de 30 noiembrie 2023, între orele 13:00-15:00  va avea loc Masa rotundă organizată de Secția Cercetări Sociale și Nivelul de Trai cu titlul "Accesul populației la serviciile de infrastructură socială: probleme și instrumente inovaționale". 

 

În cadrul Mesei Rotunde se vor pune în discuție unele rezultate ale cercetărilor efectuate în cadrul Proiectului Program de stat 20.80009.0807.29 „Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023) - conducătorul proiectului Colesnicova Tatiana, dr., conf. cerc.


Evenimentul se va desfășura în format hibrid.


Acces la eveniment localStudent Hub ASEM (Str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 59, Bloc B, et.1, Chișinău, Republica Moldova)

Acces la eveniment online: https://us06web.zoom.us/j/88662251757?pwd=Z...Izm83T37g7rB8.1

ID: 886 6225 1757

Parola: ABC


Programul evenimentului poate fi accesat aici.


Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2022
Vizualizări: 152 / Publicat: 21-11-2023, 08:57 /
Au fost elaborate Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute de la activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2022.

Documentul poate fi descărcat aici: rom-normativele-veniiturilor-nete.2022.pdf [416.96 Kb] (copieri: 68)

Seminarul științific "Aspectele social-economice ale asigurării egalității de gen"
Vizualizări: 259 / Publicat: 13-11-2023, 22:32 /

Invitație

 

La data de 16 noiembrie 2023, între orele 11:00-13:00  va avea loc Seminarul științific organizat de Secția Cercetări Sociale și Nivelul de Trai cu titlul "Социально-экономические аспекты обеспечения гендерного равенства" / "Aspectele social-economice ale asigurării egalității de gen". Lecția publică la tematica dată va fi desfășurată de către Bliznyuk Victoria, doctor habilitat, cercetător științific superior, șef al Departamentului de socio-economie a muncii al Institutului de Economie și Prognoză al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei.

 

Seminarul științific este organizat în cadrul Proiectului Program de stat 20.80009.0807.29 ”Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova” (2020-2023)


Evenimentul se va desfășura în format hibrid.

 

Acces la eveniment online:  platforma ZOOM 

Meeting ID: 848 6212 2818

Passcode: ABC


Programul evenimentului poate fi accesat aici.


Prezentarea lecției publice poate fi accesată aici.


Masa Rotundă ”Tranziția tinerilor la viața de adult în condițiile crizelor prelungite”
Vizualizări: 332 / Publicat: 7-11-2023, 09:42 /

Invitație

Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), Vă invită la masa rotundă ”Tranziția tinerilor la viața de adult în condițiile crizelor prelungite”.

Evenimentul se va desfășura la data de 14 noiembrieora 14:00 în format hibrid local & online.

Scopul evenimentului este de a prezenta situația tinerilor pe diferite dimensiuni ale tranziției tinerilor la viața de adult și a descrie particularitățile acesteia în contextul realităților din Republica Moldova în studiului sociologic realizat la nivel național.

Masa rotundă este organizată în cadrul Programului de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.

Acces la eveniment local: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE (biroul 309, etajul 3, str. Ion Creangă, 45).

Acces la eveniment online:  platforma ZOOM 

https://us06web.zoom.us/j/89209638637?pwd=z...KvSByzUtaXnza.1

Meeting ID: 892 0963 8637
Passcode: CCD

Vă rugăm să confirmați participarea la eveniment prin mesaj către ccd.ince@gmail.com


Prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici pentru anul 2023
Vizualizări: 503 / Publicat: 27-10-2023, 11:24 /

Prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici pentru anul 2023

 

Citește mai mult aici.


Noua ediție a publicaţiei semestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (Semestrul I, 2023, nr.49)
Vizualizări: 527 / Publicat: 27-10-2023, 09:59 /
Noua ediție a publicaţiei semestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (Semestrul I, 2023, nr.49)

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei semestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (Semestrul I, 2023, nr. 49). Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_49_sem.-i_2023_web.pdf [5.99 Mb] (copieri: 2430)


REZUMATUL EDIŢIEI


Producția

Pentru anul 2023 în semestrul I produsul intern brut a atins o valoare de 133 914.1 mil. MDL (în prețuri curente), astfel, în termeni reali, prezentând o descreștere cu 2,3% față de semestrul I al anului 2022.

În prima jumătate a anului 2023, producția industrială a înregistrat o descreștere semnificativă de 7,6% (serie brută) comparativ cu perioada similară a anului 2022. Rezultatele respective sunt cauzate de diminuarea industriei extractive cu 10,0% și a industriei prelucrătoare cu 9,5%. În perioada respectivă doar producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă și aer condiționat a înregistrat o ușoară creștere de 0,4% comparativ cu prima jumătate a anului 2022.


Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 564 / Publicat: 23-10-2023, 07:59 /
La data de 27 octombrie 2023, ora 10:00, în Sala de ședințe (et.3, bir.309) a Institutului Naţional de Cercetări Economice, va avea loc lansarea publicației semestriale „Tendinţe în economia Moldovei”. Evenimentul va avea loc în format mixt, cu posibilitatea de a participa atât în mod fizic, cât și online.
Datele de contact pentru conectare online pe Zoom:
ID: 893 0847 0198
Cod de acces: 111
Tradiţional, în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate:
-        Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a  anului 2023;
-        Prognozele actualizate privind evoluția economiei naționale pentru anul 2023,
La eveniment sunt invitați cercetători, reprezentanți ai mass-media și alte persoane interesate.
La data de 27 octombrie 2023, ora 10:00, în Sala de ședințe (et.3, bir.309) a Institutului Naţional de Cercetări Economice, va avea loc lansarea publicației semestriale „Tendinţe în economia Moldovei”. Evenimentul va avea loc în format mixt, cu posibilitatea de a participa atât în mod fizic, cât și online.

Datele de contact pentru conectare online pe Zoom:

ID: 893 0847 0198
Cod de acces: 111

Tradiţional, în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate:
-        Cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din prima jumătate a  anului 2023;
-        Prognozele actualizate privind evoluția economiei naționale pentru anul 2023.

La eveniment sunt invitați cercetători, reprezentanți ai mass-media și alte persoane interesate.

Conferința științifico-practică internațională ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea
Vizualizări: 816 / Publicat: 13-10-2023, 11:27 /

La 12-13 octombrie 2023, în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei de Studii Economice din Moldova și-au desfășurat lucrările conferinței științifico-practice internaționale ”CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII”, ediția a XVII-ea.

În anul acesta, circa 150 de cercetători s-au înregistrat pentru a participa la conferință, reprezentând țări precum Republica Moldova, Germania, Italia, România, Ucraina, Polonia, Belarus, Turcia, Macedonia și Azerbaidjan.

Unul dintre scopurile conferinței a fost facilitarea colaborării între cercetători din diverse țări și regiuni, încurajând cooperarea în cercetare și dezvoltarea de proiecte internaționale comune. La conferință au participat cercetătorii din instituțiile partenere ale INCE: Institutul de Economie Mondială al Academiei Române, Institutul de Economie Națională al Academiei Române, Institutul de Economie Agricolă al Academiei Române, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”, Institutul pentru Economie și Prognoză al Academiei Naționale de Științe din Ucraina, Institutul Leibniz de Dezvoltare Agricolă în Economii de Tranziție (IAMO) din Germania, Universitatea din Sannio Benevento din Italia, Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală din București.


The International Scientific-Practical Conference "ECONOMIC GROWTH IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION"
Vizualizări: 999 / Publicat: 4-10-2023, 16:30 /

On 12-13 October, 2023 will take place the 17th edition of the International Scientific-Practical Conference "Economic growth in the conditions of globalization"


 

 

The Programme of the International Scientific-Practical Conference "Economic growth in the conditions of globalization", 17th edition can be accessed here.


The Book of Abstracts of the International Scientific-Practical Conference "Economic growth in the conditions of globalization", 17th edition can be accessed here.