Pagina principală » Noutăți și evenimente » Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”
Vizualizări: 7459 / Publicat: 24-10-2017, 08:57 /

 

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

 

 La data de 24 octombrie 2017, Institutului Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediție a publicației trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei”– “Moldovan Economic Trends” (MET).


Publicația integrală în limba română poate fi descărcată aici: met_26_ro_web.pdf [4.74 Mb] (copieri: 1441)

Publicația integrală în limba engleză poate fi descărcată aici: met_26_eng_site.pdf [5.58 Mb] (copieri: 892)
Prezentarea poate fi descărcată aici: prezentare-met-26.ppt [6.29 Mb] (copieri: 1205)


REZUMATUL EDIŢIEI

Producţia. Primul semestru al anului 2017, în mare măsură, s-a aflat pe un trend pozitiv, marcând ușoare creșteri în majoritatea sectoarelor economiei naționale. În semestrul I al anului 2017, produsul intern brut  a însumat 63921 mil. MDL (în prețuri curente) majorându-se față de perioada similară a anului precedent cu 2,8%. Cele mai semnificative contribuții la creșterea PIB-ului au avut: comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport; depozitare și activități de cazare și alimentație publică – 1,5%, construcțiile – 0,2% și informații și comunicații – 0,2%. Volumul producției industriale în semestrul I al anului 2017 se bucură de o creștere de 0,3% (serie brută) comparativ cu perioada similară a anului precedent. Influența pozitivă a fost cauzată de creșterea producției industriei extractive ce a sporit cu 1,6% și industriei prelucrătoare ce a sporit cu 0,4%. Producţia agricolă în gospodăriile de toate categoriile a înregistrat reduceri de 5 % comparativ cu perioada similară a anului precedent. Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial și aerian, a atins cifra de 6576,6 mii tone, sau cu 22,5% mai mult comparativ cu semestrul I al anului 2016. Această sporire a fost influențată de transportul feroviar ce a însemnat o creștere de 32,7%, transportul rutier cu o creștere de 19,1% și cel aerian care având o cotă mică și-a sporit activitatea de 2 ori. Investițiile în active imobilizate în semestrul I 2017 au atins suma de 6175,6 mil. MDL (în prețuri curente), astfel înregistrând o creștere de 2,5% comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Preţuri şi rate de schimb. În primul semestru al anului 2017, indicele preţurilor de consum a crescut cu 5,7%, diminuându-se cu 3,8p.p. faţă de perioada similară a anului precedent. În aceeaşi perioadă, pentru componentele IPC s-au înregistrat următoarele majorări: produse alimentare – 6,5%, produse nealimentare – 4,8%, servicii – 5,6%. Inflația de bază de la începutul anului 2017 înregistrează o decelerare comparativ cu dinamica IPC. În perioada aprilie - iunie 2017, indicele inflaţiei de bază a constituit 4,8% f.a.p.a.p., scăzând faţă de aceiași perioadă a anului 2016 cu 4,8p.p. Decelerarea inflaţiei de bază s-a datorat în special aprecierii ușoare a monedei naţionale faţă de dolarul SUA şi moneda unică europeană, care a atenuat parțial creșterea prețurilor reglementate și modificările în politica fiscală a statului. În trimestrul II, 2017 cursul mediu nominal de schimb faţă de principalele valute de referinţă a fost de 20,6 MDL/EUR şi 18,8 MDL/USD, apreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 7,9% faţă de moneda unică europeană şi cu 5,3% faţă de dolarul SUA. În termeni reali leul moldovenesc s-a apreciat în această perioadă 10,3% faţă de USD (comparativ cu perioada similară a anului trecut) și cu  10,3% faţă de moneda Euro comparativ cu p.s.a.p.

Politica monetară.  În trimestrul II, 2017 rata de bază s-a menținut la nivelul stabilit din luna noiembrie 2016 şi a constituit 9%, fapt ce atestă o scădere cu circa 6p.p. faţă de nivelul acesteia în perioada similară a anului trecut. Rata dobânzii la creditele overnight a fost şi se menține în continuare la nivelul de 12%, iar rata dobânzii la depozitele overnight este de 6%. Rata rezervelor minime obligatorii. În trimestrul II al anului curent, sub influenţa intensificării presiunilor inflaţioniste BNM a majorat gradual norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 5,0 puncte procentuale, până la 40% din baza de calcul. Stocul activelor oficiale de rezervă la sfârşitul primului semestru al anului 2017 s-a majorat de la începutul anului curent cu 183 mil.USD şi continuă să crească. Soldul activelor oficiale de rezervă la sfârșitul trimestrului II, 2017 a constituit 2,38 mld.USD, sporind cu 27,4% f.p.s.a.p.

Finanţele publice. Veniturile Bugetului public naţional au fost în creştere în primul semestru al anului 2016 cu 18.5 % La majorarea încasărilor bugetului public, au contribuit în mare parte veniturile fiscale, în special impozitele și taxele pe mărfuri și servicii, care au avut o pondere de 63,09 din totalul încasărilor la buget, fapt caracteristic modelului unei economii de consum. În I semestru 2017, Republica Moldova a primit granturi în sumă de 84,4 mil. MDL, ce constituie doar 37,8% din suma primită în anul precedent. Cele mai importante donații au foste cele primite de la organizaţiile internaţionale, pe când guvernele altor state au virat doar 13,5% din granturile acordate în primul semestru al anului 2016.  Donatorii externi au redus volumul finanțării prin granturi în condițiile în care nu există o stabilitate preponderent politică în țară, iar agenda guvernului cu privire la reformele coordonate cu UE nu este îndeplinită.

Sectorul bancar.  Problema majoră a  activității sectorului bancar pe parcursul semestrului I al anului 2017 este diminuarea valorii portofoliul de credite brute acordate de către băncile comerciale, care  a înregistrat o depreciere de 1,57 la sută  sau 544.7 mil. lei.  Diminuarea ritmului de acordare a creditelor nu s-a asociat însă și cu scăderea nivelului de risc a portofoliului. Astfel, în I semestru al anului 2017, valoarea creditelor neperformante a constituit 6 034,22 mil. MDL în creştere cu 36 mil. MDL sau 0,6% faţă de 31.06.2016 şi cu 364,4 mil MDL sau 6,07% faţă de 01.01.2017. Totodată se remarcă migrarea creditelor de la persoanele juridice spre persoanele fizice și din valută străină în cea națională, fapt datorat aprecierii leului moldovenesc.

Sectorul extern.  Balanţa de plăţi. În Semestru I 2017, soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a fost în creștere cu 77,8% comparativ cu perioada similară a anului precedent. Contul curent  în Semestru I 2017 a înregistrat un deficit de 307,22 mil. dolari. Stocul total de investiţii străine directe a Republicii Moldova a fost în creştere şi a constituit 3958,60 mil. dolari În I Semestru a.2017. Volumul transferurilor de peste hotare efectuate prin intermediul băncilor licenţiate în favoarea persoanelor fizice în I semestru au fost în creştere. Comparativ cu I Semestru al  anului  2016, volumul transferurilor au crescut cu  9,6 %,  după doi ani de scădere. Comerţul exterior cu bunuri în Semestru I 2017 a înregistrat o creştere cu 14,5%, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Exporturile de mărfuri, în perioada ianuarie-iunie 2017 au constituit 1028,2 mil. dolari SUA,  în creştere cu 13,6% comparativ cu perioada corespunzătoare din 2016. Importurile de mărfuri, în Semestrul I a. 2017, comparativ cu perioada similară a anului precedent a înregistrat o creştere cu 15%.

Mediul de afaceri.  În S I 2017, numărul întreprinderilor înregistrate de Camera Înregistrării de Stat a crescut cu 8,2% f.p.s.a.p. Potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat, în S I 2017, în Registrul de stat, au fost trecute 3192 întreprinderi noi.  Concomitent, continuă tendința de creștere a numărului de întreprinderi radiate. Astfel, în S I 2017, numărul întreprinderilor radiate a marcat cea mai mare creștere comparativ cu perioada similară a anilor 2011-2016. Numărul întreprinderilor radiate în S I 2017 din Registrul de stat s-a majorat cu 85,9% f.p.s.a.p, constituind 4166 întreprinderi.

Sectorul social.  În Trimestrul II din anul 2017, conform datelor BNS, numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 16868 pers., fiind în scădere cu 7,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, rata natalităţii a fost de 9,5 născuţi-vii la 1000 locuitori. Numărul de decedaţi a constituit 19775 pers., înregistrând, o scădere de 1,9% f.p.s.a.p., iar rata mortalităţii a ajuns la 11,2 decedaţi la 1000 locuitori. Numărul copiilor decedaţi în vârstă sub 1 an în T II din anul 2017 a constituit 174 cazuri şi s-a redus cu 5 cazuri în comparaţie cu perioada similară a anului precedent. Scăderea naturală în T II din 2017 a constituit -2907 persoane sau -1,6 persoane la 1000 de locuitori. Scăderea naturală în T II din 2017 a devenit cea mai pronunţată din ultimii 7 ani. Numărul căsătoriilor total pe ţară în T II din anul 2017 a constituit 8060, micşorându-se cu 6,9% faţă de perioada similară a anului trecut, iar rata nupţialităţii a constituit 4,6 căsătorii la 1000 locuitori. Indicatorul în cazul numărului divorțurilor din țară a constituit 4980, fiind în scădere cu 10,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Rata divorţialităţii a constituit 2,8 divorţuri la 1000 locuitori. 

 

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”

Lansarea unui nou număr al publicaţiei „Tendinţe în Economia Moldovei”