Pagina principală » Noutăți și evenimente » O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2017)

O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2017)
Vizualizări: 6108 / Publicat: 19-01-2018, 13:21 /

 

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia în limba română poate fi downloadat accesând link-ul: met_27_ro_site.pdf [5.46 Mb] (copieri: 1249)

Conținutul acesteia în limba engleză poate fi downloadat accesând link-ul: met_27_eng_web.pdf [5.29 Mb] (copieri: 802)


REZUMATUL EDIŢIEI

Producţia

În primele nouă luni ale anului 2017, produsul intern brut al economiei naţionale a marcat o creștere (în termeni reali) de 3,8%faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Cea mai semnificativă influenţă asupra creşterii PIB au avut-o următoarele activități: comerţul cu ridicata și cu amănuntul – cu 1,4%; agricultură, silvicultură și pescuit - cu0,4%; industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – cu 0,3%; construcțiile – cu  0,2 %,

Preţuri şi rate de schimb

De la începutul anului curent rata anuală a inflaţiei și-a continuat trendul ascendent, în condiţiile în care IPC în primele nouă luni ale anului 2017 a constituit 6,3%, ceea ce reprezintă de fapt o diminuare cu 1,6 p.p. faţă de valoarea înregistrată în perioada similară a anului precedent. În aceeaşi perioadă, pentru componentele IPC s-au înregistrat următoarele majorări: produse alimentare – 7,3%, produse nealimentare – 4,7%, servicii – 6,7%.

Politica monetară

În trimestrul III, 2017 după decizia BNM la ședința din 28 iunie 2017, rata de bază s-a redus de la  9% la 8% fapt ce constituie o reducere cu circa 2p.p. faţă de nivelul acesteia în perioada similară a anului trecut. În acelaşi sens sau modificat şi rata dobânzii la creditele overnight care s-a redus până la  11%, iar rata dobânzii la depozitele overnight până la 5%. Până la sfârşitul anului 2017, BNM a operat noi micșorări a ratelor de politică monetară, reducându-le în mai multe etape cu 1,5p.p. corespunzător.

Finanţele publice

Veniturile Bugetului public naţional au fost în creştere în trimestrul III al anului 2017 cu 18.3 % La formarea resurselor bugetului public au contribuit cu o pondere considerabilă de 63,54% a încasărilor - bugetul de stat, fiind urmat de bugetul asigurărilor sociale cu 22,19%,  cu o pondere mai mică a încasărilor - bugetelor locale cu 7,37% , iar cea mai mică contribuție a avut-o FAOAM, cu 6,90%.

Sectorul bancar

Problema majoră a  activităţii sectorului bancar pe parcursul trimestrul III al anului 2017 este diminuarea valorii portofoliul de credite brute acordate de către băncile comerciale, care  a înregistrat o depreciere de cu 2,64 la sută  sau 919,4 mil.MDL.  Diminuarea ritmului de acordare a creditelor nu s-a asociat însă și cu scăderea nivelului de risc a portofoliului. Astfel, în 9 luni ale anului 2017, valoarea creditelor neperformante a constituit 5900,1 mil. MDL în creştere cu 230,3 mil.MDL sau 4,06% faţă de 31.12.2016. Totodată se remarcă migrarea creditelor de la persoanele juridice spre persoanele fizice și din valută străină în cea naţională, fapt datorat aprecierii leului moldovenesc, dar și creșterii cererii faţă de creditele de consum în detrimentul celor de finanţare a activităţii de antreprenoriat.

Sectorul extern

Balanţa de plăţi. Soldul contului curent al balanţei de plăţi în perioada ianuarie-septembrie 2017 a fost în creștere cu 87,7% față de cel din perioada similară a anului precedent. Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 532,56 mil.USD.

 

Mediul de afaceri

Potrivit Raportului Global de Competitivitate, în perioada 2017-2018, Republica Moldova s-a clasat pe locul 89 in 137 ţări. Ţara noastră a urcat 11 poziţii faţă de anul precedent, înregistrând unul dintre cele mai mari salturi în ultimii ani. De menţionat însă, că această îmbunătăţire în clasament, s-a produs după o coborâre considerabilă (înrăutăţire a situaţiei) cu 16 poziţii a Republicii Moldova în perioada precedentă: 2016-2017 faţă de 2015-2016.

Sectorul social

Situaţia demograficăÎn Trimestrul III din anul 2017, conform datelor BNS, numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 26049 pers., fiind în scădere cu 7,8% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, rata natalităţii a fost de 9,8 născuţi-vii la 1000 locuitori, fiind în scădere cu 0,8 p.p. f.p.s.a.p. Numărul de decedaţi a constituit 27585 pers., înregistrând, o scădere de 3,6% f.p.s.a.p., iar rata mortalităţii a ajuns la 10,4 decedaţi la 1000 locuitori, în scădere cu 0,4 p.p. f.p.s.a.p.