Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-I, 2019)

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-I, 2019)
Vizualizări: 4656 / Publicat: 25-07-2019, 10:46 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia în limba română poate fi downloadat accesând link-ul: met_33_ro_site.pdf [3.89 Mb] (copieri: 1149)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producţia

Produsul intern brut în primul trimestru al anului 2019 a înregistrat o valoare de 41184,8 mil. MDL (prețuri curente), astfel marcând o creștere cu 4,4% în termeni reali, comparativ cu perioada similară a anului 2018.  Industria în primul trimestru al anului 2019 a înregistrat o creștere de 1,5% (serie brută) a producției industriale că rezultat al creșterii semnificative a industriei extractive cu 80,2% și a industriei prelucrătoare cu 1,7%. Producția agricolă globală în trimestrul I al anului 2019 în gospodăriile de toate categoriile a atins cifra de 1650 mil. MDL,  care în prețuri comparabile comparativ cu perioada similară a anului precedent a înregistrat o reducere cu 2,0%.

Investițiile în active imobilizate în perioada ianuarie – martie 2019 se bucură de o creștere semnificativă de 25,1%, comparativ cu perioada similară a anului 2018, astfel atingând cifra de 3257,5 mil. MDL. Transportarea mărfurilor pe cale feroviară, rutieră, fluvială și aeriană în perioadă ianuarie – martie 2019 a însumat 3,6 mil. tone de mărfuri, înregistrând, astfel, o valoare net superioară comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 cu 19.0%.

Preţuri şi rate de schimb

Rata medie anuală a inflației pe fundalul unor modificări în politica fiscală și sporirea presiunilor inflaționiste din partea produselor alimentare, la începutul anului 2019 a accelerat ușor.  Nivelul IPC menținându-se totuși sub limita inferioară a  intervalului de variație a țintei inflației.  

În trimestrul I 2019, după o perioadă de apreciere constantă cursul de schimb a monedei naționale față de principalele valute de referință a manifestat semne de depreciere ușoară față de dolarul SUA.

Politica monetară

De la începutul anului  2019 Banca Națională a Moldovei a continuat ajustarea conduitei politicii monetare exercitând controlul asupra lichidității din sistemul bancar și menținând  ratele dobânzii  de politică monetară neschimbate. 

Rezervele oficiale la începutul anului 2019 se mențin într-un volum optim conform tuturor cerințelor  de adecvare a acestora, asigurând un nivel suficient de acoperire a importurilor de mărfuri și servicii.   La sfârșitul trimestrului I 2019, activele oficiale de rezervă s-au diminuat ușor faţă de datele înregistrate la sfârșitul anului 2018, cu cca. 0,17 mld.USD și au constituit 2,8 mld.USD, înregistrând o diminuare ușoară cu  1,8% f.p.s.a.p.

Finanţele publice

Veniturile Bugetului Public Național în primul trimestru al anului 2019 au crescut cu 6,3% fata de aceeași perioadă a anului precedent, ce atestă un debut favorabil, totodată înregistrând o scădere cu 4,5p.p. față de perioada similară a anului 2018.

Soldul datoriei de stat la situația din 31.03.2019 a fost de 51 848,6 mil. MDL, mai puțin cu 163,9 mil. MDL comparativ cu sfârșitul anului 2018.  Este de menționat că la situația de la finele trimestrului I al anului 2019, Datoria de Stat și Datoria întreprinderilor din sectorul public s-au mărit cu 897,6 mil. MDL (sau 1,7%) și 44,6 mil. MDL (sau 2,4%) respectiv, iar datoria BNM si UAT s-au micșorat cu 626,1 mil MDL (sau 18%) și 54,8 mil. MDL (sau 17,5%)  respectiv.

Sectorul bancar

Sectorul bancar al Republicii Moldova a cunoscut evoluții pozitive pe parcursul primului trimestru al anului 2019. Indicatorii ce caracterizează activitatea generală a băncilor, precum și cei prudențiali se mențin în continuare pe un trend pozitiv. Succese mai puțin relevante au fost înregistrate pe filiera portofoliului de credite, care deși înregistrează o creștere se caracterizează printr-o pondere înaltă a creditelor de consum și celor ipotecare, în defavoarea mediului de afaceri.

Stocurile mari de credite neperformante existente în sistemul bancar și la nivelul anumitor bănci sunt în curs de diminuare. Urmărind indicatorii absoluți, remarcăm, că volumul creditelor neperformante la data de 31.03.2019 a constituit 4199,3 mil.MDL, în scădere cu 1053,77 mil.MDL sau cu 20%, față de data 31.03.2019.

Activitatea de creditare nebancară

În primul trimestru al anului 2019 se constată o creștere a capitalului propriu și a activelor totale. În raport cu primul trimestru al anului 2018, capitalul propriu al OCN a crescut cu 734,12 milioane lei, înregistrând o creștere de 34% pe parcursul unui an. Activele totale au atins valoarea de 9,04 miliarde de lei în primul trimestru al anului 2019, cu o creștere semnificativă de 1,22 miliarde lei comparativ cu trimestrul precedent și o majorare cu peste 55% comparativ cu primul trimestru al anului 2018.

Sectorul extern

Soldul contului curent al balanţei de plăţi, în trimestrul I 2019, a înregistrat un deficit de 242,01 mil. USD, ce s-a aprofundat cu 13,2% comparativ cu cel consemnat în ianuarie-martie 2018. Raportat la PIB, deficitul contului curent a constituit 10,1%.

Poziţia investiţională internaţională a înregistrat un sold net debitor de 4348,96 mil. USD, ce s-a aprofundat cu 4,4% față de finele anului 2018.

Comerţul exterior cu bunuri în trimestrul I 2019 a înregistrat o creştere de 4,7%, comparativ cu perioada similară a anului precedent (2004,4 mil. USD). Astfel comerţul exterior cu bunuri a constituit 2098,2 mil. USD. Exporturile de mărfuri au constituit 733 mil. USD, iar importurile de mărfuri au constituit 1365,2 mil. USD. Decalajul între evoluţia exporturilor și importurilor au determinat acumularea unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 632,2 mil. USD. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2019 a fost de 53,7%, comparativ cu 51,1% în perioada similară din anul 2018.

Mediul de afaceri

În clasamentul Băncii Mondiale - Doing Bussiness 2019, Republica Moldova s-a situat pe locul 47 din 190 ţări, coborând 3 poziții față de anul precedent.  Mediul de afaceri din Republica Moldova se situează în urma unor astfel de țări din regiune, precum Georgia (6), Macedonia (10), Estonia (16), Letonia (19), Belarus (37).

Sectorul social

Situaţia demograficăÎn T I din anul 2019 continuă tendința de scădere a numărului născuților-vii, micșorându-se totodată și numărul copiilor decedați în vârstă de sub un an. A crescut numărul decedaților, căsătoriilor și divorțurilor. În T I din anul 2019 numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 7339 pers., fiind în scădere cu 9,9% mai puțin comparativ cu T I din anul precedent. Numărul de decedaţi a constituit 10489 pers., înregistrând o creștere de 3,0% mai mul f.p.s.a.p.

Remunerarea muncii. În T I din anul 2019 câştigul salarial nominal mediu lunar brut a constituit 6923,0 MDL, majorându-se cu 17,2% față de T I din anul 2018, iar în termeni reali – cu 14,3%. În sectorul bugetar salariul mediu lunar (6842,0 MDL) s-a majorat f.p.s.a.p. cu 26,5%, într-o mai mare măsură decât câştigul salarial mediu lunar din sectorul real (6954,3 MDL), care a crescut f.p.s.a.p. cu 13,9%. Cele mai bine plătite tipuri de activităţi economice sunt: Informaţii şi comunicaţii (15454,9 MDL), Activităţi financiare şi de asigurări (12502,5 MDL) și  Producţia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiţionat (10925,1 MDL).