Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2020)

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2020)
Vizualizări: 2162 / Publicat: 27-01-2021, 06:55 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (TIII-2020, nr. 39). 

Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_39_tr-3_2020_site.pdf [1.81 Mb] (copieri: 643)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producția

Produsul intern brut conform datelor operative pentru primele 9 luni a anul 2020 a constituit 150034 mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând, astfel, o diminuare în termeni reali cu 8,2% față de perioada corespunzătoare a anului 2019. În perioada dată, conform resurselor, toate activitățile au contribuit negativ la sporirea PIB-ului, excepție fiind Activitățile financiare și asigurările, precum și Construcțiile, care au contribuit la creșterea PIB-ului cu 0,1% și 0,2%, respectiv.

Producția industrială în primele 10 luni ale anului 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, (serie brută) a înregistrat o scădere cu 6,9%, ca rezultat al descreșterii producției în industria prelucrătoare cu 7,8% și a producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 3,1%. Doar industria extractivă în perioada dată a înregistrat o creștere a producției cu 5,5% comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile pentru perioada ianuarie – septembrie 2020 a însumat 21000,5 mil. MDL (în prețuri curente), astfel înregistrând o reducere semnificativă de 25,3% (în prețuri comparabile) față de perioada similară a anului precedent. Rezultatul obținut este o urmare a impactului negativ al condițiilor climatice nefavorabile ce au contribuit la scăderea producției vegetale în perioada respectivă cu 35,5% f.p.s.a.p. și a producției animaliere, care, de asemenea, s-a diminuat cu 2,8% f.p.s.a.p.

Preţuri şi rate de schimb

Pandemia și-a lăsat amprenta și asupra prețurilor, care deși sunt în ascensiune și-au încetinit semnificativ ritmul de creștere.  În primele nouă luni ale anului 2020 rata anuală a inflației a fost de 4,8%, înregistrând o accelerare de ritm cu 0,7 p.p. peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent. Dinamica descendentă a ritmului de creștere a prețurilor în anul curent este vizibilă și prin prisma evoluției prețurilor în expresie trimestrială și lunară, declin alimentat de scăderea cererii interne și reducerea prețurilor la petrol pe piața internațională.

Politica monetară

Primele nouă luni ale anului 2020 au fost marcate de decizii de politică monetară care s-au conformat acumulării unor presiuni dezinflaționiste neprognozate anterior de BNM, amplificate de riscurile și incertitudinile cauzate de situația epidemiologică din lume. Facilitarea condițiilor monetare pentru stimularea creșterii volumului de împrumuturi bancare s-a realizat prin scăderea treptată a ratelor de politică monetară, îngustarea coridorului simetric format în jurul ratelor dobânzilor la facilitățile permanente, diminuarea decalajului dintre cele două rate ale rezervelor obligatorii din mijloace atrase de bănci. Tot în această perioadă BNM și-a completat rezervele valutare până la un nou nivel record.

Finanţele publice

În primele nouă luni ale anului 2020, în contextual răspândirii pandemiei COVID-19 și a impactului acestuia asupra activității economice, indicatorii sectorului financiar a înregistrat o dinamică negativă, fapt reflectat de majoritatea indicatorilor economico-financiar pentru perioada aprilie-noiembrie 2020. Veniturile bugetului public național au înregistrat diminuări în trimestru III 2020, cu 1,4% mai puțin decât veniturile acumulate în aceeași perioadă a anului 2019. Iar, partea de cheltuieli a bugetului public național în prima jumătate a anului 2020 s-a realizat în sumă de 49973 mil. MDL, fiind în creștere cu 6,8% comparativ cu perioada similara a anului 2019.

Sectorul bancar

Principalele evoluții înregistrate în primele nouă luni ale anului 2020, conform indicatorilor macro-prudențiali ai sectorului bancar sunt în tendințe moderate de creștere. Sistemul înregistrează o descreștere a indicatorilor de profit bancar cu 35% în iunie 2020 faţă de perioada similară a anului 2019, (profitul bancar a constitui în luna septembrie 2020 – 1151,3 mil. MDL). Prin urmare, la 30.09.2020 valorile principalilor indicatori de profitabilitate: rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 1,5% şi respectiv 9%, fiind în descreștere cu 1 p.p. și respectiv 6,5 p.p. comparativ cu p.s.a.p.

Sectorul extern

Soldul contului curent  al balanței de plăți în ianuarie-septembrie 2019 a înregistrat un deficit de 556,61 mil.USD (din care în trimestrul III 2020 – 333,03 mil. USD), în scădere cu 40%, comparativ cu perioada similară a anului precedent.  Contul de capital a înregistrat un deficit de 41,09 mil.USD (din care 23,45 mil. USD – în trimestrul III 2020), care a crescut cu 4,1% față de primele nouă luni ale anului 2019. Contul financiar al balanței de plăți a fost înregistrată o scădere considerabilă a activelor sub formă de numerar și depozite, care au reprezentat principala sursă de finanțare a deficitului de cont curent în primele nouă luni ale anului 2020. Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 30.09.2020, a constituit -5 625,21 mil. USD, soldul debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2019 cu 12,8%. Poziția investiţională internaţională raportată la PIB a constituit 47,6%.

Mediul de afaceri

Numărul întreprinderilor înregistrate în T III al anului 2020 a marcat o creștere semnificativă de 15,2% comparativ cu anul precedent. Astfel, potrivit datelor Agenției Serviciilor Publice, în Registrul de stat în T III 2020, au fost înregistrate 1763 întreprinderi noi.  În primele două trimestre ale anului curent continuă tendința de creștere a numărului de întreprinderi radiate. În T III 2020, însă se atestă o diminuare semnificativă a numărului de întreprinderi radiate comparativ cu perioada precedentă, cu 34,3%, constituind 1724 de întreprinderi.

Sectorul social

Situaţia demografică. În T III din 2020 numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 22026 pers., fiind în scădere cu 3029 copii sau cu 12,1% comparativ cu perioada similară din anul precedent, rata natalităţii a fost de 11,2 născuţi-vii la 1000 locuitori, fiind în scădere cu 1,3 p.p. f.p.s.a.p. Numărul de decedaţi a constituit 28299 pers., înregistrând o creștere de 1074 pers. sau cu 3,9% f.p.s.a.p., iar rata mortalităţii a ajuns la 14,4 decedaţi la 1000 locuitori, în creștere cu 0,8 p.p. f.p.s.a.p. Numărul căsătoriilor total pe ţară în T III din 2020 a fost de 11268, micşorându-se cu 4645 sau cu 29,2% f.p.s.a.p., iar rata nupţialităţii a constituit 5,7 căsătorii la 1000 locuitori, cu 2,2 p.p. mai puţin f.p.s.a.p. Indicatorul în cazul numărului divorțurilor din țară a fost de 6072, în scădere cu 1035 sau cu 14,6% f.p.s.a.p. Rata divorţialităţii a constituit 3,1 divorţuri la 1000 locuitori, cu 0,4 p.p. mai puţin f.p.s.a.p.