Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2021)

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-III, 2021)
Vizualizări: 1408 / Publicat: 3-02-2022, 10:28 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T III-2021, nr. 43). 

Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_43_machetat.pdf [3.32 Mb] (copieri: 454)

REZUMATUL EDIŢIEI

Producția

Produsul intern brut în perioada ianuarie – septembrie 2021 a însumat cifra de 174 071 mil. MDL, marcând o creștere față de perioada corespunzătoare a anului precedent cu 10,3%. Însă, este important de menționat că perioada ianuarie – septembrie 2020 comparativ cu perioada similară a anului 2019 a înregistrat o reducere cu 8,2%.

Industria în primele nouă luni ale anului 2021, a înregistrat o creștere de 12,9% comparativ cu perioada similară a anului precedent, care a avut diminuări cu 6,8% față de primele nouă luni ale anului 2019, fiind afectată de consecințele pandemice. Acest fapt se datorează sporirii industriei prelucrătoare, ce în perioada menționată a crescut cu 11,7% f.p.s.a.p., industriei extractive cu o creștere de 11,9% f.p.s.a.p. și a producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat  ce de asemenea a avut creșteri cu 19,9% f.p.s.a.p.

Producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile pentru perioada primelor nouă luni ale anului 2021 a însumat 27039,0 mil. MDL (în prețuri curente), astfel înregistrând o creștere cu 20,5% (în prețuri comparabile) față de perioada similară a anului 2020. Însă, merită a fi menționat faptul că perioada ianuarie – septembrie 2020 a avut o reducere semnificativă de 25,3% față de aceeași perioadă a anului 2019, ca urmare a unei secete severe ce a afectat sectorul dat. Rezultatul obținut în primele nouă luni ale anului 2021 se datorează în mare parte creșterii producției vegetale, ce în perioada dată a crescut cu 34,9% f.p.s.a.p. Însă, în același timp,  producția animalieră s-a diminuat cu 4,7% f.p.s.a.p.

În primele 9 luni ale anului 2021 investițiile în active imobilizate au atins cifra de 18 264.3 mil. MDL (în prețuri curente), ce reprezintă o creștere cu 16,6% (în prețuri comparabile) comparativ cu perioada similară a anului precedent (este important de menționat că perioada ianuarie – septembrie 2020 a înregistrat o diminuare cu 4,4% față de aceeași perioadă a anului 2019). Creșterea dată se datorează în mare parte investițiilor în imobilizări corporale, care constituind 97,8% sau 17 854,6 mil. MDL din totalul investițiilor în perioada dată au crescut cu 16,4% f.p.s.a.p.

În primele nouă luni ale anului 2021 volumul de mărfuri transportate pe toate tipurile de transport au atins cifra de 13,5 mil. tone de mărfuri sau comparativ cu perioada similară anului precedent cu 14,0% mai mult (sau constituind 98,0% din volumul mărfurilor transportate în perioada ianuarie – septembrie 2019). De asemenea, și parcursul mărfurilor care a atins cifra de 3722,4 mil. tone-km, în perioada respectivă a crescut cu 10,9% f.p.s.a.p.

În ianuarie – septembrie 2021 turiștii și excursioniștii care au profitat de serviciile acordate de agențiile de turism și a turoperatorilor au atins cifra de 264,2 mii, sau altfel spus, au constituit o creștere de 3,2 ori comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent și doar cu 25,7% comparativ cu ianuarie – septembrie 2019.

 

Preţuri şi rate de schimb

Revenirea treptată a economiei după perioadele de carantină, precum și blocajele din lanțurile de producție și aprovizionare mondiale generează în continuare presiuni inflaționiste pe piața internă.  În primele nouă luni ale anului 2021 rata anuală a inflației a fost de 2,9% f.p.s.a.p., înregistrând o decelerare de ritm, cu 1,9 p.p. sub nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent.

În primele nouă luni ale anului 2021 și rata inflației de bază își accelerează ritmului de creștere.  În trimestrul III, 2021 rata inflației de bază a constituit 4,7% f.p.s.a.p. fiind în creștere cu 1,9 p.p. peste nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent.

Prețurile producției industriale cresc și în a doua jumătate a anului 2021 înregistrând ritmuri de creștere ascendente față de perioada similară a anului precedent. Ritmul de creștere a indicelui anual al prețurilor producției industriale în trimestrul III, a crescut comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 5,8 p.p. și a atins nivelul de 7,8%.

 

Creșteri semnificative au înregistrat prețurile atât la producția industrială cât și la producția agricolă, în creștere fiind și prețurile producătorilor în construcții și cele la combustibili.

Moneda națională în primele nouă luni al anului 2021 se depreciază față de principalele valute de referință. La deprecierea leului au contribuit fluctuațiile dolarului american pe piețele internaționale, cererea sporită de valută pe piața internă și intervențiile BNM pe piața valutară în calitate de cumpărător de valută.  În trimestrul III 2021, cursul mediu nominal de schimb față de principalele valute de referință a fost de 17,8 MDL/USD şi 21,0 MDL/EUR, depreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 6% faţă de dolarul SUA și cu 7% față de  moneda unică europeană.

 

Politica monetară

În a doua jumătate a anului 2021, în vederea atenuării impactului negativ al accelerării creșterii prețurilor de consum BNM  a majorat treptat rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2,0 puncte procentuale, în luna iulie până la 3,65 % și în septembrie până la 4,65%.

Volumul activelor oficiale de rezervă s-a majorat la finalul trimestrului III cu 4,7%  și a constituit 3 961,82 mil. USD corespunzînd tuturor cerințelor de adecvare și asigurând un nivel suficient de acoperire a importurilor de mărfuri și servicii.

Masa monetară se reduce. Înăsprirea condițiilor monetare  are ca efect diminuarea ritmului de creștere a masei monetare.   În trimestrul III, 2021 ritmul de creștere a masei monetare deși se încă la cote înalte dar se încetinește comparativ cu perioadele anterioare.  

 

Finanţele publice

În prime nouă luni ale anului 2021, veniturile bugetului public național au înregistrat creșteri cu 21,2% mai mult decât veniturile acumulate în aceeași perioadă a anului 2020. Iar, partea de cheltuieli a bugetului public național în trimestru III 2021 s-a realizat în sumă de 56523,5 mil. MDL, fiind în creștere cu 13,1% comparativ cu perioada similara a anului 2020. Totodată, cheltuielile realizate din BPN în primele nouă luni ale anului 2021, au sporit cu ritmuri inferioare veniturilor încasărilor susținute preponderent de ponderea cheltuielilor sociale - în jur de 76% (mai mult cu 3 p.p. f.p.s.a.p.) din valoarea totală a cheltuielilor publice realizate în perioada dată. Executarea bugetului public național în primele luni ale anului 2021 a fost înregistrat un deficit în mărime de 2446,7 mil. MDL, în scădere cu 54,2% comparativ cu perioada similară a anului precedent. În primele nouă luni ale anului 2021, se atestă o majorare a datoriei sectorului public în PIB (32,9%) cu 0,4 p.p, f.p.s.a.p, sau cu o diminuare cu 2,3 p.p. față de finele anului 2020. Ponderea datoriei de stat la valoarea nominală în PIB, a constituit 31,1% din PIB, înregistrând o creștere cu 1,8 p.p. în raport cu situația de la sfârșitul anului 2020.

 

Sectorul bancar

În pofida cadrului macroeconomic nefavorabil cauzat de pandemia corona virus resimțite în ultimii doi ani, activitatea sectorului bancar autohton se menține în general stabil în primele nouă luni ale anului 2021. Trendul ascendent la cei mai importanți indicatori prudențiali ai sectorului bancar: profitabilitate, lichiditate şi solvabilitate se mențin în limite prudențiale primele nouă luni ale anului 2021, înregistrând niveluri adecvate. În acest context, în urma analizei elucidăm cele mai importante tendințe în primele nouă luni ale anului 2021:

-        Profitabilitatea băncilor comerciale a crescut cu 44,1% în septembrie 2021 faţă de perioada similară a anului 2020. Această majorare se datorează principalei componente a activității operaționale - venituri din dobânzi cu 12,5% sau cu 405 mil. MDL f.p.s.a.p și majorării veniturilor din onorarii și comisioane, cunoscând o dinamică pozitivă;

-        Lichiditatea sectorului bancar se menține în limitele prudențiale. Ponderea activelor lichide (principiul II al lichidității) înregistrează 48,62%, mai puțin cu 1 p.p. faţă de septembrie 2020. Totuși, majoritatea băncilor comerciale înregistrează un coeficient destul de înalt, ceea ce duce la un exces de lichiditate bancară;

-        Rata fondurilor proprii totale per sector bancar se menține în continuare la nivel înalt. Astfel, nivelul de capitalizare pentru 11 bănci comerciale din sector, în septembrie 2021, înregistrează valori superioare de 26,1%, (în descreștere cu 1,2 p.p. faţă de septembrie 2020) ceea ce indică condiții de funcționare echitabilă pentru băncile autohtone;

-        Revigorare a activului bancar în septembrie 2021, cu 16% faţă de septembrie 2020. Pe parcursul anului 2021 toate băncile din sistemul bancare, înregistrează majorări la valoarea activelor respectiv și activele ponderate la risc au avut o creștere semnificativă. Astfel, lider la acest capitol pot fi menționate trei bănci: BC „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A. însumă de 35346,5 mil. MDL, BC „Moldindconbank” S.A. însumă cu 23331,7 mil. MDL, urmat de BC Victoriabank S.A. cu 16150,9 mil. MDL.

-        Ritmul de creștere a creditelor noi acordate în luna septembrie 2021 s-a majorat cu 36,2% față de p.s.a.p., această ascensiune se datorează creșterea creditelor în monedă națională cu 54,2% f.p.s.a.p. Prin urmare, după termenele cele mai solicitate au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani, cu o pondere de 57,3% în totalul creditelor acordate. Volumul acestor credite acordate persoanelor juridice a constituit 37,6 % din totalul creditelor.

-        Majorarea volumului depozitelor noi atrase cu 4,3% f.p.s.a.p. Volumul depozitelor noi atrase a constituit 2804,13 mil. MDL la sfârșitul luni septembrie 2021 cu 4,3% mai mult f.p.s.a.p. Pe categorii de clienți, o pondere semnificativă le-a revenit depozitelor atrase de la persoanele fizice (63% din totalul depozitelor în MDL atrase).

 

Totuși, obiectivul primordial al managementului băncii centrale în perioada pandemiei COVID-19, rămâne a fi buna funcționare a procesului de digitalizare pentru facilitarea serviciilor bancare și de plăți, care deservește astăzi economia.

 

Sectorul extern

Soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova, în trimestrul III 2021, a înregistrat un deficit de 400,38 mil. USD. Raportat la PIB, contul curent a constituit 10,2% (față de 9,5% în perioada similară a anului 2020). Soldul balanței comerțului exterior cu servicii a totalizat 136,33 mil. USD, fiind în creștere față de trimestrul III 2020, cu 18,6%. 

Contul de capital, comparativ cu trimestrul III a. 2020. a crescut cu 4,8% și a înregistrat un deficit de 26,63 mil. USD. Contul financiar al balanței de plăți în trimestrul III 2021, a înregistrat intrări nete de capital în valoare de 368,99 mil. USD, ca urmare a diminuării nete a activelor financiare ale rezidenților cu 28,28 mil. USD, precum și a majorării nete a angajamentelor rezidenților față de nerezidenți, în sumă de 340,71 mil. USD.

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, a constituit  5692,27 mil. USD, soldul net debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2020 cu 4,9%. Raportată la PIB, poziția investiţională internaţională a constituit  43,4%. Volumul transferurilor băneşti din străinătate în Republica Moldova prin intermediul băncilor în favoarea persoanelor fizice, în trimestrul III a. 2021 a constituit 406,68 mil. USD, fiind în descreștere cu 4,1% față de perioada similară a anului precedent.

Valoarea comerţului exterior cu bunuri în perioada ianuarie-septembrie a anului 2021, a înregistrat o creștere cu circa 29% faţă de perioada similară a anului precedent. Astfel volumul comerțului extern de bunuri în această perioadă a constituit 7176 mil. USD,  înregistrând creștere atât la exporturi cu circa 21,2%, cât și la importuri cu 32,4%.

Deficitul balanței comerciale a constituit o valoare de valoare de 2969,4 mil. USD,  sau cu  41,8% mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2020.  Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-septembrie 2021, a fost de 41,5%.

Mediul de afaceri

Numărul întreprinderilor înregistrate în T II al anului 2021 a marcat o creștere semnificativă de 60,9% comparativ cu anul precedent. Astfel, potrivit datelor Agenției Serviciilor Publice, în Registrul de stat în T II 2021, au fost înregistrate 1730 întreprinderi noi.

În al II-lea trimestru al anului curent, numărul întreprinderilor radiate s-a diminuat semnificativ față de perioada similară a anului precedent. Astfel, din Registrul de stat în T II 2021 au fost radiate 1373 de întreprinderi, cu -46,8% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

 

Sectorul social

Situaţia demografică. În T III din anul 2021 numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 19593 pers., fiind în scădere cu 2433 copii sau cu 11,0% comparativ cu T III din anul precedent, rata natalităţii a fost de 10,0 născuţi-vii la 1000 locuitori, fiind în scădere cu 1,2 p.p. f.p.s.a.p. Numărul de decedaţi a constituit 32493 pers., înregistrând o creștere de 4194 pers. sau 14,8% f.p.s.a.p., iar rata mortalităţii a ajuns la 16,6 decedaţi la 1000 locuitori, în creștere cu 2,2 p.p. f.p.s.a.p. Numărul căsătoriilor total pe ţară în T III din anul 2021 a constituit 16134, majorându-se cu 4866 sau cu 43,2% f.p.s.a.p., iar rata nupţialităţii a constituit 8,3 căsătorii la 1000 locuitori, cu 2,6 p.p. mai mult f.p.s.a.p. Indicatorul în cazul numărului divorțurilor din țară a constituit 7326, fiind în creștere cu 1254 sau cu 20,7% f.p.s.a.p. Rata divorţialităţii a constituit 3,8 divorţuri la 1000 locuitori, cu 0,7 p.p. mai mult f.p.s.a.p.

Piaţa forţei de muncă. În T III din anul 2021, forța de muncă, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 908,3 mii pers., în creștere cu 1,6% f.p.s.a.p. Totodată, rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a fost de 42,8%, ceea ce este cu 1,3 p.p. mai mult f.p.s.a.p. Populaţia ocupată în T III din anul 2021 a fost de 885,7 mii pers, mai mult cu 2,6% f.p.s.a.p. Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a constituit 41,8%, peste nivelul T III din 2020 (40,1%). Numărul şomerilor, definit conform BIM, în T III din anul 2021 a constituit 22,6 mii pers., micșorându-se f.p.s.a.p. cu 7,6 mii persoane sau cu 25,2%. Rata şomajului (LU1) la nivelul ţării în T III din anul 2021 a fost de 2,5%, mai mică cu 0,9 p.p. f.p.s.a.p. Populaţia în afara forței de muncă din ţară (de 15 ani şi peste) în T III din anul 2021 a fost de 1212,4 mii persoane, în scădere cu 3,6% f.p.s.a.p., constituind 57,2% din populația din aceeași grupă de vârstă, mai puțin cu 1,3 p.p. f.p.s.a.p. În T III din anul 2021 grupul NEET a avut o pondere de 16,0% din populaţia din grupa de vârstă de 15-24 ani, 26,0% - în cazul celor cu vârsta de 15-29 ani și 29,4% - la cei cu vârsta de 15-34 ani.

 

Remunerarea muncii. În T III 2021, câştigul salarial nominal mediu lunar brut în țară a fost în mărime de 9175,7 MDL, majorându-se în termeni nominali cu 13,6% f.p.s.a.p., iar în valoare reală a crescut cu 8,3% (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum). În sectorul bugetar salariul mediu lunar în T III 2021 a fost în mărime de 7661,0 MDL, în creștere cu 8,9% f.p.s.a.p., iar în sectorul real – 9709,6 MDL, mai mult cu 14,9% f.p.s.a.p. În T III 2021 în toate activitățile economice s-au înregistrat f.p.s.a.p. creșteri ale salariului mediu brut lunar. Creșteri mai puternice au avut loc în: Sănătate și asistență socială (+24,4%); Informații și comunicații (+19,8%); Activități financiare și de asigurări (+18,3%). Cele mai mari câștiguri salariale medii brute lunare au fost înregistrate în: Informații și comunicații (21703,6 MDL - de 2,4 ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Activități financiare și de asigurări (16684,9 MDL - de 1,8 ori mai mare decât salariul mediu pe economie); Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (14689,4 MDL - de 1,6 ori mai mare decât salariul mediu pe economie). 

 

Protecţia socială a populaţiei. Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, numărul pensionarilor aflaţi la evidenţa organelor de protecţie socială la 1 octombrie 2021 a constituit 679,5 mii pers. (din care 64,5% femei) sau cu 10,7 mii pers. mai puțin comparativ cu 1 octombrie 2020. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 octombrie 2021 a constituit 2284,37 MDL, fiind în creştere cu 11,4% faţă de 1 octombrie 2020.