Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (2021, nr.44)

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (2021, nr.44)
Vizualizări: 1129 / Publicat: 19-04-2022, 08:56 /
Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (2021, nr.44)

Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (2021, nr.44)

 

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (2021, nr. 44). 

Conținutul acesteia poate fi descărcat accesând link-ul: met_44.pdf [3.37 Mb] (copieri: 274)


REZUMATUL EDIŢIEI

Producția

Produsul intern brut al Republicii Moldova, conform datelor operative pentru anul 2021, a constituit 241 870,5 mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând, astfel, o creștere în termeni reali cu 13,9% față de anul 2020. Tendința de creștere a valorilor produsului intern brut a fost păstrată pe toate cele patru trimestre ale anului 2021.

Producția industrială în anul 2021 a înregistrat o creștere cu 12,1% față de anul 2020, care la rândul său, comparativ cu 2019 a avut o diminuare cu 5,5%. Rezultatul dat se datorează industriei extractive care a înregistrat o creștere cu 11,9%, industriei prelucrătoare ce avut o creștere cu  11,4%  și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu o majorare de 16,1% f.p.s.a.p.

Producția globală agricolă a Republicii Moldova a însumat 46 069 mil. MDL (în prețuri curente) a producției globale agricole ce prezintă o creștere cu 49,9% (în prețuri comparabile) comparativ cu anul 2020, care la rândul său comparativ cu anul 2019 a avut o diminuare a rezultatelor cu 27,2%. Rezultatul dat se datorează sporirii producției vegetale cu 75,5% f.p.s.a.p. atingând astfel o cotă de 81% din totalul producției globale agricole. Însă, în același timp, producția animalieră s-a diminuat cu 7,0% f.p.s.a.p. și a dus la influența negativă a producției agricole globale cu -2,2%.

Investițiile în activele imobilizate în anul 2021 au atins cifra de 29 628,0 mil. MDL, ce prezintă o valoare net superioară față de anul 2020 cu 4,8%.  Rezultatul pozitiv în marea sa parte se datorează investițiilor în imobilizările corporale, care constituind 97,8% din totalul investițiilor în active imobilizate în perioada respectivă au crescut cu 4,5% f.p.s.a.p. De asemenea, și imobilizările necorporale în perioada dată au înregistrat o creștere împunătoare cu 20,2%, atingând o cotă de 2,2% din totalul investițiilor în active imobilizate.

În anul 2021, volumul mărfurilor transportate pe toate tipurile de transport a atins cifra de 19,7 mil. tone. Acest volum este net superior celui din perioada similară a anului precedent cu 19,2%. De asemenea și parcursul mărfurilor transportate pe toate tipurile de transport a crescut cu 14,8% f.p.s.a.p., astfel însumând 5321,1 mil. tone-km.

În anul 2021, turiștii și excursioniștii care au profitat de serviciile acordate de agențiile de turism și a turoperatorilor au atins cifra de 320,9 mii, sau altfel spus, o cifră cu 2,6 ori mai mult comparativ cu anul precedent.

 

Preţuri şi rate de schimb

Rata medie anuală a inflației pentru anul 2021 s-a plasat în limitele  coridorului de variație a țintei stipulate în Strategia politicii monetare pe termen mediu și a constituit 5,1%. În aceeași perioadă, pentru componentele IPC s-au înregistrat următoarele majorări: produse alimentare – 7%, produse nealimentare – 6%, servicii – 1,3% f.p.s.a.p.

Ritmul anual de creștere al inflaţiei de bază în perioada ianuarie – decembrie 2021 a fost de 4,2% f.p.s.a.p., avansând faţă de nivelul atins pentru aceeași perioadă a anului 2020 cu 1,2 p.p. În trimestrul IV al anului 2021 indicele inflației de bază a fost de 7,53% f.p.s.a.p., cu 5,6 p.p. peste nivelul atins în aceeași perioadă a anului precedent.

În perioada ianuarie – decembrie, 2021 evoluția ratelor de schimb ale monedei naționale au fost marcate de oscilații, traiectoria ascendentă fiind inversată temporar pe parcursul anului. Pe parcursul anului, față de anul precedent, leul s-a depreciat în raport cu dolarul SUA cu 2,3% în termeni nominali și cu 0,5% în termeni reali; față de moneda euro, acesta s-a depreciat cu 6,1% în termeni nominali și s-a apreciat cu 2,1% în termeni reali, în condițiile în care valoarea monedei americane a crescut în raport cu euro.


Politica monetară

La sfârșitul anului BNM a intervenit activ pentru înăsprirea condițiilor monetare și comprimarea volumului de împrumuturi bancare prin majorarea treptată a ratei dobânzii de politică monetară și îngustarea a coridorului simetric format de ratele dobânzilor la facilitățile permanente. În trimestrul IV 2021, BNM a hotărât majorarea în două etape a ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5%, de la 4,65% pentru păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară.

Rata rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, precum  și rata rezervelor obligatorii de la mijloacele atrase în valute convertibile au fost menținute la nivelurile în vigoare, 26% și 30% corespunzător.

Anul 2021 a fost marcat de trenduri opuse în evoluția masei monetare, prima jumătate a anului aceasta a fost în creștere inversând-și trendul la mijloc de an, odată cu înăsprirea de către BNM a condițiilor de politică monetară.   Astfel, și în trimestrul IV, 2021 rata de creștere a masei monetare își prelungește trendul pronunțat descrescător înregistrând un nivel de 11,3%, cu 8,4 p.p. inferior celui înregistrat în p.s.a.p.


Finanţele publice

În anul 2021, veniturile bugetului public național au înregistrat creșteri cu 23,5% mai mult decât veniturile acumulate în aceeași perioadă a anului 2020. Iar, partea de cheltuieli a bugetului public național în anul 2021 s-a realizat în sumă de 82013,6 mil. MDL, fiind în creștere cu 12% comparativ cu perioada similara a anului 2020. Totodată, cheltuielile realizate din BPN în anul 2021, au sporit cu ritmuri inferioare veniturilor încasărilor susținute preponderent de ponderea cheltuielilor sociale - în jur de 71% (mai mult cu 2,4 p.p. f.p.s.a.p.) din valoarea totală a cheltuielilor publice realizate în perioada dată. Executarea bugetului public național în anul 2021 a fost înregistrat un deficit în mărime de 4640,5 mil. MDL, în scădere cu 56% comparativ cu perioada similară a anului precedent. În anul 2021, se atestă o scădere a datoriei sectorului public în PIB (33,8%) cu 2,6 p.p, f.p.s.a.p, sau cu o majorare cu 6,3 p.p. față de finele anului 2019. Ponderea datoriei de stat la valoarea nominală în PIB, a constituit 32,1% din PIB, înregistrând o diminuare cu 1,9 p.p. în raport cu situația de la sfârșitul anului 2020.  


Sectorul bancar 

În pofida efectelor crizei pandemice, sectorul bancar a înregistrat evoluții pozitive în anul 2021, rămânând stabil, cu suficiente lichidități și bine capitalizat. Sistemul înregistrează o creștere a portofoliului de credite cu 23,5% în decembrie 2021, f.p.s.a.p. și soldul depozitelor noi atrase atât în monedă națională cât şi în valută străină au crescut cu 20% la 31.12.2021, f.p.s.a.p. Respectiv, volumul creditelor noi acordate la finele luni decembrie 2021 a crescut cu 41,3% mai mult f.p.s.a.p. Rata medie a depozitelor și creditelor noi acordate în monedă națională și valută a crescut, în decembrie 2021. Astfel, menținerea dinamici în jurul nivelului de 8,8% a creditelor acordate, iar rata depozitelor în monedă națională în jur de 4,13%. Cele mai multe credite au fost acordate pentru procurarea și construcția imobilului în creștere cu 45% f.p.s.a.p., urmate de creditele de consum înregistrând o creștere de 40,1% f.p.s.a.p. Astfel, persoanele fizice în anul 2021 au contractat credite noi în volum de 1,3 miliarde MDL sau cu 53% mai mult față de anul 2020. Scopul politicii BNM este de a tempera procesul de îndatorare a persoanelor fizice prin majorarea ratei de bază în combinație cu majorarea normei rezervelor obligatorii care sunt orientate spre diminuarea ritmurilor de creștere a creditelor de consum, care au un impact puternic pro inflaționist și totodată pune presiuni asupra deficitului contului curent al balanței de plăți, balanței comerciale și cursului de schimb.


Sectorul extern

Deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova, în anul 2021, comparativ cu cel din 2020, s-a majorat, atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit 1590,13 mil. USD fiind în creștere cu 78,2%.  Raportat la PIB, contul curent a constituit 11,6%. Contul de capital a înregistrat un deficit de 50,96 mil. USD, care s-a micșorat cu 22,4% față de anul 2020. Raportat la PIB contul de capital a constituit 0,4%. Contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 1602,58 mil. USD, ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 1147,14 mil. USD generate de tranzacţiile efective, precum și a scăderii nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 455,44 mil. USD

Poziția investiţională internaţională a Republicii Moldova, la 31.12.2021, a constituit  5660,97 mil. USD soldul net debitor aprofundându-se față de sfârşitul anului 2020 cu 4,3%. Raportat la PIB poziția investițională internațională a constituit 41,4%.

Volumul transferurilor băneşti din străinătate în Republica Moldova prin intermediul băncilor în favoarea persoanelor fizice, în anul 2021 a fost în creșțtere cu 8,4%, comparativ cu anul 2020, astfel volumul transferurilor bănești a constituind  11611,8 mil. USD.

Valoarea comerțului exterior cu bunuri în anul 2021 a constituit 10321 mil. USD, înregistrând o creștere de 30,9% față de anul 2020. Creșteri au înregistarat atât a exporturile cu 677,3 mil. USD, (sau cu 27,5%), cât și a importurile cu 1760,6 mil. USD, (sau cu 32,5%). Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri au determinat acumularea a  unui deficit al balanței comerciale în valoare de 4032,2 mil. USD, fiind cu 36,7% (sau cu 1083,3 mil. USD) mai mult comparativ cu anul 2020.  Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi,  a fost de 43,8%, fiind în scădere cu 1,8 p.p. comparativ cu anul 2020.


Mediul de afaceri

Numărul întreprinderilor înregistrate în anul 2021 a marcat o creștere semnificativă de 15,9% comparativ cu anul precedent. Astfel, potrivit datelor Agenției Serviciilor Publice, în Registrul de stat în anul 2021, au fost înregistrate 6834 întreprinderi noi.

Spre deosebire de anii precedenți, în anul 2021 numărul întreprinderilor radiate a marcat o descreștere semnificativă. Astfel, în anul 2021, numărul întreprinderilor radiate a constituit 6603 de unităţi sau cu 44,6% în descreștere față de anul 2020.


Sectorul social

Situaţia demografică. În anul 2021 numărul născuţilor-vii total pe ţară a constituit 28924 pers., fiind în scădere cu 1910 copii sau cu 6,2% comparativ cu anul precedent, rata natalităţii a fost de 11,0 născuţi-vii la 1000 locuitori, fiind în scădere cu 1,8 p.p. f.a.p. Numărul de decedaţi a constituit 45386 pers., înregistrând o creștere de 4670 pers. sau cu 11,5% f.a.p., iar rata mortalităţii a ajuns la 17,3 decedaţi la 1000 locuitori, în creștere cu 1,8 p.p. f.a.p.

Piaţa forţei de muncă. În anul 2021, forța de muncă, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 871,6 mii pers., în creștere cu 0,5% f.a.p. Totodată, rata de participare la forța de muncă a populaţiei de 15 ani și peste a fost de 41,1%, ceea ce este cu 0,8 p.p. mai mult f.a.p. Populaţia ocupată în anul 2021 a fost de 843,4 mii pers, mai mult cu 1,1% f.a.p.

Remunerarea muncii. În trimestrul IV din anul 2021 câştigul salarial nominal mediu lunar brut în țară  a fost în mărime de 9767,6 MDL, majorându-se în termeni nominali cu 10,2% f.p.s.a.p., iar în valoare reală a scăzut cu 1,3% (cu ajustarea la indicele prețurilor de consum). În anul 2021 câştigul salarial nominal mediu lunar brut în țară a fost de 9115,9 MDL, mai mult cu 12,4% în raport cu anul 2020. Veniturile disponibile ale populaţiei pe o lună în medie la o persoană în anul 2021 au fost în medie la o persoană pe lună în mărime de 3510,1 MDL, majorându-se cu 13,4% față de anul precedent, iar în termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) s-au majorat cu 7,8%. Cheltuielile de consum lunare ale populaţiei în medie pe o persoană în anul 2021 au fost de 3039,5 MDL, majorându-se cu 8,9% față de anul precedent. În termeni reali (ajustând la indicii preţurilor de consum), cheltuielile populaţiei s-au redus în medie cu 3,6% față de anul precedent.