Pagina principală » Noutăți și evenimente » Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică
Vizualizări: 14409 / Publicat: 26-10-2012, 10:41 /

 

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

 

În data de 25 octombrie 2012, în Sala de Conferinţe din incinta Hotelului Codru a avut loc lansarea celui de-al şaselea număr al publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei”.

Evenimentul a fost deschis de către dl. Alexandru Stratan, directorul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică.  În cuvântul său de salut, a fost enunţată tematica evenimentului şi au fost prezentaţi invitaţii, printre care s-au enumerat: Dl Valeriu Lazăr, Viceprim-ministru, ministru al economiei, Dl m.c. Ion Tighineanu, Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Dl Tokhir Mirzoev, Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Moldova, reprezentanţi ai PNUD, Băncii Mondiale în Moldova, precum şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale (USAID, USAID BRITE, Fundaţia Est-Europeană, UNICEF), misiuni diplomatice în Republica Moldova (Ambasada Suediei, Ambasada Ungariei, Ambasada Germaniei, Ambasada Republicii Cehe), mediul academic şi de stat (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, CNAA, Ministerul Transporturilor, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţia pentru eficienţă energetică, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul muncii, protecţiei sociale şi familiei), bănci comerciale (Banca Comercială Română, Moldova Agroindbank, Victoriabank), întreprinzători, reprezentanţi ai universităţilor (Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Stat de Relatii Internationale, Universitatea Slavonă) şi societatea civilă.

 

Viceprim-ministru, ministru al economiei Dl Valeriu Lazăr a menţionat că TEM reprezintă o sursă de informaţie utilă, de încredere, ce consolidează capacităţile analitice şi oferă o platformă veritabilă de comunicare vizavi de problemele economice stringente din ţară. Cât priveşte situaţia economică, Dl Lazăr a evidenţiat faptul că în contextul economic regional, întregul mix de politici economice şi bugetar-fiscale trebuie subordonat obiectivului de creştere economică. De asemenea, în cadrul evenimentului respectiv, Dl Lazăr a prezentat prognozele actualizate ale Ministerului Economiei privind creşterea economică în anul curent şi în perioada 2013-2015. Astfel, creşterea economică prognozată pentru anul 2012 este de 1 %, în timp ce pentru anul 2013 este prevăzută o creştere a Produsului Intern Brut de 3,5%.

La rândul său, m.c. Ion Tighineanu, vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a menţionat că Academia de Ştiinţe a Moldovei susţine iniţiativa Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică în realizarea acestui proiect. Necesitatea MET-ului se exprimă prin posibilitatea asigurării accesul la informaţie peste hotare, astfel Academia de Ştiinţe va fi capabilă de a atrage mai multe proiecte europene şi internaţionale, dat fiind faptul că din acest an a intrat în vigoare Memorandumul de Înţelegere între Comunităţile Europene şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7), ceea ce va favoriza şi mai mult elaborarea unor cercetări complete în comun cu statele spaţiul European.

Cel de-al şaselea număr al publicaţiei “Tendinţe în Economia Moldovei”, relevă că în prima jumătate a anului 2012, per ansamblu, economia naţională şi-a temperat considerabil avansul său, reuşind să înregistreze o uşoară creştere de doar 0,8%. Această evoluţie este una normală în contextul agravării situaţiei economice la nivel mondial. Republica Moldova, fiind integrată în fluxuri economice internaţionale, nu poate evita efectele crizei financiare din UE. 

 

Publicaţia conţine o analiză comprehensivă a economiei Republicii Moldova, inclusiv a diferitor sectoare, precum finanţele publice, politica monetară, sectorul bancar, comerţul extern, mediul de afaceri şi piaţa forţei de muncă. În notele de politici sunt prezentate aspecte ce ţin de evaluarea riscurilor Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv dintre Moldova şi UE - studiu ce se axează pe analiza diferitor aspecte multidimensionale ale acestui Acord. Alte două note de politici fac referire la compararea producţiei economice înainte şi după începutul tranziţiei, precum şi la instituţiile, dezvoltarea şi reforma în sistemul de justiţie al Moldovei.  

Prognozele prezentate de către cercetătorii IEFS pentru anul 2012 sunt mai pesimiste comparativ cu ultimul exerciţiu de prognozare. Situaţia datoriilor zonei Euro are efecte negative directe asupra transferurilor din străinătate şi exporturilor. Aprofundarea crizei din zona Euro va afecta şi ţările CSI.  Moldova ar putea fi afectată negativ din ambele direcţii, iar ca rezultat, zona CSI îşi va pierde rolul său de amortizator al şocurilor provenite din UE.  Cel mai probabil, pentru anul 2012, va fi înregistrată o creştere marginală a PIB-ului.

Fiind elaborată de Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), publicaţia presupune informarea publicului local şi străin cu privire la tendinţele de dezvoltare din Moldova, înaintarea şi dezbaterea politicilor şi reformelor. Publicaţia “Tendinţe în Economia Moldovei” (TEM) a fost susţinută de Delegaţia UE în Moldova şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), care oferă sprijin publicaţiei prin intermediul proiectului UE Misiunea Uniunii Europene pentru Consiliere în Politici Publice.

În prezent, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), cu sprijinul Misiunii Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova, implementează această iniţiativă în scopul extinderii accesului la informaţia despre economia Republicii Moldova atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

 

Ca rezultat al prezentării publicaţiei şi a notelor de politici de către Dl. Alexandru Stratan, director al IEFS, Dl Marcel Chistruga, dr., Dl Alexandru Fală  şi Dl Andrea Capussela, au urmat un şir de întrebări şi comentarii. În cadrul discuţiilor a fost reiterată ideea privind actualitatea şi necesitatea materialelor ancorate în MET, precum şi aportul informaţional consistent al publicaţiei, accesibil atât pentru structurile statale cât şi pentru mediul de afaceri din ţară şi peste hotarele ei.

 

Download RO: met-6-machetat-ro_print.pdf [11.69 Mb] (copieri: 3838)

Download EN: met_6_machetat-en_print.pdf [8.36 Mb] (copieri: 3923)

 

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a lansat ediţia a şasea a publicaţiei trimestriale de analiză economică