Pagina principală » Noutăți și evenimente » O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"

O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 8832 / Publicat: 12-02-2016, 08:06 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat ediţia a nouăsprezecea a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei". 

Conținutul acesteia poate fi downloadat accesând link-ul:

Varianta română a publicației: met_19_ro_site.pdf [4.93 Mb] (copieri: 1605)

Varianta engleză a publicației: met_19_en_site.pdf [4.73 Mb] (copieri: 1908)


REZUMATUL EDIŢIEI:

Datele statistice anuale privind evoluția mai multor indicatori economici încă nu au fost făcute publice. Totodată, evoluțiile trimestrului trei al anului 2015 și de la începutul celui de al patrulea trimestru indică o înrăutățire a situației economice.

Creşterea economică - În primele nouă luni ale anului 2015, produsul intern brut al economiei naţionale a marcat o creștere (în termeni reali) de doar 0,5% față de perioada respectivă a anului precedent. Determinant în sensul dat a influențat evoluțiile din trimestrul trei, în care economia a marcat un declin de -3,7% f.p.s.a.p. Ritmul modest înregistrat de principalul agregat macroeconomic din perioada analizată a fost condiţionat de efectul cumulativ al unui an agricol nefavorabil, criza din sistemul bancar, criza politică, precum şi de repercusiunile economice ale crizei din regiunea estică (Ucraina, Rusia).

Consumul final al gospodăriilor populației și formarea brută de capital este în scădere. Unicul component cu efect de creștere asupra PIB-ului în această perioadă, pe categorii de cheltuieli, a fost  exportul net de bunuri și servicii. Totodată, începând cu trimestrul trei se atestă o diminuare accentuată a volumului exportului.

Sectorul extern – În trimestrul trei al anului 2015 principalele componente ale contului curent au urmat tendința atestată în prima jumătate a anului. Soldul negativ al balanței cu bunuri s-a diminuat pe fundalul unei scăderi mai accelerate a valorii importurilor comparativ cu exporturile. Evoluții similare au avut loc și în cazul comerțului exterior cu servicii, totodată, față de T3 2014, soldul balanței cu servicii a reflectat valori pozitive. Remitențele de peste hotare și-au continuat tendința puternic descendentă. 

Preţuri, rate de schimb şi politica monetară – Contractarea principalelor influxuri de valută străină în țară este un factor ce influențează negativ situația pe piața valutară. În trimestrul III, 2015 cursul mediu nominal de schimb faţă de principalele valute de referinţă a fost de 19,4 MDL/USD şi 21,6 MDL/EUR, depreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 38,1% faţă de dolarul SUA şi cu 15,8% faţă de moneda unică europeană. Astfel, în perioada ianuarie–septembrie, 2015 deprecierea leului față de valutele date a constituit 35,8% și, corespunzător 11,8%.

Ca urmare volatilității cursului valutar de schimb, în trimestrul III, 2015 rata anuală a inflaţiei, pentru prima dată în ultimii şapte ani, a urcat din nou pe palierul de două cifre şi a constituit 11,1%, depăşind cu 4,6 p.p. limita superioară a ţintei stabilite de BNM şi cu 6 p.p. nivelul consemnat în perioada similară a anului precedent.

În scopul acomodării economiei la prognozele nefavorabile ale inflaţiei, în primele nouă luni ale anului 2015, BNM a promovat o politică monetară de austeritate. În trimestrul III, 2015, BNM a operat două ajustări crescătoare consecutive ale ratei dobânzii de politică monetară menite să contracareze presiunile inflaţioniste. La fel, în această perioadă, BNM a operat trei majorări consecutive ale ratei rezervelor din mijloacele atrase în MDL şi în valută neconvertibilă, în luna octombrie fiind atins nivelul maxim istoric.

Sectorul bancar -  Majorarea ratei de bază în primele nouă luni ale anului 2015, a generat scumpirea creditelor bancare, influențând activitatea de creditare a băncilor pe fundalul  volatilității înalte a cursului de schimb, dar și a încrederii generale joase a populației în întregul sector bancar. Aceste evoluții, la rândul lor lăsa o amprentă negativă asupra activității mediului de afaceri, dar și a sectorului bancar. Totodată băncile comerciale în primele nouă luni ale anului 2015, cu excepţia BC „BANCA SOCIALĂ” S.A., Banca de Economii S.A. și BC ”UNIBANK” SA. au rămas lichide şi suficient de capitalizate.

Mediul de afaceri – Mediul de afaceri, însă indică semne de fragilitate, iar unul din indicatorii ce vorbesc despre acest fapt este reducerea numărului de întreprinderi net create în primele 9 luni ale anului, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Astfel, numărul întreprinderilor înregistrate  a marcat o diminuare semnificativă de 7,3%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, în timp ce din Registrul de stat s-au radiat 2812 de unităţi sau cu 37,9% mai mult f.p.s.a.p.

Finanțele publice - În nouă luni ale anului 2015, veniturile acumulate în BPN au însumat 31822,5 mil. MDL, cu 494,6 mil. MDL sau cu 1,5% mai puţin decât valoarea planificată pentru această perioadă. În comparație cu perioada similară a anului 2014, încasările au înregistrat o creştere nominală de 4,5%, ceea ce reprezintă aproximativ 1368,5 mil. MDL. În termeni reali, însă, pe fundalul presiunilor inflaționiste înalte atestate de la începutul anului (IPC constituind 8,4% în ianuarie-septembrie) evoluția veniturilor publice a fost una negativă. 

Remunerarea muncii populațieiCreșterea nivelului inflației în anul 2015, având reflecții negative asupra salariilor și, corespunzător a veniturilor reale ale populației diminuează capacitatea de consum a acesteia. Câştigul salarial nominal mediu lunar în perioada ianuarie-septembrie a constituit 4548,3 MDL, înregistrând o creştere nominală de 12% f.p.s.a.p. Totodată, evoluțiile lunare indică o temperare a ritmurilor de creştere a salariului mediu lunar și, chiar o scădere a acestora în termeni reali în lunile august și septembrie.