Pagina principală » Noutăți și evenimente » O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"

O nouă ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei"
Vizualizări: 7026 / Publicat: 9-08-2016, 06:19 /

Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a lansat o nouă ediţie a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei".

Conținutul acesteia în limba română poate fi descărcat accesând link-ul: met_21_ro_site.pdf [4.51 Mb] (copieri: 1975)

Varianta în limba engleză a publicației: met_21_en_site.pdf [5.87 Mb] (copieri: 1149)


REZUMATUL EDIŢIEI:

Producţia. În trimestrul I al anul 2016, produsul intern brut (27097,4 mil lei) marchează sporuri pozitive în încercarea de a se relansa pe traiectoria de creştere după două trimestre de regres în 2015, atingând un spor modest de 0,8% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Creştere a fost imprimată de sectorul real economiei și de comerț (agriculturii, industriei, comerțului, impozitelor indirecte și serviciilor financiare indirect măsurate),  în timp ce activitățile financiare și cele finanţate de buget suferă scăderi. Acest lucru se explică prin politica fiscală agresivă pe care a adoptat-o statul în 2015 și pe care o continuă în 2016 în scopul acumulării veniturilor bugetare, guvernul restricționând esențial cheltuielile bugetare. Pe partea utilizărilor, investițiile, precum și exportul s-au diminuat. Așa cum de multe ori ne-a obișnuit, produsul intern brut s-a întâmplat ca și de această dată să crească din import și consum, diferența de dinamici între care a dus la sporirea stocurilor în economie. Per general, creşterea modestă a PIB-ului în primul trimestru este una duală, cu semne de creştere în sectorul real, dar în continuare cu mari probleme în activitatea investiţională şi export, care sunt forţe motrice pentru economia Moldovei.

Preţuri şi rate de schimb. În primele trei luni ale anului 2016 indicele preţurilor de consum a crescut cu 11%, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Principalul factor ce a cauzat majorarea prețurilor a fost deprecierea monedei naţionale faţă de principalele valute de referinţă după distorsiunea sistemului bancar naţional ce a avut loc la sfârşitul anului 2014. Inflația de bază și-a continuat trendul ascendent observată încă de la sfârșitul anului 2013, constituind pentru primele trei luni ale anului 2016 – 11,6%, cu 2,5 p.p peste nivelul atins în anul precedent. Din luna mai 2014 ritmurile anuale ale inflaţiei de bază s-au majorat mai rapid decât IPC. Această devansare se datorează scăderii presiunilor din partea preţurilor la produsele alimentare asupra IPC, care nu sunt luate în consideraţie la calcularea inflaţiei de bază. În trimestrul I al anului 2016 cursul nominal al monedei naţionale a fost de 22,1 MDL/EUR şi 20,1 MDL/USD, depreciindu-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 8,8% faţă de moneda unică europeană şi cu 11,4% faţă de dolarul SUA.  Drept consecinţă a deprecierii monedei naţionale a crescut şi cursul real al monedei naţionale. De la începutul anului 2016 – în trimestrul I cursul real al leul moldovenesc s-a depreciat faţă de USD cu 13,2% (comparativ cu perioada similară a anului trecut), iar faţă de Euro cu 3,3%. 

Politica monetară. În primele luni ale anului 2016, Banca Naţională a Moldovei a întreprins primii paşi de relaxare a politicii monetare promovate, după un an de înăsprire treptată a acesteia. În trimestrul I, 2016 ratele de politică monetară s-au redus ușor cu 0,5 p.p. faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul anului precedent.  La sfârșitul trimestrului I, 2016 rata de bază constituia 19%,  rata dobânzii la creditele overnight - 22% şi rata dobânzii la depozitele overnight - 16%. În lunile aprilie și mai rata de bază a scăzut până la 17% și 15% corespunzător. Tendința de reducere a masei monetare conturată în anul 2015 s-a menținut și în primul trimestru al anului 2016. Ritmul de creştere a masei monetare, în această perioadă,  înregistrează valori negative, fiind în descreştere faţă de valorile acestuia înregistrate în perioada similară a anului precedent. 

Sectorul bancar. Menţinerea unui grad însemnat de incertitudinea privind evoluţiile economice şi financiare din ultimii ani, reprezintă principala provocare la adresa stabilităţii financiare a sectorului bancar din Republica Moldova. Indicatorii prudenţiali ai sectorului bancar privind profitabilitate, lichiditate şi solvabilitate au continuat să se îmbunătăţească în I trimestru 2016, ceea ce arată că se creează tot mai mult spaţiu pentru reluarea sustenabilă a creditării în sectorul bancar. Totuşi, la capitolul portofoliul de credite brute acordate de către băncile comerciale, în I trimestru 2016 a înregistrat evoluţii negative (-10% f.p.s.a.p.), iar volumul creditelor noi acordate după un trend negativ s-a revigorat cu o creştere de 10,6% f.p.s.a.p. În mare parte această creştere a fost condiţionată de creditele acordate în valută străină (44% f.p.s.a.p.), iar creditele în monedă naţională noi au fost în scădere cu 9,3% f.p.s.a.p. Totuşi, tendinţa de scădere a creditelor acordate în valută naţională s-a transformat într-o îngrijorare majoră, reflectată de încetinirea activităţii economice, nivelul înalt de incertitudine cât şi riscul cursului de schimb valutar. Profitabilitatea băncilor comerciale a crescut cu 54% în I trimestru 2016 faţă de perioada similară a anului 2015. Această majorare se datorează principalei componente a activităţii operaţionale - veniturile din dobânzi cu 7% faţă de sfârșitul luni martie 2015, cunoscând o dinamică pozitivă. Priorităţile industriei bancare moldoveneşti vizează să asigure transparenţa structurii acţionarilor și angajarea în tranzacţii cu risc sporit. Cele mai mari bănci comerciale din Republica Moldova, rămân sub instituirea supraveghere specială încă pe un termen de 3 luni (BC „Moldindconbank” S.A., B.C. „VICTORIABANK” S.A. și BC „MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A.) la decizia BNM.  

Remunerarea muncii. Trendul general cu privire la remunerarea muncii pe parcursul trimestrului I al anului 2016 a avut o evoluţie neuniformă. Astfel, în ianuarie și februarie salariile au fost mai mari decât în martie, datorită premiului anual plătit (Hotărârea Guvernului Nr. 180 din 11.03.2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare; ultima modificare – Hotărârea Guvernului Nr. 770 din 23.09.2014). În martie în sectorul real, după scăderea din februarie salariul a început iarăși să crească, însă în sectorul bugetar el s-a micșorat. În comparație cu aceeași perioadă a anului precedent, în trimestrul I din 2016 indicii salariului real au fost nu doar mai mici, dar prezintă și o scădere a mărimii salariului real. Indicii salariului nominal în acest trimestru față de p.s.a.p. sunt puțin mai mici, însă arată o creștere a mărimii salariului nominal. Aceste diferențe sunt rezultatul presiunilor inflaționiste.

 Mediul de afaceri. În trimestrul I 2016, numărul întreprinderilor înregistrate de Camera Înregistrării de Stat s-a diminuat cu 1% f.p.s.a.p., continuând tendința de scădere înregistrată în primul trimestru al anilor 2010-2015 (excepție făcând trimestru I 2011 și I trimestru 2013, în care a fost înregistrată o creștere nesemnificativă). Astfel, potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat, în trimetru I 2016, în Registrul de stat, au fost trecute 1586 întreprinderi noi. Totodată, se atestă continuarea tendinței de creștere a numărului de întreprinderi radiate.  Astfel, în T I 2016, numărul întreprinderilor radiate a constituit 1209 unități sau cu 55,4% în creștere f.p.s.a.p. Per ansamblu, în anul 2015 numărul întreprinderilor radiate a marcat o tendință semnificativă de creștere, constituind 3905 unități sau cu 40,9% f.p.s.a.p.

Sectorul extern. Contul curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova s-a redus cu 26,5 % față de ianuarie-martie 2015, înregistrând un deficit de 104,67 mil. USD. Volumul transferurilor de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice efectuate prin băncile Republicii Moldova în primul trimestru al anului 2016 au continuat să scadă. Astfel confirmând tendinţa generală din ultimul an, înregistrând cel mai jos nivel după 9 ani. Reducerea transferurilor de mijloace băneşti este cauzată în special de fluctuaţiile cursului de schimb al valutelor originale faţă de dolarul SUA. Investiţiile străine directe în primul trimestru, 2016 au fost în creştere cu 2% faţă de trimestrul I 2015, însumând 3,580 mil. USD. Comerţul exterior în trimestrul I al anului 2016 a continuat să scadă şi a constituit 1306,6 mil. dolari SUA sau cu circa 158 mil. dolari SUA mai puţin faţă de p.s.a.p. (în anul 2015  a constituit 1464,3 mil. dolari SUA). Exporturile de bunuri continuă să scadă, pentru al doilea an consecutiv.  În trimestrul I a anului 2016, au fost exportate produse în valoare de 417,2 milioane dolari SUA. Importurile de mărfuri în trimestrul I au constituit 889,4 mil. dolari SUA, cu 8,9% mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului 2015. Balanţa comercială, în trimestrul I, 2016 a înregistrat un deficit în valoare de 472,2 mil. dolari SUA, cu 16,1 mil. dolari SUA (3%) mai mic faţă de perioada similară a anului precedent, datorită decalajului dintre evoluţia exporturilor şi a importurilor.