Pagina principală » Noutăți și evenimente » Mese rotunde » Masa rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de muncă”

Masa rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de muncă”
Vizualizări: 10492 / Publicat: 14-06-2011, 10:55 /


Ţinînd cont de faptul că, în Republica Moldova tinerii reprezintă un subiect pentru cercetare, datorită creşterii importanţei şi rolului acestora, dar şi faptului că ei reprezintă, la moment, cel mai numeros grup demografic, mai mult decât alte categorii demografice sunt afectaţi de şomaj şi au posibilităţi mai reduse de  a se integra pe piaţa muncii, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică pe lîngă AŞM şi ME la data de 9 iunie 2011 a organizazt o Masă rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de  muncă”.

Scopul mesei rotunde cu genericul Tinerii pe piaţa forţei de muncăa fost identificarea problemelor – cheie şi cauzelor cu care se confruntă tinerii pe piaţa forţei de muncă, precum şi propunerea soluţiilor şi recomandărilor de  realizare a lor.

Evenimentul a fost  destinat reprezentanţilor instituţiilor abilitate cu dreptul de evaluare şi monitorizare a politicilor în domeniu, grupurilor analitice, partenerilor sociali şi mediului ştiinţific.

La eveniment au participat reprezentanţii Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Tineretului şi Sportului; AŞM; Biroul Naţional de Statistică; Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Republica Moldova; SINDASP; Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; Centrului de Informare despre piaţa muncii, din cadrul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă mun. Chişinău, etc.

Pe parcursul desfăşurării mesei rotunde au fost prezentate rapoarte cu temele:

- Rolul şi semnificaţia problemei tinerilor  la etapa actuală;

- Impactul crizei economice asupra situaţiei tinerilor pe piaţa forţei de muncă în republica Moldova;

- Problemele sociale a tinerilor, soluţii şi propuneri de îmbunătăţire;

- Situaţia tinerilor cercetători ştiinţifici pînă la 35 ani în mun.Chişinău (studiu de caz).

 Pe parcurs s-au făcut discuţii şi dezbateri pe marginea Rapoartelor, şi mai apoi participanţii la masa rotundă s-au propus următoarele recomandări la temă:

  1. Sporirea gradului de ocupare a forţei de muncă tînără, prin atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii, în special,  în localităţile rurale şi după posibilitate, investiţii gratuite;
  2. Stimularea tinerilor plecaţi la muncă în străinătate pentru a reveni în ţară – creşterea salariilor prin perfecţionarea sistemului existent de salarizare, aplicarea diferitor forme noi de salarizare ţinînd cont de experienţa mondială, inclusiv europeană (sistem de beneficii, facilităţi pentru crearea de firme, formare/reformare profesională, facilităţi pentru familii);
  3. În programele de studii ale şcolilor medii şi a liceilor să fie întroduse obiecte ce ar oferi tinerilor posibilitatea de a obţine aptitudini profesionale muncitoreşti (tractorişti, lemnar,strungar, cusătorese, etc.);
  4. Extinderea prevederilor ce ţin de acordarea în primii 3 ani a unei locuinţe gratuite, plata unei indemnizaţii unioce în mărime de 30 mii lei, etc. asupra tuturor  categoriilor de absolvenţi, (conform legislaţiei în vigoare beneficiază doar absolvenţii instituţiilor superioare de învăţămînt finanţaţi din Bugetul de stat, medicii şi profesorii, mediul rural);
  5. Pentru a fi funcţională, de modificat legislaţia ce ţine de stimularea angajatorilor care angajază absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînz superior  indiferent de sursele de finanţare a studiilor; etc,.
  6. Extinderea formelor noi flexibile de ocupare a tineretului specifice economiei de piaţă, inclusiv sporirea  protecţiei tinerilor  în condiţiile relaţiilor de muncă.