Pagina principală » Noutăți și evenimente » Mese rotunde » Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENOR CU DIZABILITATI - UN POTENTIAL NEVALORIFICAT PENTRU ECONOMIA NATIONALA”

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENOR CU DIZABILITATI - UN POTENTIAL NEVALORIFICAT PENTRU ECONOMIA NATIONALA”
Vizualizări: 5276 / Publicat: 19-09-2018, 06:09 /

 

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENOR  CU DIZABILITATI - UN POTENTIAL NEVALORIFICAT PENTRU ECONOMIA NATIONALA”

 

La data de 14 septembrie 2018 Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) în comun cu Asociația antreprenorilor cu dizabilități din Republica Moldova ”Abilități europene fără limite”  a organizat  Masa rotundă cu genericul  Antreprenor   cu dizabilitati  -  un potential  nevalorificat pentru economia  nationalaÎn cadrul acestui eveniment au fost  puse în discuție unele teme importante și foarte sensibile: drepturile și posibilitățile persoanelor cu dezabilități, abilitarea economică a acestora, cu accent pe dezvoltarea antreprenoriatului și asigurarea activității pe cont propriu.

Rezoluție: rezolutie-masa-rotunda-2018.doc [75.5 Kb] (copieri: 831)

Prezentare: aculai_mas.rot_2018_final.pdf [661.79 Kb] (copieri: 775)
Prezentare: veverita-v_masarot_2018_final.pdf [344.45 Kb] (copieri: 761)

Masa Rotundă a fost organizată în vederea identificării particularităţilor activității antreprenoriale a persoanelor cu dizabilități, precum și a barierelor specifice, cu care se confruntă antreprenorii cu dizabilități la etapa înființării și dezvoltării afacerilor. În procesul discuțiilor, de asemenea, au fost abordate problemele privind integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități și necesitatea susținerii acestora, particularitățile еducației antreprenoriale a categoriei analizate de populație, barierele în calea implicării persoanelor cu dizabilități în afaceri, viziunile reprezentanților Guvernului pentru soluționarea problemelor abordate, obiectivele și acțiunile propuse  de susţinere şi dezvoltare a  potențialului antreprenorial al persoanelor cu dizabilități.

La eveniment au participat 45 de reprezentanţi ai mediului academic, comunităţii de afaceri, societății civile, organizaţiilor internaţionale, ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum și presei.

Moderatori ai evenimentului au fost: dl Alexandru Stratan, m.c. al AȘM, dr. hab., profesor, director INCE și dna Valentina Veveriţa, dr. în economie, cercetător ştiinţific coordonator INCE.                                                          

Evenimentul a fost deschis de către directorul INCE, dr.hab., prof.univ., dl Alexandru STRATAN, care a menționat că pe filiera cercetărilor în antreprenoriat și a micului business, INCE a avut un aport considerabil la argumentarea și elaborarea legislației și documentelor de politici în domeniu. Momentan, una din direcțiile abordate ține de domeniul susținerii antreprenorilor cu dizabilități, care reprezintă un potențial nevalorificat pentru economia țării.

În mesajul său de salut, dna Valentina Buliga, președinta Comisiei Parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie, a menționat că încă în anul 2010 s-a reușit să se ratifice Convenția persoanelor cu nevoi speciale, în baza căreia s-a elaborat Legea nr. 60 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, care face parte din topul celor mai bune legi din spațiul european la capitolul incluziune socială, respectarea drepturilor acestor persoane, responsabilitatea autorităților față de categoria persoanelor cu necesități speciale. Parlamentul țării va continua să lucreze la elaborarea legislației care vizează sprijinirea persoanelor cu dizabilități și integrarea acestora în societate.

În continuare, dna Dafina Gercheva, Coordonatoare Rezidentă a ONU și Reprezentantă Permanentă PNUD, a venit cu un mesaj de salut, menționând, că ONU încearcă să sprijine inițiativele Republicii Moldova în asigurarea drepturilor și libertăților democratice tuturor categoriilor de cetățeni, inclusiv persoanelor cu nevoi speciale. Și astăzi, Moldova are un cadru juridic / legislativ modern și bine dezvoltat. Din păcate implementarea acestui cadru întârzie. E nevoie de un mecanism de implementare și coordonare mai bună  între instituțiile responsabile atât pe orizontală, cât și pe verticală. Asigurarea unei promovări complete a drepturilor omului pentru persoanele cu necesități speciale este o sarcină ambițioasă care necesită un efort comun și coordonat.

În cadrul Mesei Rotunde, cercetătorii INCE au prezentat 2 rapoarte, având la bază rezultatele cercetărilor, desfășurate de către INCE în  a.2017 în  cadrul  proiectului  științific instituțional: "Perfecționarea  politicii  de  susținere  a  IMM-urilor  în Republica  Moldova:  îmbunătățirea  posibilităților  pentru  dezvoltarea   antreprenorilor  din  categoriile social-vulnerabile ale  populației". Astfel, dna Valentina Veverița, dr.  în economie, cercetător ştiinţific coordonator,  INCE a vorbit despre principalele rezultate și concluzii ale proiectului, confirmând necesitatea business integrării persoanelor cu dizabilități  și susținerii acestora, iar dna Elena Aculai, dr. habilitat în economie, conducătorul proiectului INCE a prezentat principalele concluzii și propuneri în cadrul cercetărilor efectuate.

Rezultatele și concluziile cercetărilor, în mare parte, se bazează pe chestionarea antreprenorilor și potențialilor antreprenori din rândul persoanelor cu  dizabilități,  organizată  de  Asociația Antreprenorilor  cu  Dizabilități  din  Republica   Moldova "Abilități  europene  fără  limite".

Dna Irina Revin, Președinta Asociației antreprenorilor cu dizabilități din Republica Moldova ”Abilități europene fără limite” a ținut o cuvântare privind problemele integrării economice și sociale a persoanelor cu dizabilități la etapa creării și dezvoltării afacerii lor și căile de soluționare ale acestora în viziunea antreprenorilor și comunităţii civile. În continuare, dna Aliona Lâsâi, prorector, Universitatea Moldo – Americană și Olga Șuleanschii, CEDA au abordat subiectul educației antreprenoriale pentru persoanele cu dizabilități.

În cadrul discuțiilor care au urmat, participanții - reprezentanți ai mai multor instituții (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Camera de Comerț, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Asociația antreprenorilor cu dizabilități din Republica Moldova ”Abilități europene fără limite”, etc. ) și-au expus părerea privind subiectele abordate. Dna Anastasia Oceretnîi, secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției sociale, a menționat că potrivit noii legi cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj, persoanele cu dizabilități vor primi consultanță, vor fi învățate cum să-și dezvolte un business plan, vor fi asistate în prima perioadă de inițiere a afacerii de către angajații Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. În continuare, dna Raisa Dogaru, directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a indicat că ANOFM-ul este instituția care implementează politicile stalului pe piața muncii, revenindu-i sarcina să lucreze cu mai multe categorii de persoane; însă există și angajatorul care are anumite cerințe față de valoarea profesională a viitorului angajat. În aceste condiții, ANOFM pune accent pe parteneriat, unde împreună cu diferite asociații, etc. tinde să instruiască persoane pentru a fi pregătite profesional și eligibile pe piața muncii. Domnul Cezar Ilias Ministerul Economiei și Infrastructurii, a susținut necesitatea de a acorda o atenție deosebită persoanelor cu dizabilități, menționând că unele dintre ideile discutate în cadrul Mesei Rotunde au început deja să fie realizate prin introducerea conceptului de antreprenoriat social.

La discuții au participat și dna Inesa Iordatii (Camera de Comerț și Industrie), dna Mincu Georgeta (ProDidactica), dna Hasan Natalia (Fundația ”Ecoul Cernobilului”), dna Afanas Olga (Asociația antreprenorilor cu dizabilități ”Abilități europene fără limite”).

Rezumând rezultatele activității, participanții Mesei Rotunde și-au exprimat opinia, că rezultatele, concluziile și propunerile, discutate în cadrul evenimentului, vor ajuta la identificarea mai obiectivă a particularităților antreprenorilor cu dizabilități și vor servi drept bază pentru argumentarea obiectivelor principale și măsurilor de susținere a acestora  - atât din partea statului, cât și a asociațiilor de afaceri, altor furnizori de servicii de afaceri.   

 

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENOR  CU DIZABILITATI - UN POTENTIAL NEVALORIFICAT PENTRU ECONOMIA NATIONALA”

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENOR  CU DIZABILITATI - UN POTENTIAL NEVALORIFICAT PENTRU ECONOMIA NATIONALA”

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENOR  CU DIZABILITATI - UN POTENTIAL NEVALORIFICAT PENTRU ECONOMIA NATIONALA”


 

Рarticipanții Mesei Rotunde au propus, de asemenea, de a transmite Ministerului Economiei si Infrastrucrurii Rezoluța Mesei rotunde cu propunerile formulate în cadrul discuțiilor pentru îmbunătățirea politicii de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.