ANUNŢ
Vizualizări: 6865 / Publicat: 18-10-2016, 09:23 /

La data de 21 octombrie 2016, începând cu orele 10:00, Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Economiei (INCE) (str. Ion Creangă, 45, bir. 209, et. II), va organiza Masa rotundă cu genericul „Politica de susținere a antreprenoriatului feminin – realități și perspective”. Masa rotundă este organizată în vederea dezbaterii problemelor privind dezvoltarea politicii de susţinere a antreprenoriatului feminin.

În cadrul evenimentului  vor fi prezentate рarticularităţile antreprenoriatului feminin, vor fi analizate barierele în calea implicării femeilor în afaceri, vor fi discutate necesitățile de susţinere a antreprenoriatului feminin din partea statului și principalele priorități, obiective și acțiuni, propuse pentru politica de susținere a acestuia.

Totodată, în cadrul Mesei Rotunde se preconizează semnarea unui Acord de colaborare permanentă cu un şir de Asociaţii obşteşti,  axate pe dezvoltarea iniţiativei femeilor în societate.

La eveniment vor participa reprezentanţi ai comunităţii de afaceri, societății civile, ai mediului academic, organizaţiilor internaţionale, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum și ai presei.

 

Sunt invitaţi toţi doritorii.