Pagina principală » Noutăți și evenimente » Mese rotunde » Masa rotundă cu genericul „Politica de susținere a antreprenoriatului feminin – realități și perspective”.

Masa rotundă cu genericul „Politica de susținere a antreprenoriatului feminin – realități și perspective”.
Vizualizări: 7587 / Publicat: 25-10-2016, 11:50 /


La data de 21 octombrie 2016, Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Economiei (INCE) a organizat Masa rotundă cu genericul „Politica de susținere a antreprenoriatului feminin – realități și perspective”.

La eveniment au participat 32 de persoane - reprezentanţi ai UN Women în Republica Moldova, Direcției generale dezvoltarea mediului de afaceri și investiții a Ministerului Economiei, Direcției Management Financiar a Primăriei mun. Chișinău, Direcției evenimente de afaceri a Camerei de Comerț și Industrie, ai ODIMM, ai Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, Asociației Antreprenorilor cu Dezabilități, Asociației Femeilor Manager, Clubului femeilor antreprenoare ”Artemida”, antreprenori, cercetători științifici ai INCE, reprezentanți ai presei.

Evenimentul a fost deschis cu un mesaj de salut de către directorul INCE dr.hab., prof., dl Alexandru STRATAN, care a menționat, că principalele idei și propuneri pentru politica  de  susținere a antreprenoriatului feminin au fost elaborate de către cercetătorii INCE în cadrul proiectului științific ”Revizuirea politicii și elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea Programului de stat cu privire la antreprenoriatul feminin” (Undertake a policy review and provide recommendations for the development of a State programme on Women’s Entrepreneurship), realizat la inițiativa și cu susținerea  financiară a UN Women.  Din partea reprezentanților UN WOMEN în Moldova a luat cuvântul Ulzisuren JANSRAN.

Moderator al evenimentului a fost dr. în economie, cercetător științific coordonator al INCE, Președinte al Asociaţiei Femeilor Manager din Republica Moldova dna Valentina VEVERIȚA.

La eveniment au fost prezentate 2 rapoarte:

-       ”Particularitățile antreprenoriatului feminin și necesitățile de susținere a acestuia din partea statului” (Raportor: dr. în economie, cercetător științific coordonator INCE Valentina VEVERIȚĂ);

-       ”Problemele depistate și obiectivele propuse pentru politica de susținere a antreprenoriatului feminin” (Raportor: dr.hab. în economie, cercetător științific principal INCE, Elena ACULAI). 

Prezentarea raportului dnei E.Aculai: prezentarea_masrot_ince_161021.pdf [853.12 Kb] (copieri: 533)

În cadrul discuțiilor participanții au analizat рarticularităţile antreprenoriatului feminin  și barierele în calea implicării femeilor în afaceri, au discutat necesitățile de susţinere a antreprenoriatului feminin din partea statului, precum și principalele priorități, obiective și acțiuni, propuse pentru politica de susținere a acestuia. În cadrul discuțiilor au fost, de asemenea, abordate și problemele generale ale dezvoltării antreprenoriatului în Moldova, în special, ce țin de cultura antreprenorială, de necesitatea de a menține patentele de întreprinzător în general şi de a schimba modul de reglementare a patentei pentru activitatea de comerţ, de importanța dezvoltării cercetărilor și instruirii antreprenorilor, de a acorda o atenție deosebită grupelor social-vulnerabile, etc.

La discuții au participat  doamnele: Eugenia Ciumac, reprezentantul Primăriei Chişinău, Ludmila Stihi, reprezentant al  ODIMM; Viorica Cerbușca,  doctorand ASEM; Afanas Olga, reprezentant al Asociației persoanelor cu dezabilităţi; Stalina Costeţchi, antreprenoare, preşedinta clubului femeilor de afaceri „Artemida” şi altele.

Totodată, în cadrul Mesei Rotunde a fost semnat un Acord de colaborare permanentă între INCE și  un şir de Asociaţii obşteşti, în scopul desfășurării Mesei Rotunde cu caracter permanent cu tema: ”Îmbunătățirea condițiilor  pentru dezvoltarea afacerilor și perfecționarea politicii de stat de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii”.

Rezumând rezultatele activității, participanții Mesei rotunde au recomandat INCE de a transmite Ministerului Economiei Planul de acțiuni privind dezvoltarea antreprenoriatului feminin, care poate servi drept bază pentru elaborarea de către Ministerul Economiei a Priorității a 7-a. «DEZVOLATAREA  ANTREPRENORIATULUI  FEMININ ÎN REPUBLICA  MOLDOVA» din Planul de acțiuni   pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012-2020.

Rezoluția Mesei Rotunde: rezolutie_mas-rot_ince-161021.pdf [123.15 Kb] (copieri: 480)