Pagina principală » Noutăți și evenimente » Mese rotunde » Masa rotundă „Perfecţionarea politicilor privind egalitatea de gen în sfera forţei de muncă”

Masa rotundă „Perfecţionarea politicilor privind egalitatea de gen în sfera forţei de muncă”
Vizualizări: 6706 / Publicat: 30-03-2017, 08:50 /

 

Masa rotundă „Perfecţionarea politicilor privind egalitatea de gen în sfera forţei de muncă”

 

La data de 28 martie 2017, în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice s-a desfăşurat masa-rotundă cu genericul: „Perfecționarea politicilor privind egalitatea de gen în sfera ocupării forței de muncă”.

Evenimentul a fost deschis de către Dl Alexandru Stratan, dr. hab., prof. univ, director al INCE şi moderat de către Doamna Olga Gagauz, dr. hab., conf. cercet., vice director al INCE, care a menţionat  că egalitatea gender este un subiect de o importanţă majoră, fiind strâns intercalată şi cu situaţia socio-demografică din Republica Moldova.

În cadrul mesei rotunde, a fost prezentată Analiza privind asigurarea egalităţii de gen în sfera ocupării forţei de muncă în Republica Moldova, axându-se pe importanța acesteia și măsurile necesare pentru îmbunătăţirea situaţiei în acest domeniu.

În prezentarea sa, dna Tatiana Colesnicova, dr., conf. cercetător din cadrul Institutului  Naţional de cercetări Economice a declarat că problema egalităţii de gen este actuală pe plan internaţional, fiind reflectată în mai multe acte internaţionale. Asigurarea egalității de gen, de facto, este unul dintre cele opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniumului (ONU). La nivel național, de asemenea, sunt adoptate diferite documente juridice şi programe pe această tematică. În același timp, perfecționarea politicilor pentru asigurarea egalităţii de gen, în special, în domeniul ocupării forței de muncă prezintă un interes semnificativ, deoarece: influenţează creşterea economică în ţară; multe din problemele de gen pe piața forței de muncă sunt dificil de identificat, ş.a. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate şi ratingurile comparative ale Republicii Moldova, precum și calcularea indicelui lui Duncan, care în toate țările dezvoltate este recunoscut ca indicator standard al segregării de gen pe piața forței de muncă (segregarea bărbați și femei pe tipuri de activități economice şi profesii/posturi). Pe baza analizei efectuate și indicii calculaţi au fost propuse măsuri pentru perfecţionarea politicilor în domeniul egalității de gen pe piața forței de muncă în Republica Moldova.

La rândul său, Dna Tatiana Gutium, lect. univ. ASEM, a făcut o incursiune despre proiectele şi publicaţiile pe această tematică care au fost desfăşurate în ultimii ani în RM. Totodată, ea a menţionat că “La nivel internațional și național tematica egalității de gen este actuală și importantă. Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, adoptată de Națiunile Unite, cuprinde 17 Obiective, al 5-lea obiectiv reprezintă egalitatea de gen. Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen este un instrument nou pentru Republica Moldova, care are drept scop asigurarea egalității de gen şi sunt luate în considerație în procesul de bugetare și alocarea resurselor publice”.

Masa rotundă a fost urmată de o discuție cu privire la politicile care ar contribui la îmbunătăţirea situaţiei privind egalitatea de gen în sfera ocupării forţei de muncă în ţară.

La eveniment au participat peste 30 de persoane (reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerului Educaţiei, ANOFM, organizaţiilor non-guvernamentale, mediului universitar naţional), şi reprezentanţi ai mass-media.

 

Masa rotundă „Perfecţionarea politicilor privind egalitatea de gen în sfera forţei de muncă”

Masa rotundă „Perfecţionarea politicilor privind egalitatea de gen în sfera forţei de muncă”

Masa rotundă „Perfecţionarea politicilor privind egalitatea de gen în sfera forţei de muncă”

Masa rotundă „Perfecţionarea politicilor privind egalitatea de gen în sfera forţei de muncă”

Masa rotundă „Perfecţionarea politicilor privind egalitatea de gen în sfera forţei de muncă”