IEFS a organizat masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”
Vizualizări: 6111 / Publicat: 4-05-2012, 15:28 /
La data de 3 mai, curent, în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a fost organizată  masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”, buna desfăşurare a căreia a fost asigurată de către secţia „Statistica social-economică” din cadrul IEFS.
Scopul acestui eveniment a constituit relevarea problemelor actuale în statistica ştiinţei şi inovării, identificarea cauzelor apariţiei acestora cât şi conturarea  căilor de înlăturare a obstacolelor şi carenţelor depistate.
Evenimentul a fost deschis de către directorul IEFS, dl Alexandru Stratan, dr. hab, care a făcut referinţă la importanţa şi actualitatea cercetării temei enunţate.
Rapoartele au fost elaborate şi prezentate atât de către cercetătorii IEFS cît şi reprezentanţi ai AŞM, CNAA, AITT al RM, tematicile rapoartelor fiind următoarele:
1. Despre  rolul  şi semnificaţia problemelor statisticii ştiinţei şi inovării în republica Moldova  la etapa actuală, autor: Ţurcan Aurelia , dr., conf. univ.   
2. Monitorizarea activităţii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi  inovării de către AŞM , autor: Vrabie Valeria, dr. şef adjunct al direcţiei politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării, AŞM    
3. Propuneri pentru  perfecţionarea metodologiei  evidenţei statistice  în sfera ştiinţei, autor: MINCIUNĂ Vitalie, dr. hab., şef  Direcţie de evaluare  şi acreditare, CNAA
4. Unele aspecte ale experienţei internaţionale în domeniul statisticii inovării, autor: Cristian Irina, cercet. şt., IEFS
5. Inobarometru 2010 şi bariere în calea inovării, autor: POPA Olga, asistent AITT
6. Temelia dezvoltării durabile a societăţii, autor: HOLBAN Ion, şef Direcţia politici şi monitorizare doctorat, CNAA
În cadrul dezbaterilor, s-au pronunţat asupra problemelor existente în RM, vis-a-vis de statistica ştiinţei şi inovării, reprezentanţi ai Biroului Naţional de Statistică (Negruţa A., Chiriţa L.), Ministerului Finanţelor (Ostafi S.), Ministerului Economiei (Tertea A.), AGEPI (Bolocan L.),  IDI (Cojocaru I.), IMI (Naval E.), ASEM (Hârbu E.), AITT (Popa O.), etc.
Ţinând cont de importanţa şi actualitatea problemei abordate, în urma discuţiilor şi dezbaterilor pe marginea chestiunii în cauză, participanţii la masa rotundă au formulat un set de  recomandări, care necesită a fi luate în consideraţie, printre care se enumeră:
În vederea clarităţii metodologice, este necesar, de a elabora un compendiu metodologic, racordat la cerinţele internaţionale, aceste metodologii concrete să fie introduse în programele de studii ale tuturor instituţiilor superioare de învăţământ, disciplina «Management inovaţional», iar la disciplina Statistica social-economică, să fie introdus compartimentul ce ţine de  statistica ştiinţei şi inovării;
În conformitate cu metodologia elaborată, racordată la cerinţele internaţionale, este necesar de a elabora sistemul de indicatori statistici privind transferul tehnologic;
Este evidentă necesitatea creării sistemului informaţional statistic în domeniul inovării, care să fie fiabil şi comparabil, să se bazeze pe indicatori statistici relevanţi,  atât pentru reflectarea situaţiei la nivel naţional, cât şi pentru efectuarea comparaţiilor internaţionale;
În scopul armonizării metodologiei şi practicii statistice, trebuie să fie create condiţii favorabile pentru trecerea cât mai rapidă a statisticii naţionale la standardele internaţionale de toate nivelurile;
Este necesară determinarea modalităţii colectării datelor din surse administrative, inclusiv prin fortificarea capacităţilor de furnizare a datelor administrative calitative;
Este necesară perfecţionarea cadrelor în domeniile respective şi pregătirea experţilor naţionali;
Este necesar de a forma un grup de lucru sau o secţie cu specialişti notorii, care ar dezvolta strategii şi metodologii statistice în domeniu ştiinţei, inovării şi transferului tehnologic; 
Este necesar de înaintat către Ministerul Finanţelor şi către organele abilitate, propunerea de a crea o secţie a statisticii inovării, în cadrul Biroului Naţional de Statistică.
Toate comunicările expuse în cadrul evenimentului  pot fi accesate pe site-ul IEFS.

 

IEFS  a organizat masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”

 

     La data de 3 mai, curent, în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a fost organizată  masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”, buna desfăşurare a căreia a fost asigurată de către secţia „Statistica social-economică” din cadrul IEFS.

     Scopul acestui eveniment a constituit relevarea problemelor actuale în statistica ştiinţei şi inovării, identificarea cauzelor apariţiei acestora cât şi conturarea  căilor de înlăturare a obstacolelor şi carenţelor depistate.

     Evenimentul a fost deschis de către directorul IEFS, dl Alexandru Stratan, dr. hab, care a făcut referinţă la importanţa şi actualitatea cercetării temei enunţate.


Masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”
Vizualizări: 6109 / Publicat: 25-04-2012, 09:33 /

     Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică organizează Masa rotundă cu genericul „Problemele statisticii ştiinţei şi inovării în Republica Moldova”.

     Evenimentul va avea loc joi, 3 mai 2012, cu începere de la orele 13:30 şi va dura până la orele 17:00, în incinta IEFS situat pe adresa: str. Ion Creangă, 45, etajul 2 sala de lectură a Bibliotecii Republicane Tehnico-Ştiinţifice.

     Acest eveniment are ca scop atât relevarea problemelor actuale în statistica ştiinţei şi inovării, identificarea cauzelor apariţiei acestora cât şi conturarea  căilor de înlăturare a obstacolelor şi carenţelor depistate.

 

Tel de contact: 50-11-08, 50-11-07.


IEFS în colaborare cu ME al RM au organizat Masa rotundă cu genericul „Reexporturile în Republica Moldova”
Vizualizări: 6092 / Publicat: 10-02-2012, 10:31 /

 

IEFS în colaborare cu ME al RM au organizat Masa rotundă  cu genericul  „Reexporturile în Republica Moldova”


La data de 14 februarie, curent, în cadrul   Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) în comun cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova (ME) a fost organizată Masa Rotundă cu genericul Reexporturile în Republica Moldova”.

Evenimentul a fost deschis de către directorul IEFS, dl Alexandru Stratan, dr. hab, care a făcut referinţă la importanţa şi actualitatea cercetării temei enunţate.


Masa rotundă „Cercetarea sărăciei pe termen lung în Moldova”
Vizualizări: 6469 / Publicat: 14-12-2011, 13:59 /

    La 16 decembrie 2011, ora 14:00, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, va organiza masa rotundă cu genericul „Cercetarea  sărăciei  pe termen lung  în Moldova”.


    În cadrul mesei rotunde se preconizează concentrarea atenţiei pe următoarele 3 probleme:


  1. Bazele metodologice ale cercetării  sărăciei  pe termen lung.
  2. Nivelul şi profilurile  sărăciei gospodăriilor casnice cu diferită durată de aflare în sărăcie.
  3. Impactul diferitor factori asupra intrării gospodăriilor casnice în sărăcia pe termen lung şi a ieşirii din ea.

 

Sunt invitaţi toţi doritorii şi reprezentanţi ai mass-mediei.


Masa rotundă „Dezvoltarea dialogului între ÎMM şi organele administraţiei publice”
Vizualizări: 7051 / Publicat: 12-12-2011, 13:24 /
Masa rotundă „Dezvoltarea dialogului între ÎMM şi organele administraţiei publice”


       La 9 decembrie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a organizat masa rotundă cu genericul  „Dezvoltarea dialogului între ÎMM şi organele administraţiei publice”.

       La eveniment au participat circa 30 de persoane, reprezentanţi atât ai mediului academic, cât şi ai ministerelor, asociaţiilor de business şi ai societăţii civile. Printre ei au fost reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţiei Internaţionale a Migraţiei, reprezentanţi ai asociaţiilor de business (Centrul Internaţional pentru Promovarea Femeilor în Afaceri, Asociaţia Antreprenorilor şi Angajatorilor din Moldova, Asociaţia Micului Business din Moldova) ş.a.


Download: recomandari_mas_rot_iefs_rom_111209.doc [52.5 Kb] (copieri: 1181)


Atenuarea riscurilor agricole: Practica internaţională
Vizualizări: 6630 / Publicat: 26-09-2011, 16:32 /

Masa rotundă „Atenuarea riscurilor agricole: Practica internaţională”

 

La 28 septembrie 2011, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a organizat masa rotundă cu genericul Atenuarea riscurilor agricole: Practica internaţională”.

 Au participat la eveniment circa 25 de persoane, reprezentanţi atât ai mediului academic cât şi ai ministerelor, dar şi ai societăţii civile. Printre ei s-au enumerat dl Cerbari Valerian, dr. hab., prof. univ. (IPAPS) , Morei V., lect. univ. (UAŞM), reprezentanţi ai Agenţiei de Intervenţie a plăţii pentru agricultură ş.a.

La eveniment au participat şi reprezentanţi mass media.

Evenimentul a fost deschis de către   directorul IFES dl Alexandru Stratan, dr. hab., conf. univ., după care au fost prezentate 3 rapoarte cu următoarele tematici:

  • Atenuarea riscurilor în sectorul agricol:  Practica internaţională” (Dr. Victor Moroz, şef secţia   „Economie agro-alimentară şi dezvoltare rurală”, IEFS);
  • Rolul asigurărilor în atenuarea riscurilor din agricultură” (Dr. hab. Tudor Bajura, vice-director   IFES);
  • Practica de reducere, divizare şi transfer de riscuri agricole” (Anatolie Ignat, cercetător ştiinţific, IEFS).

În urma discuţiilor au fost formulate un şir de concluzii şi  recomandări care vor contribui esenţial la definitivarea unor proiecte decizionale orientate spre activităţi concrete de prevenire şi reducere a riscurilor agricole în scopul sporirii competitivităţii sectorului agroalimentar din Republicii Moldova.


Masa rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de muncă”
Vizualizări: 6993 / Publicat: 14-06-2011, 10:55 /

Ţinînd cont de faptul că, în Republica Moldova tinerii reprezintă un subiect pentru cercetare, datorită creşterii importanţei şi rolului acestora, dar şi faptului că ei reprezintă, la moment, cel mai numeros grup demografic, mai mult decât alte categorii demografice sunt afectaţi de şomaj şi au posibilităţi mai reduse de  a se integra pe piaţa muncii, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică pe lîngă AŞM şi ME la data de 9 iunie 2011 a organizazt o Masă rotundă cu genericul „Tinerii pe piaţa forţei de  muncă”. 


AGENDA Manifestărilor ştiinţifico-practice a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică pentru anul 2011
Vizualizări: 7263 / Publicat: 16-03-2011, 11:43 /

AGENDA Manifestărilor ştiinţifico-practice a Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică pentru anul 2011


Elaborarea mecanismelor finanţării Venture a activităţii inovaţionale
Vizualizări: 6137 / Publicat: 18-02-2011, 22:05 /
Elaborarea mecanismelor finanţării Venture a activităţii inovaţionale

La 15 februarie, curent, în incinta Institutului  de Economie, Finanţe şi Statistică a fost organizată o masă rotundă cu genericul “Elaborarea mecanismelor finanţării venture a activităţii inovaţionale“

La dezbateri au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Agenţiei pentru inovare şi transfer tehnologic, de asemenea au fost prezenţi şi unii agenţi economici interesaţi.


Problemele şi consecinţele creşterii preţurilor şi tarifelor în Republica Moldova
Vizualizări: 9435 / Publicat: 17-02-2011, 14:53 /

La 27 ianuarie, curent, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul  de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM în comun cu Fundaţia „PRISA”, a organizat o masa rotundă cu genericul „ Problemele şi consecinţele creşterii preţurilor şi tarifelor în Republica Moldova”.

La dezbateri au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii, Ministerului Sănătăţii, Biroului Naţional de Statistică, FISM, Agenţiei pentru Transfer tehnologic şi inovaţional, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, Inspectoratului Fiscal principal de Stat, Agenţiei Naţionale pentru reglementarea energetică, Centrului de combatere a crimelor economice şi corupţiei, ASEM, USM, UTM, de asemeni au fost prezenţi şi experţi independenţi.

Cостояниe ценообразования в Республике Молдова
Impactul preturilor asupra economiei naţionale