Ghid informativ - ECONOMIA CIRCULARĂ: COLECTAREA DEȘEURILOR
Vizualizări: 51 / Publicat: 10-08-2022, 11:27 /
Ghid informativ - ECONOMIA CIRCULARĂ: COLECTAREA DEȘEURILOR

 

Economia circulară: colectarea deșeurilor : Ghid informativ / Victoria IORDACHI; Viorica POPA; Nicolae POPA. Institutul Național de Cercetări Economice. Cercetări Financiare și Monetare. Chișinău, 2022. 58 p. ISBN 978-9975-3530-3-8. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.2022.978-9975-3530-3-8


În acest ghid informativ este realizată o descriere a procesului traseului circularității deșeurilor de la colectare la reciclare, sunt identificate bunele practici în organizarea colectării selective a deșeurilor, precum și soluțiile inteligente existente, care vor permite optimizarea proceselor în cadrul sistemului de management al deșeurilor. Ghidul informativ este destinat mediului academic, instituțiilor de resort, organizațiilor din domeniul protecției mediului, precum și tuturor celor interesați de domeniul economiei circulare și proceselor aferente colectării deșeurilor.


Prezentul ghid informativ a fost elaborat și finanțat în cadrul Programului de Stat - Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova (2020-2023), înregistrat în Registrul de stat al proiectelor din domeniul științei și inovării din Republica Moldova cu codul 20.80009.0807.22


Ghidul integral poate fi descărcat aici: ghid_informativ.pdf [6.04 Mb] (copieri: 31)


Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 751/2022 cu privire la absorbția de către Academia de Studii Economice din Moldova a Instituției Publice Institutul Național de Cercetări Economice
Vizualizări: 100 / Publicat: 28-07-2022, 10:16 /

Prin prezentul aviz se aduce la cunoștința salariaților Institutului Național de Cercetări Economice Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 751 din 21 iulie 2022 cu privire la absorbția de către Academia de Studii Economice din Moldova a Instituției Publice Institutul Național de Cercetări Economice, în conformitate cu prevederile art. 1971 alin. (3) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

 

Ordinul se anexează: ordin_absorbtie_ince_de_catre_asem.pdf [1.43 Mb] (copieri: 86)


Noua ediție a publicaţiei trimestriale de analiză economică "Tendințe în Economia Moldovei" (T-I 2022, nr.45)
Vizualizări: 184 / Publicat: 19-07-2022, 11:42 /

Institutul Național de Cercetări Economice a lansat un nou număr al publicației „Tendințe în economia Moldovei” (T-I 2022, nr.45).


În mod tradițional, în cadrul acestei publicații sunt prezentate cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a țării, în ediţia curentă a publicaţiei fiind disponibilă o analiză comprehensivă a rezultatelor din primul trimestru al anului 2022.

Publicația integrală poate fi descărcată aici: met_45_trim_1_2022.pdf [2.75 Mb] (copieri: 74)

Producția

Produsul intern brut al Republicii Moldova, conform datelor operative pentru trimestrul I 2022, a însumat 56 266 mil. MDL, în prețuri curente de piață, înregistrând astfel o creștere în termeni reali cu 1,1% față de anul 2021.

Producția industrială în trimestrul I 2022 a înregistrat o creștere cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului 2021. Rezultatul dat se datorează industriei extractive și industriei prelucrătoare, care în perioada dată au înregistrat creșteri cu 22,0% și, respectiv, 4,4% f.p.s.a.p. În același timp, producția și furnizarea de energie electrică, termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au înregistrat diminuări ale indicelui volumului producției industriale cu -0,6% f.p.s.a.p.


Lansarea hărții de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022 cu ocazia Zilei Internaționale a Populației
Vizualizări: 213 / Publicat: 12-07-2022, 10:48 /

Lansarea hărții de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022 cu ocazia Zilei Internaționale a Populației


În data de 11 iulie 2022, Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE), a desfășurat masa rotundă, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Populației. În cadrul evenimentului a fost lansată harta de date Profilul Demografic al Republicii Moldova 2022, elaborată cu scopul de a facilita vizualizarea, diseminarea și sensibilizarea societății privind schimbările demografice din țară. 

Masa Rotundă a întrunit peste 40 de participanți: reprezentanți ai Guvernului, colegi din cadrul mediului universitar (ASEM, USM, USMF ”N.Testemițanu”) și academic, parteneri de dezvoltare Fondul ONU pentru Populație (UNFPA), reprezentanți ai societății civile, precum și colegi ai Biroului Național de Statistică. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului din Programul de Stat 20.80009.0807.21 “Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației”.


Institutul Național de Cercetări Economice (Moldova), câștigător al Premiului FocusEconomics Analyst Forecast 2022 pentru realizarea celor mai exacte prognoze ale contului curent pentru Republica Moldova
Vizualizări: 185 / Publicat: 24-06-2022, 16:45 /

Institutul Național de Cercetări Economice din Moldova este câștigătorul Premiului FocusEconomics Analyst Forecast 2022 pentru realizarea celor mai exacte prognoze ale contului curent pentru Republica Moldova în anul 2021. Institutul s-a clasat pe locul 2 în rețeaua de analiști ai Focus Economics pentru producerea celor mai bune prognoze “în ansamblu” pentru Republica Moldova.


Premiile Focus Economics Analyst Forecast sunt decernate anual pentru a aprecia cele mai exacte prognoze generate de diverse instituții din lume pentru șase indicatori macroeconomici cheie (PIB, balanța fiscală, inflația, rata dobânzii, cursul de schimb și contul curent) în 100 de țări.


FocusEconomics este un producător de analize și prognoze economice pentru 200 de țări ale lumii din Africa, Asia, Europa, Orientul Mijlociu și America recunoscut la nivel mondial.


Mai multe informații privind premiile acordate în anul 2022 pot fi accesate aici.


MANAGEMENTUL STRATEGIC AL INSTITUŢIILOR DE MICROFINANŢARE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE
Vizualizări: 199 / Publicat: 10-06-2022, 11:58 /
Managementul strategic al instituțiilor de microfinanțare în contextul dezvoltării durabile/
Viorica POPA. Institutul Național de Cercetări Economice. Cercetări Financiare și Monetare.
Chișinău, 2022. 183 p. ISBN 978-9975-3530-1-4. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.2022.978-
9975-3530-1-4
Lucrarea abordează formularea unei viziuni noi privind perfecționarea managementului strategic,
în cadrul instituțiilor de microfinanţare. Viziune bazată pe formularea metodologică a unui set de
indicatori de evaluare a managementului strategic și implementarea instrumentelor și modelelor
strategice manageriale adecvate, care ar impulsiona dezvoltarea sectorului dat în Republica
Moldova. Arhitectura structurală a lucrării face posibilă identificarea problemelor existente în
acest sector, dar și elaborarea soluțiilor necesare rezolvării acestor probleme. Monografia
prezintă un interes științifico-practice și poate servi drept sursă de referință pentru reprezentanții
de resort, organizațiilor de creditare nebancară, precum și material informativ pentru mediul
academic, didactic, masteranzi și peroane interesante.

MANAGEMENTUL STRATEGIC AL INSTITUŢIILOR DE MICROFINANŢARE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Managementul strategic al instituțiilor de microfinanțare în contextul dezvoltării durabile/ Viorica POPA. Institutul Național de Cercetări Economice. Cercetări Financiare și Monetare. Chișinău, 2022. 183 p. ISBN 978-9975-3530-1-4. DOI: https://doi.org/10.36004/nier.2022.978-9975-3530-1-4


Lucrarea abordează formularea unei viziuni noi privind perfecționarea managementului strategic în cadrul instituțiilor de microfinanţare. Viziunea este bazată pe formularea metodologică a unui set de indicatori de evaluare a managementului strategic și implementarea instrumentelor și modelelor strategice manageriale adecvate, care ar impulsiona dezvoltarea sectorului dat în Republica Moldova. Arhitectura structurală a lucrării face posibilă identificarea problemelor existente în acest sector, dar și elaborarea soluțiilor necesare rezolvării acestor probleme. Monografia prezintă un interes științifico-practic și poate servi drept sursă de referință pentru reprezentanții instituțiilor de resort, organizațiilor de creditare nebancară, precum și ca material informativ pentru mediul academic, didactic, masteranzi și persoane interesate.

 

Download:  http://dspace.ince.md/jspui/handle/123456789/1593  


AVIZ!
Vizualizări: 208 / Publicat: 6-06-2022, 07:13 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE


INFORMEAZĂ PRIVIND SUSŢINEREA PUBLICĂ 
în cadrul Seminarului Științific de Profil al INCE 

 A TEZEI DE DOCTORAT ÎN ECONOMIE


 ”PERFECȚIONAREA MANAGEMENTULUI COMPETITIVITĂȚII
EXPORTURILOR MOLDOVENEȘTI”


specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate 

pretendent la titlul științific – FALĂ Victoria 

conducător științific – mem. cor. al AȘM, dr.hab., prof. univ.,

STRATAN Alexandru


ședința va avea loc la

4 iulie 2022 ora 14:00

bir. 209, str. Ion Creangă, 45


Lecția publică susținută de Dna Doctor în economie ZGADOVA Natalia (Ucraina) în cadrul INCE
Vizualizări: 220 / Publicat: 17-05-2022, 12:58 /

Lecția publică susținută de Dna Doctor în economie ZGADOVA Natalia (Ucraina) în cadrul INCE

În data de 17 mai 2022, în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice a fost ţinută o lecție publică cu genericul “Problemele funcționării sistemului protecției sociale a populației vulnerabile din Ucraina”, prezentată de către Dna Doctor în economie, Docent, ZGADOVA Natalia de la Academia de Stat de Reglementare Tehnică și Calitate din Odesa și Universitatea Agrară de Stat din Odesa, Ucraina. 

Evenimentul a fost organizat de către Secția ”Cercetări Sociale și Nivelul de Trai” în cadrul Proiectului Științific pentru perioada 2020-2023, înregistrat în Registrul de Stat al proiectelor din domeniul științei și inovării al Republicii Moldova cu codul 20.80009.0807.29 Proiect Program de Stat ”Îmbunătățirea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovatoare care vizează creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova”.

În cadrul lecției publice au fost relevate următoarele subiecte: 

- Principalele trăsături ale sistemului de protecție socială a populației vulnerabile din Ucraina;

- Identificarea actualelor probleme ale domeniului protecției sociale a populației ucrainene;

- Trasarea căilor de soluționare a provocărilor sistemului de protecție socială și perfecționarea acestuia.


Susținerea prelegerii publice privind provocările economice și demografice în dezvoltarea Republicii Moldova
Vizualizări: 233 / Publicat: 5-05-2022, 12:50 /
La Academia de Științe a Moldovei, vineri, 6 mai, la ora 14:00, va avea loc prelegerea publică „Provocări economice și demografice în dezvoltarea Republicii Moldova”, susținută de membrul corespondent Alexandru STRATAN, rector ASEM și doctor habilitat, conferențiar Olga GAGAUZ, vicedirector pentru activitate științifică cu atribuții de director al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE).
Evenimentul va avea loc în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei și se va desfășura în format mixt, cu posibilitatea participării online pe platforma ZOOM.
Link de conectare:
Meeting ID: 817 8099 6913
Passcode: 060522
La prelegere sunt invitați membrii titulari, membrii corespondenți și membrii desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM, directori de institute, rectori, reprezentanți ai ministerelor și agențiilor, cercetătorii științifici, experți din domeniul vizat.
Evenimentul va fi transmis live-stream de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și poate fi accesat la https://youtu.be/y52dpchsvaE 

Vizita delegației Institutului de Economie Mondială al Academiei Române la Institutul Național de Cercetări Economice
Vizualizări: 405 / Publicat: 26-04-2022, 12:07 /

În perioada 18 - 22 aprilie, a.c., delegația Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, reprezentată de dr. habil. Mihai NIȚOI și dr. Dorina CLICHICI au vizitat  Institutul Național de Cercetări Economice din Republica Moldova, pentru efectuarea stagiului de cercetare în cadrul proiectului, susținut de grantul acordat de Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din România, CNCS - UEFISCDI, cu numărul PN-III-PI 1.1-TE-2019-0415. 

 

Vizita delegației Institutului de Economie Mondială al Academiei Române la Institutul Național de Cercetări Economice

 


Studiul prezentat în cadrul vizitei poate fi descărcat aici: bunastarea_financiara_si_alfabetizarea_financiara_in_romania.pdf [1 Mb] (copieri: 110)