AVIZ!
Vizualizări: 4571 / Publicat: 12-06-2018, 06:19 /

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

INFORMEAZĂ

privind susţinerea publică 

ÎN CADRUL SEMINARULUI ŞTIINŢIFIC DE PROFIL

 

a tezei de doctor în economie

 

РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГОСТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

 В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

PIAȚA MUNCII ÎN CONDIȚIILE ÎMBĂTRÎNIRII DEMOGRAFICE A POPULAȚIEI

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

(în rom.),

  

specialitatea 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT

în domeniul de activitate

 

competitor la titlul științific – ZAHAROV SVETLANA

conducător ştiinţific – dr.hab, prof.unuv., DOGA Valeriu

consultant științific – dr.hab., conf.cerc., GAGAUZ Olga

 

ședinţa va avea loc la 21 iunie 2018, ora 15:00

bir. 309, str. Ion Creangă, 45