Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Susţinerea tezei de doctor în economie „Dezvoltarea potențialului investițional al pieței de asigurări din Republica Moldova”

Susţinerea tezei de doctor în economie „Dezvoltarea potențialului investițional al pieței de asigurări din Republica Moldova”
Vizualizări: 4274 / Publicat: 3-09-2018, 11:32 /

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice

 

Pretendent: UNGUR Cristina

Conducător ştiinţific: TIMUȘ Angela, dr., conf. univ.

Consiliul ştiinţific specializat: D 16.522.01-01 din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice  

Tema tezei: Dezvoltarea potențialului investițional al pieței de asigurări din Republica Moldova

Specialitatea: 522.01 – Finanțe

data: 13 septembrie 2018

Ora: 15:00

Local: Institutul Naţional de Cercetări Economice

Adresa: mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 45, et.2, bir. 209

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei:

 1. UNGUR, C., TIMUS, A. The Insurance Market of the Republic of Moldova in Terms of Investment Potential. Revista de Studii Financiare. 2013, 17(2). 31-43.
 2. UNGUR, C. Insurers funds and their impact on the economy. Journal of Financial and Monetary Economics. (1) 2014. p. 137-144.
 3. UNGUR, C., TIMUS, A. The Estimation of Insurance Potential: Methodological Analysis. Revista Knowledge Horizons Economic, Volume 8, No. 4, 2017. Pag. 30-36.
 4. UNGUR, C. Socio-economic Valences of Insurance. Revista Economia Contemporană Vol. 2, Nr. 2/2017. Pag. 112-118.
 5. UNGUR, C. Retrospectiva asigurărilor – origine, evoluţie, actualitate. Revista Economie şi Sociologie. 2014 (1), 166-172.
 6. UNGUR, C., TIMUS, A., RABOSAPCA, I. Assimilation of investment potential of insurance companies through government securities. Revista Economie şi Sociologie. 2017 (1-2). 124-132.
 7. UNGUR, C., CUCIUREANU, Gh. Sectorul de asigurări din Republica Moldova: consolidarea pieței și tendințe de digitalizare. Revista Intellectus, 2017(2), 72-80.
 8. UNGUR, C., TIMUS, A. Impactul culturii asigurărilor asupra dimensiunilor pieţei de asigurări din Republica Moldova. Materialele Conferinţei internaţionale „Creşterea economică în condiţiile globalizării”. 2012, 488-495.
 9. UNGUR, C., Evoluţia pieţei de asigurări în condiţiile modificării cadrului regulator. Analele Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică. 2012, ed. II, 125-129.
 10. Ungur C. Atractivitatea investiţională a sectorului de asigurări din Republica Moldova – realităţi şi perspective în context internaţional. În: Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice „Creşterea economică în condiţiile globalizării”. 2013 (2), 169-176.
 11. Ungur C. Dimensiuni conceptuale şi teoretice privind potenţialul investiţional al pieţei de asigurări. În: Conferinţa Internaţională „Performanţe într-o economie competitivă”, ediţia II, 2014. 228-233.
 12. Ungur C. Practici internaționale de desfășurare a activității de asigurare. În: Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Creșterea economică în condițiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă” ediţia a XII-a, Chişinău. 2017 (II). 87-92.
 13. Ungur C., Timus A. Aspectul investițional al asigurărilor. O analiză bazată pe teorie și practică. În: International Scientific-Professional Conference ”Development of trade relations from the perspective of economic integration of the Republic of Moldova in the international economy”, Chișinău, 2017 (II). 11-18.
 14. Ungur C., Timus A. Cadrul de reglementare – risc sau beneficiu în dezvoltarea unei afaceri de asigurare. În: Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Economic Growth in Conditions of Globalization” ediţia a IX-a, Chişinău. 2014 (II). 43-46.

Rezumatul tezei

 

1. Problematica abordată: fundamentarea cadrului teoretic şi metodologic al potenţialului investiţional al asigurărilor, ceea ce a permis stabilirea factorilor care determină formarea potenţialului şi a direcţiilor de dezvoltare ale acestuia, în vederea obţinerii unui impact economic pozitiv asupra investițiilor.

 

2. Conţinutul de bază al tezei: În prezenta lucrare este prezentată fundamentarea teoretico-metodologică a conceptului de potențial investițional al pieței de asigurări și sunt sintetizate efectele economice ale asigurărilor şi importanța lor în procesul de finanțare a economiei. Totodată, teza de doctorat conține analiza bunelor practici de reglementare și dezvoltare a potențialului investițional în contextul tendințelor actuale ale sectorului de asigurări. În același timp, este efectuată o dimensionare a pieței de asigurări din Republica Moldova sub aspectul evaluării potențialului investițional al acesteia. În cadrul lucrării sunt prezentate o serie de recomandări privind direcțiile de dezvoltare a potenţialului investiţional al companiilor de asigurări și un model econometric de estimare a impactului potențialului investițional al pieței de asigurări asupra creșterii investițiilor în Republica Moldova.

 

3. Principalele rezultate obţinute:

 • Conceptul de potenţial investiţional al pieţei de asigurări dezvoltat și fundamentat.
 • Ansamblul de factori care determină potenţialul investiţional al asigurărilor și modul în care aceștia influenţează creşterea economică.
 • Sistemul de indicatori care măsoară potențialul investițional al pieței de asigurări.
 • Direcții de dezvoltare a potențialului investițional al sectorului de asigurări din Republica Moldova.
 • Model econometric de estimare a impactului dezvoltării potenţialului investiţional al asigurărilor asupra formării brute de capital fix și, respectiv, asupra creșterii economice, testat în baza datelor din Republica Moldova.
 • Propuneri de soluționare a problemelor şi provocărilor identificate în procesul de dezvoltare a potenţialului investiţional al asigurărilor.