Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » A fost elaborat ghidul metodic „Crearea și organizarea clusterelor în Republica Moldova”

A fost elaborat ghidul metodic „Crearea și organizarea clusterelor în Republica Moldova”
Vizualizări: 6123 / Publicat: 5-11-2018, 08:00 /

În prezent, țările Uniunii Europene acordă o atenție sporită modelului de afaceri economice în  baza dezvoltării clusterelor din necesitatea depășirii crizei economice interne, precum și creșterii competitivității companiilor autohtone pe plan extern.

Ghidul metodic poate fi descărcat aici: ghid-clustere.pdf [1.47 Mb] (copieri: 1211)
Pentru Republica Moldova, procesul de asociere a întreprinderilor în clustere abia își ia avântul, fiind sprijinit de adoptarea de către Guvernul Republicii Moldova, în 2013, a Conceptului de dezvoltare clusterială în sectorul industrial, care conţine: premisele pentru dezvoltarea clusterelor în sectoare industriale, scopurile şi obiectivele politicii clusteriale, etapele de implementare a politicii, mecanismele de sprijin din partea statului a dezvoltării clusterelor, precum și un set de acţiuni. În acelaşi timp, crearea şi dezvoltarea clusterelor trebuie armonizate în cadrul mai extins al planurilor  de dezvoltare regionale şi naţionale. Totodată, pentru a consolida capacitatea tuturor actorilor să coopereze între ei, este recomandabil să se fortifice dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicii de dezvoltare a clusterelor. Totodată, printre măsurile suplimentare care trebuie luate în considerare pentru dezvoltarea politicii  clusteriale, pot fi menţionate: promovarea şi sensibilizarea întreprinderilor  cu privire la  noile oportunităţi legate de dezvoltarea clusterelor; identificarea acelor întreprinderi care vor forma nucleul clusterului şi componenta inovatoare; elaborarea documentelor de politici privind organizarea asocierilor de tip cluster.

Ghidul metodic „Crearea și organizarea clusterelor în Republica Moldova” a fost elaborat de echipa Institutului Național de Cercetări Economice în cadrul Proiectului pentru tineri cercetători „Elaborarea unui ghid metodic privind crearea și organizarea clusterelor în Republica Moldova” din cadrul direcției strategice 08.07. Patrimoniul național și dezvoltare a societății, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 16.80012.08.07A.  Proiectul a fost aprobat pentru finanțare pentru  anul 2017 prin  Legea bugetului de stat pentru anul 2017, nr.279 din 16.12.2016 și prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018, nr.289 din 15.12.2017.

Ghidul are ca scop explicarea fenomenului de clusterizare pentru întreprinderile autohtone, precum și prezentarea aspectelor practice privind procesul de creare și organizare a asocierilor de tip cluster; este un instrument util atât pentru companiile care doresc să se organizeze într-o asociere de tip cluster, cât și pentru potențialii membri și beneficiari ai unor astfel de aglomerări.  Totodată, acest ghid va ajuta la o mai bună cunoaștere a fenomenului de clusterizare din partea formatorilor de politici publice din Republica Moldova, deoarece cuprinde o sinteză a inițiativelor guvernamentale privind impulsionarea cooperării între întreprinderi și alți actori în cadrul asocierilor de tip cluster din alte țări.