Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Mic Dejun de Afaceri ”O a doua șansă pentru antreprenorii în dificultate”

Mic Dejun de Afaceri ”O a doua șansă pentru antreprenorii în dificultate”
Vizualizări: 4088 / Publicat: 17-04-2019, 07:20 /


La data de 10 aprilie 2019 Organizația pentru Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii a organizat evenimentul „Acceptarea eșecului pentru a facilita accesul antreprenorilor la o a doua șansă în regiunea Dunării”, acțiune din cadrul Proiectului Danube Chance 2.0.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice centrale, incubatoarelor de afaceri, instituțiilor financiare și alte persoane interesate pentru a discuta despre îmbunătățirea instrumentelor de susținere a antreprenorilor aflați în dificultate. Iulia Costin, secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, a subliniat, că guvernul intenționează să susțină inițiativa de suport a antreprenorilor, care trec printr-o experiența de eșec în afaceri.

Reprezentant din partea Institutului Național de Cercetări Economice a fost dna Elena Aculai, dr.habilitat în economie, care a prezentat raportul privind rezultatele cercetărilor, realizate de către INCE în a.2018 în cadrul proiectului științific instituțional: "Perfecționarea politicii de susținere a IMM-urilor în Republica Moldova: Îmbunătăţirea posibilităţilor pentru antreprenorii care au dat faliment şi pot beneficia în mod rapid de o a doua şansă". Prezentarea dnei dr.hab. Elena Aculai s-a axat pe astfel de probleme, precum: сonceptul celei de-a doua șanse în afaceri și evoluția acestuia în ultimii ani, importanța practică de acordare a celei de-a doua șanse pentru întreprinderi și economia națională, posibilitățile de obținere a celei de-a doua șanse de către antreprenorii autohtoni, având în vedere legislația privind insolvabilitatea în Republica Moldova și instituțiile implicate. Au fost prezentate barierele identificate în procesul cercetării, cu care se confruntă micii antreprenori, orientați spre obținerea celei de-a doua șanse în afaceri.  Totodată s-a pus accent pe faptul, că rezultatele și concluziile cercetării, în mare parte, au fost bazate pe interviurile semistructurate profunde cu antreprenorii, realizate în cadrul proiectului INCE. Rezultatele cercetării au permis аrgumentarea și elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea politicii de stat, care includ principalele direcții de susținere a celei de-a doua șanse; măsurile de susținere, diferențiate în funcție de etapa activității întreprinderii; mecanismele de avertizare timpurie la etapa prevenirii falimentului; instituțiile, orientate spre acordarea celei de-a doua șanse la etapa apariției dificultăților. Au fost prezentate, de asemenea, principalele riscuri în realizarea politicii de stat de susținere a celei de-a doua șanse.

Rezultatele discuțiilor au arătat, că în Republica Moldova în prezent nu doar că este nevoie de a susține întreprinderile, aflate în dificultate, dar se creează și unele premise pentru elaborarea politicii de stat de susținere a întreprinderilor, care au nevoie de o a doua șansă în afaceri.