Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Raportarea rezultatelor proiectelor științifice desfășurare în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice la Şedinţa Secţiei Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a Academiei de Științe a Moldovei

Raportarea rezultatelor proiectelor științifice desfășurare în cadrul Institutului Național de Cercetări Economice la Şedinţa Secţiei Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a Academiei de Științe a Moldovei
Vizualizări: 3914 / Publicat: 18-04-2019, 08:35 /


La data de 17 aprilie 2019, a fost organizată Ședința Secţiei Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a Academiei de Științe a Moldovei, în vederea examinării Rapoartelor științifice privind executarea proiectelor de cercetări științifice. În cadrul acesteia, Directorii de proiecte (INCE)  au prezentat cele mai importante realizări științifice obținute în anii 2015-2018, fiind remarcată contribuția științifico-practică, implementările  și impactul rezultatelor, suportul științifico-metodologic oferit  beneficiarilor de proiect. Au fost prezentate rezultatele următoarelor  proiecte:

  1. Elaborarea instrumentarului de măsurare a stabilităţii financiare a statului, director Perciun Rodica dr.hab.;
  2. Analiza şi prognozarea indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova, director Timuș Angela, dr.;
  3. Armonizarea politicii de dezvoltare a IMM-urilor în Republica Moldova cu principiile ”Small Business Act” pentru Europa,           director Aculai Elena dr.hab., 
  4. Elaborarea normativelor veniturilor nete în baza tarifelor actualizate de costuri în sectorul agro-alimentar pentru anii 2015 – 2018, director, Bajura Tudor, dr. hab.;  
  5. Abordarea multidisciplinară a capitalului uman şi dinamicii populaţiei în vederea creşterii performanţei politicilor privind populaţia şi  dezvoltarea în Republica Moldova, director, Gagauz Olga, dr.hab.;        
  6. Diagnosticarea nivelului competitivităţii Republicii Moldova şi evaluarea progreselor în valorificarea oportunităților oferite de către Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (ZLSAC) cu Uniunea Europeană, director,  Stratan Alexandru, m. c., dr. hab.;
  7. Elaborarea unui ghid metodic privind crearea și organizarea clusterelor în Republica Moldova, director Iordachi Victoria, dr.

Rezultatele obținute au fost apreciate de către experți ca fiind  de „nivel înalt”. Este de menţionat faptul că Rapoartele științifice privind executarea proiectelor de cercetări științifice au fost prezentate Agenției Naționale pentru Cercetare Dezvoltare la începutul lunii ianuarie 2019.  Rezumatul proiectelor poate fi accesat pe site-ul www.ince.md.