Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Participarea colaboratorilor INCE la cea de-a III-a ediție a Școlii de Vară „Nicholas Georgescu-Roegen”, organizată de Seminarul de Logică și Metodologie a Cunoașterii Economice „Nicholas Georgescu-Roegen”, 8-14 septembrie 2019, Constanța

Participarea colaboratorilor INCE la cea de-a III-a ediție a Școlii de Vară „Nicholas Georgescu-Roegen”, organizată de Seminarul de Logică și Metodologie a Cunoașterii Economice „Nicholas Georgescu-Roegen”, 8-14 septembrie 2019, Constanța
Vizualizări: 1318 / Publicat: 24-09-2019, 09:59 /


În perioada 8-14 septembrie a.c., la Constanța, a avut loc cea de-a III-a ediție a Școlii de Vară „Nicholas Georgescu-Roegen”, organizată de Seminarul de Logică și Metodologie a Cunoașterii Economice „Nicholas Georgescu-Roegen”. Acest seminar funcționează, începând cu anul 2016, ca program de cercetare al Centrului de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”, în cadrul Academiei Române.  Seminarul a fost creat în onoarea marelui economist român, Nicholas Georgescu-Roegen și este destinat pregătirii avansate a doctoranzilor, cercetătorilor post-doctorat și a tinerilor cercetători în domeniul economic din Academia Română, precum și din universități, în domenii ca: epistemologie economică, metodologie generală a cercetării științifice, modelare logică a fenomenului economic, sociologie economică, psihologie cognitivă.

Tema științifică a celei de-a treia ediții a Școlii de vară „Roegen” s-a referit la una dintre contribuțiile cruciale ale lui Nicholas Georgescu-Roegen, și anume Bioeconomia. Această disciplină aspiră să ofere procesului economic un model logico-teoretic bazat pe natura biologică nu doar a omului, ci și a resurselor planetei, adică pe principiile circularității, non-liniarității, sustenabilității și suficienței economice, combătând, de principiu, o creștere economică condusă exclusiv de optimalitatea câștigului net, așa cum se întâmplă, în mod cvasi-generalizat, astăzi, cu consecințele globale bine-cunsocute.

La cea de-a III-a ediție a Școlii de Vară „Nicholas Georgescu-Roegen” au fost prezentate patru rapoarte științifice privind Bio-economia:

  1. Fundamentele teoretice ale bio-economiei (raportor: Emil Dinga)
  2. Principiile bio-economiei (raportor: Emil Dinga)
  3. Etică și bio-economie (raportor: Gabriela Ionescu)
  4. Bio-energetica muncii productive (raportor: Alexandru Popovici).

Seminarul a fost înființat în onoarea și sub patronajul intelectual al lui Nicholas Georgescu-Roegen, economist român naturalizat american și care a lucrat cu mari personalități ale științei cum ar fi statisticianul Pearson sau economistul și filosoful social Schumpeter. Deși inițial a făcut cercetare în mainstream-ul economic (economia neoclasică), ulterior onestitatea științifică l-a condus pe Georgescu-Roegen spre o teorie economică „eretică”, generată pe două contribuții proprii, originale și fecunde: modelul entropic al procesului economic (bazat pe legea a doua a termodinamicii) și bio-economia (o teorie economică inspirată din „cumpătarea” și naturalețea  procesului biologic). Aceste contribuții au fost atât de novatoare, ca profunzime și potențial, încât economistul român a figurat, la un moment dat pe lista scurtă a candidaților la Premiul Nobel pentru economie (din păcate susținătorii mainstream-ului, aceiași care-l admirau pentru fecunditatea deschiderilor sale teoretice și intelectuale, au blocat premierea sa tocmai pentru că, prin contribuțiile sale, submina tocmai mainstream-ul în cauză, pe care ei îl apărau).

Școala de vară este organizată în parteneriat cu: Consiliul Județean Constanța, Primăria Municipiului Constanța, Universitatea „Ovidius” din Constanța și Phoenicia Holiday Resort. Partenerii instituționali din Constanța ai Academiei Române cinstesc, astfel, prin implicarea lor, pe marele economist, care s-a născut, de altfel, la Constanța. Participanții la Școala de vară sunt îndeosebi doctoranzi, post-doctoranzi și cercetători din cadrul Seminarului „Roegen”, respectiv de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, precum și specialiști cu experiență, lectori permanenți ai Seminarului.