Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE REALĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE”

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE REALĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE”
Vizualizări: 3765 / Publicat: 25-09-2019, 12:10 /

 

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE REALĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE”

La data de 24 septembrie 2019 Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE) a organizat  Masa rotundă cu genericul  Antreprenoriatul – oportunitate reală pentru generațiile viitoare.

 

În cadrul acestui eveniment au fost  puse în discuție rezultatele cercetărilor, desfășurate de către INCE în anul 2019 în cadrul proiectului instituţional: “Îmbunătățirea posibilităților de implicare a tinerilor în activitățile antreprenoriale în Republica Moldova” (director de proiect – dr.hab., conf.cercet. Elena Aculai). Cercetarea s-a axat pe analiza experienţei privind educația antreprenorială, precum și formarea abilităților și competențelor antreprenoriale ale tinerilor în cadrul instituțiilor de învățământ (la diferite niveluri). 

În procesul discuțiilor au fost abordate probleme privind formarea spiritului de întreprinzător și a competențelor antreprenoriale ale tinerilor, competențele antreprenoriale ca șansă pentru înființarea propriei afaceri sau asigurarea activității pe cont propriu.

La eveniment au participat 41 de reprezentanţi ai mediului academic, comunităţii de afaceri, societății civile, ai autorităţilor publice centrale şi locale, precum și presei. 

Moderatori ai evenimentului au fost: dl Alexandru Stratan, mem.cor. al AȘM, dr. hab., profesor, director INCE și dna Valentina Veveriţa, dr. în economie, cercetător ştiinţific coordonator INCE.                                                          

Evenimentul a fost deschis de către directorul INCE, dr.hab., prof.univ., dl Alexandru STRATAN, care a menționat că pe filiera cercetărilor în antreprenoriat și a micului business, INCE a avut un aport considerabil la argumentarea și elaborarea legislației și documentelor de politici în domeniu. Momentan, una din direcțiile abordate ține de domeniul educației antreprenoriale și formării competențelor antreprenoriale ale tinerilor în cadrul instituțiilor de învățământ în vederea îmbunătățirii posibilităților de implicare a tinerilor în activitățile antreprenoriale. 

În cadrul Mesei Rotunde, cercetătorii INCE au prezentat 4 rapoarte (accesibile online), având la bază rezultatele cercetărilor, desfășurate de către INCE în  anul curent în  cadrul  proiectului  științific instituțional “Îmbunătățirea posibilităților de implicare a tinerilor în activitățile antreprenoriale în Republica Moldova”:

  • Viitoarele generații în vizorul științelor economice, Valentina Veveriţa, dr.  în economie, cercetător ştiinţific coordonator,  INCE
  • Educația antreprenorială în cadrul instituțiilor de învățământ de diferite niveluri, Alexandra Novac, dr. în economie, cercetător științific coordonator, INCE
  • Formarea competențelor antreprenoriale la  tânăra generație, Natalia Vinogradova, dr. în economie, șef secție  „Cercetări în antreprenoriat” INCE
  •  Recomandări privind îmbunătățirea posibilităților de implicare a tinerilor în antreprenoriat,Elena Aculai, dr. hab. în economie, Conducătorul proiectului, INCE

Rezultatele și concluziile cercetării se bazează pe chestionarea tinerilor – studenți, masteranzi și doctoranzi ai instituțiilor de învățământ superior și elevi ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic, care au studiat disciplina cu privire la bazele antreprenoriatului.

În cadrul discuțiilor care au urmat, participanții - reprezentanți ai mai multor instituții (Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, Centrul Internațional de Promovare a Femeii în Business, Clubul femeilor antreprenoare ”Artemida”, Asociația antreprenorilor cu dizabilități din Republica Moldova ”Abilități europene fără limite”, studenți) și-au expus părerea privind subiectele abordate.

Rezumând rezultatele activității, participanții Mesei Rotunde și-au exprimat opinia, că rezultatele, concluziile și propunerile, discutate în cadrul evenimentului și formulate în cadrul discuțiilor este relevant de a fi transmise Ministerului Еducației, Culturii și Cercetării și Мinisterului Economiei și Infrastructurii pentru îmbunătățirea educației antreprenoriale și formarea abilităților și competențelor antreprenoriale ale tinerilor în cadrul instituțiilor de învățământ.

În acest sens, în anexă este prezentat proiectul Rezoluției Mesei Rotunde cu genericul Antreprenoriatul – oportunitate reală  pentru generațiile viitoare, care poate fi completat cu recomandări din partea participanților la eveniment. Recomandările pot fi transmise la adresa electronică eaculai@yandex.com până la data 27.09.2019.

vinogradova_formarea-competentelor-antreprenoriale.pdf [1.42 Mb] (copieri: 373)
veverita_viitoarele-generatii.pdf [1.27 Mb] (copieri: 822)
rezolutie-masa-rotunda_ince.pdf [234.98 Kb] (copieri: 318)
novac_educatia-antreprenoriala.pdf [1.93 Mb] (copieri: 731)
aculai_recomandari-mr.pdf [1.68 Mb] (copieri: 393)

 

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE REALĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE”

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE REALĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE”

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE REALĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE”

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE REALĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE”

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE REALĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE”

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE REALĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE”

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE REALĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE”

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE REALĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE”

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE REALĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE”

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE REALĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE”

Masa Rotundă cu genericul „ANTREPRENORIATUL – OPORTUNITATE REALĂ PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE”