Pagina principală » Noutăți și evenimente » Noutati » Felicitări domnului doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător Anatolii ROJCO

Felicitări domnului doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător Anatolii ROJCO
Vizualizări: 2740 / Publicat: 22-07-2020, 14:28 /

  

Anatolii ROJCO  

Doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător,

savant recunoscut pe plan naţional ca specialist de înaltă calificare

 în domeniul social-economic 

 

Anatolii ROJCO s-a născut la 22 iulie 1945, în satul Glinoe, raionul Slobozia.

Activitatea ştiinţifico-didactică, efectuată pe parcursul a peste 50 ani, a fost consacrată cercetărilor ştiinţifice în domeniul social-economic şi pregătirii cadrelor, respectiv atingând un înalt nivel de profesionalism. Domeniul cercetărilor domnului Anatolii ROJCO vizează evaluarea sărăciei şi excluziunii sociale, formarea sistemului protecţii sociale a populaţiei, reformarea sistemului de asigurare socială şi a asistenţei sociale, inegalitatea şi reglementarea ei guvernamentală. Indiscutabil, savantul Anatolii ROJCO a contribuit semnificativ  cercetând  noile fenomenelor sociale pentru Republica Moldova – sărăcia şi excluziunea socială. Menţionăm că este autorul al Metodologiei de măsurare a sărăciei în Moldova şi conducătorul cercetărilor privind adaptarea acesteia la cerinţele Uniunii Europene. Domnul doctor Anatolii ROJCO pentru prima dată în Republica Moldova a condus și a efectuat studiu pentru evaluarea sărăciei pe termen lung și sărăciei multidimensionale. Prin urmare, îl putem numi drept o autoritate recunoscută în domeniul studiului de inegalitate în bunăstarea populației și elaborarea politicilor pentru reducere a acesteia.  

Domnul doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător Anatolii ROJCO a activat în calitate de conducător al multor proiecte științifice. Remarcăm faptul că numai în ultimii 10 ani a fost director a 12 proiecte ştiinţifice, iar beneficiarii acestor proiecte fiind: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Biroul Naţional de Statistică, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Rezultatele cercetărilor au fost apreciate de către specialiștii Ministerelor, confirmate prin Certificate de implementare.

Omagiatul Anatolii ROJCO a activat în calitate de şef al grupului „Nivelul şi calitatea vieţii”, şef al laboratorului „Calitatea vieţii şi securitatea socială”, şef al secţiei „Politici de dezvoltare socială” din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice.  A reuşit să creeze un colectiv ştiinţific unit cu calităţi profesionale şi moral-psihologice înalte. Acordă o atenţie deosebită formării cadrelor tinere. Sub conducerea savantului Anatolii ROJCO, în ultimii ani, au fost susţinute teze de doctor.

Experiențele naționale i-a permis să câștige în mod repetat concursul pentru participarea la proiecte de cercetare internaţionale. În calitate de expert naţional a participat la elaborarea a 17 proiecte internaţionale. Cele mai importante dintre acestea sunt: „National Human Development Report”, „Labour Market in the Republic of Moldova”, „Capacity Building for Poverty Monitoring and Programmed Evaluation”, „Evaluation of Social assistance to Population through Nominative Targeted Compensations Programme”, „Republica Moldova de la Excluziune Socială la o Dezvoltare Umană Incluzivă”.            

Potențialul științific acumulat i-a permis domnului doctor Anatolii ROJCO să ocupe un rol activ în elaborarea unui număr semnificativ de proiecte a actelor legislative şi normative, printre care: Strategia de Creştere Economică şi Reducerea Sărăciei. Savantul a prezidat elaborarea proiectului Legii cu privire la minimul de existenţă, Regulamentului cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă, Ghidului metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă. Contribuţia personală este confirmată prin Certificatele de implementare de la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 04/1049 din 31.05.2013 şi nr. 04/2423 din 17.12.2013.

Domnul Anatolii ROJCO este autor şi coautor a peste 260 de lucrări ştiinţifice şi metodice,  publicate în ţară şi în străinătate, inclusiv monografii. A participat cu rapoarte la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, care au avut loc în Republica Moldova, Rusia, Ucraina, Kazahstan, România.   

Activitatea ştiinţifică a domnului doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător Anatolii ROJCO a fost şi este înalt apreciată de colegii săi:  a fost recunoscut ca cel mai bun savant-cercetător al Institutului Naţional de Cercetări Economice (în anul 2011 şi 2013); a fost decorat cu Medalia Academiei de Ştiinţe a Moldovei „Dimitrie Cantemir” (în anul 2015); a fost decorat cu Diploma de recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei (în anul 2019).    

Domnul Anatolii ROJCO participă activ în viaţa obştească a savanţilor: este membru al seminarului metodologic pentru susţinerea tezelor de doctor INCE, membru al colegiului de redacţie a revistei Analele INCE și membru al comitetului ştiinţific al Conferinţei Internaţionale Ştiinţifico-practice anuale organizate de INCE.

Cu prilejul prodigioasei vârste, adresăm domnului doctor în ştiinţe economice, conferenţiar cercetător Anatolii ROJCO cele mai sincere felicitări și urări de sănătate, prosperitate, izbândă şi perseverență, ani de viață lungă cu realizări marcante.

La mulţi ani!